Bezejmenná stránka: Literárium > Čtení na pokračování

Melvynův útěk
kapitola první

 

Dýka projela saténem a s ošklivě tupým zvukem pronikla mezi žebry přímo do srdce. Císařovna se zachvěla – na okamžik strnula – potom se bez hlesu pomalu složila k zemi.

Ticho, které mělo předcházet jásotu davu, se proměnilo v ticho šoku. Gardisté v zlatem vyšívaných pláštích a v blyštivé zbroji, stojící pro větší efekt v rozích velkého pódia, se sice pohnuli, sklonili píky, ale už bylo pozdě. Obřadník v šedém plášti, na jehož pozadí měla císařovna vyniknout, a který nečekaně vystoupil v mnohem nebezpečnější roli, vyběhl první; zatímco jeho druzi se vrhli k ležící vládkyni a překáželi jeden druhému, vrah jen na okamžik zaváhal – chvíli v něm soupeřily dvě myšlenky, a sice, že strhne kápi a ukáže svou tvář celému světu, aby tento viděl nejen jak končí tyrani, ale i toho, kdo rozsudek vykonal, s přízemním, zato nadmíru lidským nápadem zamotat se mezi poplašené dvořany. Nakonec vyhrála třetí. Ta, jíž mysl vyhodnotila jako nejlepší: totiž utéct, dokud to jde.

A ono to šlo.

Zástup pod pódiem, natlačený na znuděné strážné, se po krátkém okamžiku ticha a strnulosti probral a ožil. Rozezněl se šumem stovek hlasů a rozhýbal se. Vojáci, kteří byli k pódiu obráceni zády, znejistěli a začali se zmateně rozhlížet. Dav se zavlnil dopředu, jak jeho jednotlivé zvědavé součásti chtěly vidět víc. Vrah se rozeběhl přímo k němu, odrazil se ke skoku a dopadl do prvních řad.

Šílený nápad, v jehož úspěch nedoufal ani sám protagonista, vyšel. Muž se vyvlékl z obřadního roucha (ruce, které mu z něho pomohly, nebyly ani vstřícné, ani nechtěly atentátníka roztrhat na kusy, dav se nacházel na nejnižším možném stupni inteligence a připomínal primitivní organismus, chaoticky lapající po čemkoliv, co se hýbe), a v tu chvíli už byl v bezpečí. Nebylo absolutní, to rozhodně ne, existovaly desítky možností, jak mohl být prozrazen nebo dopaden, zabit omylem nebo ušlapán davem, jehož nervozita rychle stoupala. Aby se jeho šance dostaly na uvěřitelnou úroveň potřeboval muž ještě rychle zmizet z velkého náměstí a pokud to půjde, i z přilehlých ulic. Protože i když – podle svého svatého přesvědčení – zachránil říši, zůstává v ní mnoho těch, kteří se budou chtít pomstít. Všichni, kteří představovali starý pořádek na císařovnině dvoře, její oblíbenci, donašeči a pomýlení služebníci, které si Kornélie získala svou falešnou tváří.

Tlačil se chaosem lidských těl, snažil se chovat jako jeden z davu a nenápadně přitom mířil ven z kotle zděšených diváků. Nebyl sám, to situaci usnadňovalo. Nakonec se spolu s ostatními téměř proti své vůli vylil do jedné z úzkých uliček, které na náměstí ústily; bývala obvykle rušná, plná zákazníků, proudících z jednoho malého obchůdku do druhého, ale krámky teď měly zabedněné výlohy, protože latmarští obchodníci znali své latmarské. Potom už bylo jednoduché zmizet v dalším úzkém průchodu, kde byla okna zatlučena prkny jaksi natrvalo a kde místo vůní z hospůdek páchly splašky.

„A je to.“

Promluvil nahlas, aby si dodal odvahy, protože teprve teď na něj začala doléhat nesmírná váha jeho činu. Ano, musel to udělat, argumenty Čísla Tři byly jasné jako denní světlo: Kornélie nechala vypálit celou čtvrť jen proto, že se nechtěla z oken paláce koukat na přikrčené špinavé střechy na obzoru, nařídila popravy obyčejných sloužících, kteří se provinili jen tím, že pracovali pro jejího otce, posílala gardisty vybírat daně od chudiny. A musel to udělat on, protože nikdo jiný neměl dost kuráže.

Nebo měl dost rozumu?

Nesmím se nechat svádět pochybnostmi, poručil si. Žádná lítost, žádný strach. Ona je taky neměla. To, co teď musím udělat, je zachovat čistou hlavu, na několik hodin se ukrýt a potom navštívit Číslo Tři. Jak bylo domluveno.

Domluven byl i dočasný úkryt, ale Číslo Třicet devět ho neměl v úmyslu použít. Duch konspirace ho omámil natolik, že nevěřil ani svému pravému já, nejspíš neúspěšnému studentu a snad úspěšnému revolucionáři Melvynovi. Rozhodně ne tolik, aby se držel pečlivě připraveného plánu. Ano, možná Číslo Čtyřicet pět čeká ve své malé dílně nedaleko městských sýpek a možná už ne, zatím všechno probíhalo podle plánu, ale císařovnina tajná policie je mnohé, jen ne hloupá. Stačí jeden člen buňky, který se podřekne před všudypřítomnými špehy, jeden, jemuž zacinkají zlaťáky.

Nestalo se to, jinak by Číslo Třicet devět neproniklo až k císařovně, ale… Nikomu nevěř, to bylo hlavní spiklenecké heslo, a Melvyn na něm nenacházel vůbec nic špatného. Číslo Tři to jistě pochopí, konečně, vždyť on ho osobně zná, a nebylo by nejvhodnější přijít o muže, který má vést Verneu k novým zítřkům ve chvíli, kdy ji opravdu může začíst vést.

Navíc, spolu s definitivní myšlenkou, že ač tím zachránil mnoho lidí, je z něho teď vrah, se do Melvynovy hlavy pomalu vkrádal strach. Nečekal ho. Ještě před chvílí, kdy mu jílec dýky trochu klouzal v potící se dlani, si představoval, jak hrdě oznámí Číslu Tři splnění nejdůležitějšího úkolu, jaký na něho kdy osud vložil. Jistě, že to hlavy spiknutí budou vědět, pravděpodobně jsou někde v davu, a jedné z nich se dokonce snažil nepohlédnout do očí na pódiu, ale Melvyn toužil po onom krátkém uznalém Dobře, jímž Číslo Tři šetřilo a které tak představovalo vysoké vyznamenání. Teď už si tím nebyl tak jistý (a rozhodně nechtěl slyšet: Dobře, to je on!), opustil ho i entuziasmus, s jakým před časem přijal výzvu a který jím chvěl ještě před činem.

Pochyby. To bylo to správné slovo.

Nejde příliš rychle? Nebo příliš pomalu? Neprozradí se tím? Má se – kdyby ho někdo oslovil – tvářit, že nic neví, začít sám hovor o atentátu, nebo jen přikyvovat?

Udělal vůbec správnou věc?

I přes slunce, které vysoko nad latmarskými střechami pálilo z nebe bez mráčků, byly úzké uličky náhle plné nočních stínů. Měl pocit, že se domy chystají na něho zřítit. Probouzejícího strachu se téměř mohl dotknout.

Byla to ta nejhorší možná varianta, ale vyděšená mysl odmítala přijmout rozumnější návrhy.

Zamířil přímo k jedné z městských bran.

pokračování

© 2018, napsáno 2017

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Twitter

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Hudba

Film a TV

Historie

Cokoliv
Opravník
Holmesiana

Poslední změny

 

TOPlist