Bezejmenná stránka
cokoliv

Moje oblíbené vtipy

 

Mám vtipy rád. Ale neumím je vyprávět a už vůbec si je nepamatuju. Naštěstí existuje hodně dobrých zdrojů. Samozřejmě i na internetu. Ale ty, které sem stěhuji z titulní strany, pochází z padesáti tenkých knížeček, vydávaných v sedmdesátých letech minulého století Lidovým nakladatelstvím. (Jejich neúplný seznam, odrážející v podstatě svazečky, které si občas přinesu z antikvariátu najdete tady). Protože zvláštní vlastnost každé anekdoty je to, že je vždycky stará. Čím to je? Bůh ví.

 


"Neprodleně po nehodě vám, lorde Maurici, položil lord Alfréd otázku, zda jste zraněn. Soud by zajímalo, proč jste jej tenkrát ujistil, že nikoliv, když nyní přicházíte s nárokem na vysoké bolestné a odškodnění za několik vážných poranění? Můžete tuto nanejvýš vážnou a podezřelou okolnost soudu vysvětlit?"

"Zajisté, sire. Když mě lord Alfréd svým vozem srazil do příkopu, stalo se toto: Jakmile lord Alfréd vystoupil z vozu a spatřil, že sebou můj kůň bezmocně zmítá v příkopu se zlomenou nohou, vytáhl pistoli a okamžitě koně zastřelil. Chápal jsem to a schvaloval, že lord Alfred v té chvíli nemohl nic jiného dělat. Jenže pak se lord Alfred obrátil ke mně, ležícímu vedle koně. V pravici svíral pistoli, ze které se ještě kouřilo, a zeptal se mě významně: Vy máte také nějakou zlomeninu?"

Anekdoty o lordech


Šťára v baru. Několik výstřelů, zmatek a rozčilený velitel si zavolá seržanta:

"Neřekl jsem vám, že máte dát střežit všechny vchody?"

"Ale jo, my je střežili. Oni snad museli utýct východem nebo co?"

Anekdoty ze sombrera


Půvabná mladičká Francouzka navštívila New York. Právě v den, kdy jí vypršelo vízum, zjistila, že je bez peněz.

Byla v zoufalém postavení, protože neměla peníze na zpáteční cestu, a tu potkala statného námořníka, který ji učinil lákavou nabídku:

"Moje loď odjíždí dnes večer. Já vás propašuji na loď, ukryji vás, pořídím matraci, deky a budu vás zásobovat potravinami. Nebude vás to stát nic jiného, než trochu lásky."

Dívka po dlouhém váhání svolila a námořník dostál svému slibu. Propašoval ji na loď a ukryl v podpalubí. Dvakrát denně ji nosil do skrýše stravu, potěšil se s ní a zase odešel.

Dny ubíhaly a ubíhaly, pomalu se měnily v měsíce a možná by to trvalo i déle, kdyby si pozorný kapitán nepovšiml námořníka a jeho podivného chování. Potají ho sledoval, když do podpalubí odnášel dívce jídlo, počkal si, až odešel, pak nalezl skrýš a žádal od dívky vysvětlení. Ta mu s pláčem řekla všechno.

"Hm," pokýval hlavou kapitán, "šikovně vymyšleno. Ale pokládám za svou povinost vám oznámit, slečno, že tohle je převozní pramice, která pendluje mezi New Yorkem a Richmondem."

Námořnické anekdoty


"Moje rodina," říkla povzneseně lord Eustace, "Může vysledovat své předky zpět až ke králům z Tary."

"Předpokládám, že byli také v arše Noemově?"

"Ale vůbec ne. Oni měli svoji vlastní loď."

Anekdoty Velké Británie


U barového pultu je soutěž v určování vína a jeho ročníku. Vede bezpečně lord George. Podávají mu poslední číši.

Lord George se napije, zkroutí obličej hrůzou, vyprskne nápoj a povídá:

"Vždyť je to petrolej!"

"Výborně. Ale který ročník?"

Anekdoty o lordech


Vypráví zarostlý starý mořský vlk cestujícímu, který se zajímá o ty nejnepravděpodobnější historky:

"Jednou jsem seděl takhle na zádi lodi, šplouchal nohama ve vodě, když najednou cítím, jak mi o nohu zavadilo něco hladkého a kluzkého ... Hmátnu po tom rukou a vytáhnu obrovskou pijavici. Ta vám byla jako moje ruka!"

"Cože?" nevěří cestující. "Neříkejte! Tak špinavá?"

Námořnické anekdoty


"Slyšela jsem, paní Cassiolová, že máte nového podnájemníka. Kdepak pracuje?"

"O práci ještě nehovořil, paní sousedko, on je státní úředník."

Anekdoty lidové Francie


Guri tuhle přitáh' na osadu fotografický aparát a chystá se udělat Klobanovi portrét:

"...eště kousek doprava - eště - teď malounko doleva - jó - eště ždibánek dopředu - jó - teď to bude dobrý. Teď v tom stojíš voběma nohama!"

Trampské anekdoty


Lord a lady slaví zlatou svatbu. Na chvilku spolu opustí salón plný hostí a vyjdou si ruku v ruce na terasu. Dívají se mlčky na hvězdy. Po chvilce řekne lord Laurence své choti:

"Byla jste mi vždy věrná, Isabello?"

"Vždycky, můj drahý."

Lord Laurence nervózně zakašle a prohodí suše:

"Hm ... a co ta kostra v uniformě důstojníka cizinecké legie ve vaší skříni?"

Lady Isabella se poděšeně chytne za čelo:

"Proboha - Alfréd!"

Anekdoty o lordech


Alexandre Dumas - otec synovi:

"Příteli, blíží se ti třicítka, bylo by správné, aby sis už konečně našel ženu."

"Souhlasím," odpovídá syn, "jenom nevím čí... "

Anekdoty lidové Francie


Zaklel jeden námořník, když se po ránu vypotácel z přístavní krčmy:

"Zatraceně! Zeměkoule je velmi neklidná planeta!"

Námořnické anekdoty


Kanibal přijde ze školení domů, začenichá: "Co to vaříš, miláčku?"

"Ale, večeři."

"Hm, a znám ho?"

Jaroslav Vojta vypráví anekdoty


Rozzlobila se paní na služku:

"Prosím vás, co jste to dělala? Můžete mi vysvětlit, jak jste mohla rozbít tak krásný talířek?"

"Můžu," špitla služka a sáhla po druhém krásném talířku. "Takhle."

Anekdoty ze sombrera


Povídá babička své vnučce Winifred pohádky. Naposledy o Sněhurce.

"... A Sněhurka spala a spala ... a Winifred, pořád se neptej s kým, já to nevím."

Anekdoty Velké Británie


Mladý potomek vévodského rodu se pokouší stát se námořním důstojníkem. Při jedné plavbě dostane za úkol vypočítat na širém oceáně polohu lodi. Když odevzdá svůj výpočet zkoušejícímu, obrátí se korvetní kapitán ke skupině aspirantů a řekne:

"Smekněte, pánové!"

Všichni hned uposlechnou, ale přece jen se dívají na kapitána tázavě. Ten jim svůj rozkaz vzápětí vysvětlí:

"Podle výpočtů tohoto pána totiž právě proplouváme westminsterskou katedrálou."

Anekdoty o lordech


Sir Arthur Stanley navštívil svého syna v univerzitním městě. Přijel z Bradfordu brzy ráno a zvoní u dveří bytu. Přijde mu otevřít stará bytná.

"Bydlí tu prosím student George Stanley?

"Bohužel ano. Zaneste ho dovnitř a dejte ho prosím do první místnosti vpravo."

Anekdoty Velké Británie


"Už jsi, drahoušku, viděl toho pána, co mne včera vytáhl z vody, když jsem se topila?"

"Už. Celé dopoledne se mi omlouval."

Jaroslav Vojta vypráví anekdoty


"Pane kapitáne, proč vaše loď houká, když se na širém moři setkává s jinou lodí?"

"Protože mačkám v kabině jedno takové malé tlačítko."

Námořnické anekdoty


Na policejní komisařství přiběhne vzrušený pán:

"Pane komisaři, před dvěma dny se mi ztratila žena, tady je její fotografie, musíte mi ji najít!"

Komisař si prohlédne fotografii a pak se zeptá:

"A proč?"

Anekdoty slunné Itálie


MacBay a Duff přijeli na výlet do Londýna z malé vesničky. Již třetí den si prohlížejí pamětihodnosti Londýna. Zastavili se před budovou a nad vchodem vytesané datum „MCMIV“ si dlouho a pozorně prohlíželi.

„Podívej se, Duffe,“ pravil McBay. „Nikdy dříve jsem neslyšel o Skotovi jménem McMiv a tady je jeho jméno na jednom z největších paláců v Londýně. Vidíš, jak daleko se dostanou naši skotští hoši?“

Skotské anekdoty


Vyprávěl námořník přátelům o svých dobrodružstvích v Jižní Americe:

"Co vám mám povídat? Bylo to strašné! Indiáni vpravo, Indiáni vlevo, Indiáni všude kolem nás ... Kam se člověk podíval, všude Indiáni na svých lodích. Přirazili k naší Margaretě a už se houfem drali na palubu ..."

"Proboha! Co jste dělali?"

"Už bylo pozdě. Nedalo se nic dělat a tak jsme od nich museli koupit pár výšivek, nějaké koberce, několik vyřezávaných nožů a masek.“

Námořnické anekdoty


"Pepito, co jsi udělal s penězi, které jsem ti včera dala?"

"Dal jsem je jedné staré paní, mami."

"To jsi hodný. - A copak dělala ta stará paní?"

"Prodávala bonbóny."

Anekdoty ze sombrera


„Mému Vítkovi je teprve dva a půl měsíce a už sedí,“ chlubí se matka.

„A za co?“

Anekdoty od Baltu


Bavili se dva Angličané o národní povaze Skotů. Povídá jeden:

„Jedno se jim nemůže upřít: mají vyvinutý smysl pro humor. Někdy se musím divit, kde se to v nich bere.“

Druhý se zamyslí a pak řekně:

„U Skotů to může být jedině dar.“

Skotské anekdoty


Obžalovaný k soudci: "Prosím o odročení procesu, protože můj obhájce se nedostavil!"

"Prosím vás, chytili vás s rukou v cizí kapse - co by tady ještě mohl říkat obhájce?"

"To by mě právě taky zajímalo!"

Jaroslav Vojta vypráví anekdoty


Mladík, právě odvedený, projevil přání sloužit u námořnictva.

"Umíte plavat?" zeptal se ho předseda komise.

Odvedenec se polekal:

"To už nemáme žádné lodě?"

Námořnické anekdoty


„My lady, v knihovně je lupič?“ hlásí sluha James lady Elsii.

„Ano? A co čte?“

Anekdoty o lordech


„Kde jsi strávil posledního Silvestra, Vlade?“

„Ani nevím, příteli. Byla tma.“

Anekdoty z Karpat


Jednou po večerním jednání jakési únavné mezinárodní konference přišel lord Peter, jeden z tajemníků ministerstva námořnictva do svého apartmá, svlékl se, umyl a chystal se na lože. Když přišel do své ložnice, spatřil na lůžku krásné mladé děvče.

„Co tu děláte, děvčátko?“

„Mám prý vám dělat společnici.“

Lord Peter ohromen a v rozpacích se zeptal:

„A kolik vám je let?“

Dívka odpověděla:

„Patnáct.“

Lord Peter užasl:

„Ale pak není možné, abyste zde se mnou zůstala.“

„Ale ano, než prý se rozhodnete, já dorostu.“

Anekdoty o lordech


Zavilý motorista, známý svými četnými autonehodami, se s hrdostí svěřuje svému známému:

„Mám krásný nový silný vůz. Hravě dělá sto třicet za hodinu.“

Známý lakonicky:

„Přejetých?“

Šoférské anekdoty


Přijde starý Fraser poprvé k lékaři a vidí na dveřích nápis:

Poplatek:

- za první návštěvu 20 penny

- za každou další 10 penny

Fraser chvíli přemýšlí, pak vejde do ordinace a bodře zvolá:

„Tak, pane doktore, už mě tu zase máte!“

Skotské anekdoty


Přiběhne chlapec do ordinace:

"Pane doktore, s tatínkem to není nijak v pořádku. Nejspíš bude duševně nemocen!"

"Proč myslíš?"

"Má různé chorobné představy..."

"Jaké například?"

"Včera se například vydával za Mikuláše."

Anekdoty z Karpat


Mladý zdvořilý muž vynese stařence těžký kufr do pátého patra.

"Děkuji vám, to je od vás hezké. Kouříte?"

"Ano," odpoví mladík horlivě.

"Hned jsem si to myslela ... jste tak udýchaný, měl byste toho nechat."

Anekdoty při tokajském


U holiče:

„Přeje si pán ježka?“

„Blázníte?! Čím bych ho živil?!“

Anekdoty a semtamfóry


Automobil přijíždí k dopravní značce „Pozor na děti“.

A skutečně: z prudkého kopce nad silnicí se valí za napjatého očekávání hrajících si dětiček asi tak stokilový balvan, směřující přesně na automobil ...

Šoférské anekdoty


"Pane komisaři, zatkněte mě! Pohádal jsem se s manželkou, vytáhl jsem pistoli a střelil."

"A zabil jste ji?"

"Ne, já jsem ji minul!"

Anekdoty slunné Itálie


Lord Chester vypráví po večeři u lady Ireny:

"Včera jsem měl nepříjemný sen. Zdálo se mi, že mluvím ve Sněmovně lordů. Náhle jsem se probudil. A představte si: já byl skutečně ve sněmovně a skutečně jsem mluvil."

Anekdoty o lordech


„Servus Bloch. Tak jsem slyšel, že se ti znamenitě daří. V čem teď děláš?“

„Já jsem si pořídil takovou továrničku na skřivánčí paštiku. Jde to na dračku, krabička za čtyři koruny, to je bez konkurence.“

„Ale jak to, prosím tě, můžeš dělat? A kolik bys těch skřivánků musel mít? To to s něčím mícháš?“

„No to se ví, že ti za čtyři koruny nemůžu dát jenom čisté skřivánčí maso. Ale míchám to poctivě na padesát procent. Vždycky jeden kůň a jeden skřivánek, jeden kůň a jeden skřivánek.“

Anekdoty pana Kohna


Bruce byl na rozpacích, co má dělat? Má se oženit s bohatou vdovou, kterou nemá rád, nebo s chudým děvčetem, které miluje?

„Co si vybrat? ptá se přítele, když mu to trápení vypověděl.

„Poslechni rady svého srdce,“ pravil přítel.

„Ano, Edmonde, máš pravdu, peníze nejsou všechno.“

„A dej mi adresu té bohaté vdovy,“ dodal přítel.

Skotské anekdoty


Paní Berta je pečlivá manželka i matka. Přísně dbá na to, aby se její šestnáctiletý syn netoulal s partou a aby si její manžel myl denně nohy.

Jednou takhle večer leží syn v pokoji na kanapi a otec má nohy v lavóru.

„No tak prosím,“ hořekuje otec Kohn, „to je nějakej život? Zase si musím mejt nohy!“

„Co sis nadrobil, to máš!“ vyčítá mu syn. „Kdyby sis vzal nějakou nepořádnou flundru, tak já moh bejt s klukama na mejdanu a ty sis nemusel mejt nohy.“

Anekdoty pana Kohna


„Můj strýc byl měsíc v Baden-Badenu!“

„To je toho! Můj děda pět let v Sing-Singu.“

Anekdoty a semtamfóry


„Já tě nechápu, Taussig! Tvoje tchýně je taková spisovatelka a ty podplácíš kritiky, aby o ní psali špatně. Proč to děláš?“

„No víš, já mám strach, aby se nestala nesmrtelnou!“

Anekdoty pana Kohna


Konferenciér vedl na jevišti soutěž a obrátil se do sálu:

„Prosím vás, jsou tady nějací dnešní novomanželé, tedy co se dnes teprve vzali?“

V sále šum, údiv. Vskutku, jedna dvojice přicházela na pódium k mikrofonu. Konferenciér se drbal ve vlasech.

„Já jsem vám chtěl dát takovou zvláštní otázku, ale teď mi napadla úplně jiná. Tak vy jste se dnes vzali?“

„Ano.“

„Tak prosím vás, co tady teď večer děláte?“

Jaroslav Vojta vypráví anekdoty


Popper uzavřel vysokou pojistku proti ohni. Podle ustanovení pojišťovny mu v krámě pověsí hasící přístroj Minimax.Tehdy to byla novinka, proto si to taky Popperův synovec zvědavě prohlíží a zeptá se:

„A co v tom je, strýčku?“

„Co v tom bylo původně, to nevím. Teď je tam benzín.“

Anekdoty pana Kohna


 “Pane vrchní, prosil bych nějaký nealkoholický nápoj,“ žádá řidič.

„Přejete si, prosím, sodovku, minerálku, džus, mošt, pomo, kofolu?“

„Přineste co chcete, já jsem v tomhle oboru naprostý začátečník!“

Šoférské anekdoty


V jednom hotýlku se objevila jednoho dne cedule: Nerušte noční klid našich hostů!“ Netrvalo dlouho a někdo pod ní připsal: „Naučte štěnice číst!“

Anekdoty a semtamfóry


Seděli námořníci v přístavní krčmě. Po půlnoci se jeden zvedl a přistoupil ke kamarádovi:

"Nepij už tolik, máš už celou hlavu rozmazanou!"

Námořnické anekdoty


Dopravní strážník zastavil řidiče, který porušil předpisy.

"Copak jsem jel příliš rychle?" polekal se řidič.

"To ne, ale letěl jste příliš nízko nad zemí."

Anekdoty od Baltu


„Já spím jako dudek.“

„To je zajímavé. Já na větvi neusnu a neusnu!“

Anekdoty a semtamfóry


"Už jste tu zase," říká soudce rozmrzele delikventovi, "To už je po páté. Člověče, vy jste asi obětí špatné společnosti. S kým vy se vlastně stýkáte?"

"Poslední léta jen s pány od soudu a od policie, pane předsedo."

Anekdoty lidové Francie


Do venkovské restaurace přišla rodina po dlouhé, únavné, turistické túře. Manžel, manželka a chlapec. Na třináct let měl dost dlouhé vlasy.

„Dva koňaky!“ poručil otec.

„Tati, a mamince nic?“ otázalo se pachole.

Jaroslav Vojta vypráví anekdoty


„Prosil bych krém na boty.“

„Na jaké?“

„Na dvaačtyřicítky!“

Anekdoty a semtamfóry


Generál z koloniální armády se jednou ve společnosti setkal s Alexandrem Dumasem a chtěl ho přivést do rozpaků.

„Pane Dumasi,“ ptá se ho ironicky, „váš otec byl mulat, že ano?“

„Velmi správně,“ odpověděl klidně Dumas, „a můj dědeček byl černoch.“

„A váš pradědeček, jestli se smím zeptat?“ dotírá generál.

„Můj pradědeček byl opice. Můj rodokmen totiž, generále, začal tam, kde váš končí.“

Anekdoty lidové Francie


Pán seděl v kavárně. Zavolal si vrchního.

„Pane vrchní, před půl hodinou jsem si u vás objednal kávu. Prosím vás, zapomněl jste ji přinést, nebo jsem ji už vypil, anebo jsem si ji vůbec neobjednal?“

Jaroslav Vojta vypráví anekdoty


další stránka

Vzhledem ke stáří pramenů si bohužel některé vtipy vyžádaly nehumorné kolečkové křeslo vysvětlivek. Takže pokud jste klikli na odkaz, nebo se jinak pídili nepochopené podstaty věci, pak vězte, že:

Gabrovo
V Bulharsku mají obyvatelé Gabrova stejnou pověst, jako jinde ve světě obyvatelé Skotska (ne, tenis hrají lépe:-). A rádi si na ní zakládají.
Leva
Leva je bulharská měna, takže Gabrovan v hotelu se nebojí, že ho sežerou lvi

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny