Bezejmenná stránka: Literárium

S teologií opatrně

 

„Už tvůj dědeček, Kuratixi, jako správný Kelt věděl, že naší existenci hrozí určitá rizika,“ pravil náčelník Konkviskadorix mladému polnímu druidovi zachmuřeně. „Taky tvrdil, že i když jsou pohanské modly jen falešnou pseudofilozofií, na návštěvě, byť dobyvačné, musíme být k místním zvykům shovívaví. Pravda, přesto tahal, když jsme obsadili Řím, latinské starce za vousy, tam ale žádné nebezpečí nehrozilo.“

Odmlčel se. Na rameno mu zaklepaly vzpomínky na staré dobré časy, kdy bitvy byly vítěznější, dobytá města bohatší a dobyté krásky povolnější.

Důvod znal. Býval mladý.

Současné tažení, které výbojný keltský kmen podnikl až do Afriky, ovšem také zprvu vycházelo skvěle. Prošli Hispánií, přepluli úžinu Herkulových sloupů a vylodili se na úpatí pohoří, jímž stačilo projít a rozprostřela by se před nimi rozlehlá saharská poušť.

A tam v dáli – Kartágo!

Jenže pak se zasekli tady, u shrbeného obra, jehož existence byla trnem v oku mladému knězi, jenž vojsku obstarával přímé spojení s Belenem i dalšími uznávanými keltskými bohy. V misionářském zápalu se pustil do obracení domorodce na pravou víru. Falešné modly, bezbožníci, výplody choré představivosti, nesmysly, mámení a zlá kouzla vylétali v cholerickém proslovu z jeho úst a zachytávali se ve sluchovém ústrojí nahoře pod oblaky.

Obrovo čelo se krabatilo přemýšlením.

Konkviskadorixovi, znepokojenému nepřítomností zástupce pro věci duchovní, zbyl po návratu už jen prostor k odevzdanému komentáři.

„A když, u všech bohů, věříme a víme, že nám může spadnout nebe na hlavu, tak nebudeme přesvědčovat chlápka, který ho očividně drží na ramenou, že je výmyslem pověrčivých nevzdělanců a překonaným světonázorem. Copak je na tom něco k nepochopení?“

Nebylo.

Co bylo, bylo pozdě.

Titán Atlás, kdysi jako velitel poražených Kronových vojsk v zápase o olympský trůn řeckých bohů, odsouzený k podepírání nebeské klenby, se totiž pod vlivem výmluvné Kuratixovy řeči skutečně rozhodl přestat na sebe věřit.

První, co pro to udělal, bylo odložení svého nákladu na zem.

 

© 2016, napsáno 2016, poprvé na Bezejmenné stránce v říjnu 2016

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Twitter

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv
Akta O
Holmesiana
Hudba
Film a TV
Historie

Poslední změny

 

TOPlist