Bezejmenná stránka: Bestiář
 

Bestiář
Bibliografie

 

Abych vzbudil dojem jisté serióznosti, rozhodl jsem se prozradit prameny, z nichž čerpám. V podstatě je to neuspořádaná sbírka knih, pořizoval jsem je tak, jak mi přišly pod ruku. Z toho důvodu v ní rozhodně není všechno, co by v ní být mělo. Vím asi o deseti svazcích, které tam být musí a já doufám, že časem přibudou.

V seznamu chybí Příběhy tisíce a jedné noci – kdysi, v sedmdesátých letech snad naposled, vyšlo kompletní české vydání. Nejrůznější výbory a přepisy neuvádím. Není tu mnoho knih, které by tu být měly. Mnoho se jich (díky knihovnám) shromáždilo v seznamu další literatury, který obsahuje kromě pramenů cizojazyčných i zdroje víceméně okrajové.

Pokud jde o pohádky, vynechávám všechny knihy, které nejsou převyprávěním mýtů či pověstí, vypouštím i bratry Grimmy a soubory českých pohádek, na těch se podepsala doba vzniku a odstranila z nich téměř všechny stopy. Nižších mytologických bytostí se v nich zmocnila literární tradice.

 

Řecká a římská mytologie, Středomoří Slované a střední Evropa Keltové a Britské ostrovy
Germáni a Skandinávie Indie, Čína a okolí Americký kontinent
Austrálie a Oceánie    
a jiné další literatura Miscellanea

Řecká a římská mytologie, Středomoří

Za zásadní – vyjma originálů, kterých v českém překladu vyšla celá řada – považuji následující dvojici:

 1. GRAVES, Robert. Řecké mýty. Přeložil Jiří HANUŠ, ilustrovala Edita SVOBODOVÁ. Praha: Odeon, 1982.
  Základní dílo pro studium řecké mytologie. Graves uvádí a komentuje i méně známé verze mýtů; ačkoliv je jeho výklad někdy nesprávný nebo překonaný, jde o soubor, který je takřka nepostradatelný. Kromě mýtů a komentářů obsahuje i odkazy na původní prameny; vzhledem k tomu, že většina děl starých řeckých a římských autorů v českém překladu vyšla, jde o dokonale uzavřený kruh.
 2. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 3. vyd. Ilustroval Otakar POK. Praha: Mladá fronta, 1982. Máj (Mladá fronta).
  Pokud se chcete rychle orientovat ve světě řeckých mýtů, pak by vám tenhle "slovník ke čtení" neměl chybět.

Není ovšem od věci začít něčím lehčím – přesto dokonalým – knihou, která mě k tomu všemu vlastně přivedla:

 1. MERTLÍK, Rudolf. Starověké báje a pověsti. 2., dopl. vyd. Praha: Svoboda, 1972.
  Pět set stran nejznámějších verzí mýtů, včetně několika příběhů z ranné řecké i římské historie.

a další:

 1. AISCHYLOS. Orestia. Přeložil Matyáš HAVRDA. [online]. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://www.fysis.cz/Texty/aischylos/index.htm
  Opravdu mnoha poznámkami opatřený pracovní překlad této trilogie
 2. ARTEMIDÓROS. Snář. Praha: Svoboda, 1974.
  Vědecké dílo druhého století, zahrnující, jak jinak, výklad snů.
 3. BONFANTE, Larissa a Judith SWADDLING. Etruské mýty. Přeložil Tomáš PEKÁREK. V Praze: Levné knihy, 2007. Bájná minulost. ISBN 978-80-7309-440-9.
  Mytologie a mýtické příběhy důležitého národa Apeninského poloostrova. Původ: Britské muzeum, takže vysoká úroveň zajištěna.
 4. BURIAN, Jan a Stanislava MOUCHOVÁ. Záhadní Etruskové. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1974. Kolumbus.
  Pro naše účely je důležitá především kapitola Rodička pověr
 5. BURNOVÁ, Lucilla. Řecké mýty. Vydání druhé. Přeložil Ivo ŠMOLDAS. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-321-9.
  Řecké mýty a legendy v útlém, dobře ilustrovaném svazku původem z Britského muzea.
 6. VERGILIUS. Aeneis. Praha: Svoboda, 1970
  čili o trojské válce a co bylo dál očima druhé strany. Trojané, kteří uprchli z dobytého města se pod vedením Aeneovým uchýlili do Itálie, aby se významnou měrou podíleli na její historii.
 7. QUESNEL, Alain. Mýty a legendy. Egypt, Řecko, Galie. Bratislava: Gemini, 1991. ISBN 80-85265-09-5.
  Trojice útlých, v barvě a křídovém papíře vyvedených, překladů z francouzské série dětských průvodců mytologií. Vhodné opravdu jen pro děti. Navzdory nádherným ilustracím si ovšem troufám tvrdit, že Mertlíkovy Starověké báje a pověsti jsou mnohem lepším startem.
 8. OVIDIUS. Proměny. Přeložil Ferdinand STIEBITZ. Praha: SNKLHU, 1958.
  Pozdní římské zpracování mytologie řecké i římské, Ovidius si pro své dílo vybral příběhy, v nichž dochází k metamorfózám.
 9. GARDNEROVÁ, Jane F. Římské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. ISBN 80-730-9357-X
  Římské mýty a legendy v útlém, leč výborném a dobře ilustrovaném svazku.
 10. HART, George. Egyptské mýty. Vyd. 2. Přeložil Ivo ŠMOLDAS. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-220-4.
  Další svazek z edice Bájná minulost a ze zdrojů Britského muzea. Shrnuje několik základních mýtů plus hrst méně známých příběhů. Spolu se slušným obrazovým materiálem to představuje sympatický a zasvěcený vstup do egyptské mytologie
 11. HOMÉROS. Odysseia. 2. vyd. (v Odeonu). Přeložil Otmar VAŇORNÝ. Praha: Odeon, 1967. Nesmrtelní (Odeon).
  Jeden z největších a nejstarších bestsellerů, který spolu s předchozí Illiadou po staletí formuje obecné představy o řecké mytologii

Slované a Střední Evropa

Jakkoliv je původní slovanská mytologie ještě neznámější, než mytologie anglosaská, přece jen se z ní zachovalo tolik, aby to vyneslo několik knih. Tou velice podstatnou je:

 1. VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990. Stopy, fakta, svědectví (Panorama). ISBN 80-7038-187-6.
  Naprosto základní a nevyhnutelné dílo pro ty, kteří se chtějí věnovat mytologii slovanských národů.

a dalšími:

 1. BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Slezské báje a pověsti národní. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012 Vydáno jako elektronická verze 1.0 knižního vydání z roku 1877.
  Sbírka slezských pověstí
 2. ERBEN, Karel Jaromír. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. V MKP 1. vyd. - Praha : Městská knihovna v Praze, 2011
  Původně trojsvazkové dílo, vydané v roce 1905-1907.
 3. HLINECKÝ, Ant. Z dob šerých, dávných: pověsti a pohádky, obrázky, staré zvyky a pověry ze Skutče, Spolek Komenského, 1909
 4. HORYNA, Václav. Perly mezi kamením: pověsti, báje, lidové vypravování z východních Čech. Hradec Králové: Kruh, 1980.
  Sbírka pověstí z východních Čech
 5. JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: SNKLHU, 1953.
  Pramen obecného povědomí o českých pověstech. Znát by je měl snad každý, proto jen stručně – zahrnují pověsti od příchodu Praotce Čecha až k legendě Jánošíkově. Je to kniha z povinnosti, dovedl bych si ovšem představit kritické a komentované vydání, především její první, eponymní, část v sobě skrývá opravdu starou původní mytologii (Přemysl Oráč).
 6. KARBUSICKÝ, Vladimír. Nejstarší pověsti české: fantazie, domněnky, fakta. 2., rozšíř. vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. Kolumbus.
  Podrobná pitva nejstarších českých legend, převážně mytologické části Kosmovy kroniky. Zajímavé a zajímavé vývody obsahující čtení
 7. KRÁTKÝ, Radovan. Bubáci, aneb, Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel. Ilustroval Miroslav VÁŠA. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961.
  Nádherně ilustrovaný dětský slovník tuzemských bubáků a strašidel. Byť je tak trochu limitován dobou vzniku, obsahuje skvělou sbírku pověstí a folklórních bytostí. Kniha, která pro několik generací, včetně mé, otevřela bránu do říše nadpřirozených bytostí.
 8. RAUVOLF, Josef. Legendy a pověsti staré Šumavy. Praha: Levné knihy KMa, 2002. ISBN 80-7309-060-0.
  Sbírka původně německy zapsaných pověstí ze Šumavy a jejího okolí
 9. LISICKÁ, Helena. Z českých a moravských hradů. Praha: Svoboda, 1977.
  Objemný svazek tuzemských legend a pověstí
 10. MÁCHAL, Jan. Bájesloví slovanské. V Olomouci: Votobia, 1995. Malá díla, 36. sv.
  Malá knížečka původem z roku 1907, shrnující nadpřirozené bytosti slovanského světa
 11. MAŠÍNOVÁ, Leontina. Ze slovanských legend a pověstí. Praha: Melantrich, 1975.
  Sbírka pověstí z celého slovanského světa.
 12. Podivuhodné příběhy ze staré Prahy. Praha: Odeon, 1971. Klub čtenářů (Odeon).
  Sbírka pražských pověstí z pera různých autorů, od Popelky Biliánové přes Jana Nerudu až po Caroline von Woltmann, uspořádaný a komentovaný literárním historikem Karlem Krejčím
 13. PROFANTOVÁ, Naďa a Martin PROFANT. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-011-X.
 14. Proroctví slepého mládence kterýžto Karlovi IV. králi českému a císaři římskému předpověděl o naší české zemi roku 1362. V Praze: Vaněk a Votava, bez roku vydání
  Dvojice takříkajíc českých bestsellerů z oblasti prognostiky – Proroctví slepého mládence a Proroctví Michaldy, královny ze Sáby, 13. Sibylly.
 15. WARNEROVÁ, Elizabeth. Ruské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-359-6.
  Ruské mýty a pověsti z pohledu významné odbornice na ruský folklór a etnografii
 16. STEJSKAL, Martin a Albert MARENČIN. Labyrintem tajemna, aneb, Průvodce po magických místech Československa. Praha: Paseka, 1991. ISBN 80-85192-08-X.
  Podtitul hovoří za vše. Ve stylu klasického bedekru jsou tu shrnuty nejznámější pověsti a legendy českých a slovenských měst, jsou tu připraveny i itineráře tematických cest, po Jižních Čechách se můžete vypravit za Bílou paní, na Vysočině cestovat za fexty.
 17. ZAPLETAL, Miroslav. Pověsti Šumperska. 1. Šumperk: Kulturní zařízení města Šumperka, 1968.
  Sešitek, obsahující čtrnáct pověstí z tohoto kraje

Britské ostrovy a Keltové

 1. GREENOVÁ, Miranda J. Keltské mýty. Praha: Levné knihy, 2006
  Další ze svazků levnoknihové edice Bájná minulost, rychlý ale dostačující průlet nejpopulárnější mytologií současnosti, opět se solidním obrazovým doprovodem.
 2. JACOBS, Joseph. Keltské pověsti a pohádky. Přeložil Martin POKORNÝ. Brno: Zvláštní vydání..., 1996. Kynwal Kanhwch. ISBN 80-85436-47-7.
  Exkurze do pohádek dnes tolik preferovaných Keltů.
 3. Mabinogi: keltské pověsti. Přeložil Jan VILIKOVSKÝ. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1965.
  Soubor waleských mýtů o němž mnoho lidí ví, ale málokdo ho četl.
 4. LUZEL, François-Marie. Keltské pověsti a pohádky. Přeložila Lenka DOSTÁLOVÁ, ilustroval Petr ŠTĚPÁN. Brno: Zvláštní vydání..., 1996. Kynwal Kanhwch. ISBN 80-85436-55-8.
  Bretaňští Keltové jsou v současné keltománii trochu opomíjeni, ačkoliv právě z Kontinentu vzešel cyklus artušovských pověstí.
 5. MALORY, Thomas. Artušova smrt. Přeložil Ivory RODRIGUEZ, ilustroval Aubrey Vincent BEARDSLEY. Brno: Jota, 1997. Obnovené obrazy (Jota). ISBN 80-7217-007-4.
  Klasické dílo středověké anglické literatury. Je pozdním shrnutím artušovských legend a původní verze mýtů se v něm hledají velice těžko. Ale je to klasika.
 6. MCCOY, Edain. Keltské mýty a magie: jak si osvojit sílu bohů a bohyň. Přeložila Jana NOVOTNÁ. Praha: Volvox Globator, 1999. Alef (Volvox Globator). ISBN 80-7207-255-2.
  Mix starých keltských mýtů a novodobého pohanství, čili fascinující svět starověku a naivní představy o něm. Obsahuje obsáhlý slovník bohů, bohyň, hrdinů a hrdinek, což knihu staví do trochu přívětivějšího světla.
 7. SCOTT, Michael. Irské báje a pověsti. Přeložila Ivana DAŇHELOVÁ. Brno: Ando Publishing, 1996. Erin. ISBN 80-902032-4-8.
  Další exkurze do světa keltských mýtů, legend a pohádek, tentokrát věnovaná Irům.
 8. VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie keltské mytologie. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-066-7.

Germáni a Skandinávie

 1. Edda. Přeložil Ladislav HEGER. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. Živá díla minulosti (SNKLU).
  Soubor islandských mýtů, zásadní zdroj informací o staré severské mytologii v překladu Ladislava Hegera
 2. LÖNNROT, Elias. Kalevala. Přeložil Josef HOLEČEK. Praha: Městská knihovna v Praze, 2018. ISBN 978-80-7602-055-9.
  Základní finský epos, sestavený z finských a karelských lidových písní a vyprávění.
 3. PAGE, R. I. Severské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2007. Bájná minulost. ISBN 978-80-7309-423-2.
  Stručně o nejznámějších postavách skandinávských mýtů – o Odinovi, Thorovi, Lokim a Baldrovi, jakožto i o nejznámějším příběhu, pozdější Písni o Nibelunzích.
 4. Píseň o Nibelunzích a Nářek nad hrdiny Písně. 2., přeprac. a dopl. vyd. Přeložil Jindřich POKORNÝ, ilustroval Miloslav TROUP. Praha: Odeon, 1989.
  Pozdní – vrcholná – podoba jednoho z nejznámějších témat evropských legend. K původní formě se má stejně jako Maloryho Artušova smrt k artušovskému mýtu - tohle je středověký hrdinský epos a Fafníra v něm nenajdete. Mnohem víc než mýtu se podobá veršované kronice.
 5. STANOVSKÝ, Vladislav. O třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo. Praha: SNDK, 1962.
  Základní finský mýtus, převyprávěný pro dětského čtenáře. Může posloužit jako první opatrná návštěva světa finských mýtů. Pustit se do Kalevaly bez přípravy totiž není zrovna nejlepší nápad.
 6. STEBLIN-KAMENSKIJ, Michail Ivanovič. Svět islandských ság. Praha: Vyšehrad, 1975.
  Jedna z populárně naučných knih uznávaného nordisty rozebírá historické a etnologické pozadí islandských ság. Vzhledem k datu vydání a nízkému (na tehdejší dobu) nákladu ji seženete spíše v knihovnách než v antikvariátech
 7. VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-91-5.

Indie, Čína a okolí

 1. Bhagavadgíta, neboli, Zpěv vznešeného. Přeložil Rudolf JANÍČEK, ilustroval Vendula CÍSAŘOVSKÁ. Králův Háj: Santal, 1995. Moudrost staré Indie. ISBN 80-901531-8-6.
  Jedna ze samostatných částí Mahabháráty, nejčtenější indický spis, svatá kniha višnuistických Bhagávanů.
 2. BIRRELLOVÁ, Anne. Čínské mýty. Přeložil Tomáš PEKÁREK. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-379-0.
  Stručné a jak je u edice Bájná minulost běžné, i bohatě ilustrované seznámení s rozsáhlým světem čínských pověstí.
 3. Blurton, T. Richard: Bengálské mýty, Levné knihy KMa 2007 (Bengali Myths, 2006)
  Další britskomuzejní/levnoknihové zpracování určité kulturní oblasti, v tomto případě samozřejmě Bengálska.
 4. Dallapiccolová, Anna L.: Hindské mýty, Levné knihy KMa 2006 (Hindu Myths, 2003)
  Rychlý průlet hinduistickými mýty, se slušnou zásobou obrazového materiálu. Zárukou kvality tohoto seznamovacího kursu je původní vydavatel – asijské oddělení Britského muzea.
 5. Miltner, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu, Práce 1997
  Už jméno autora předurčuje tuto knihu do knihovny každého, kdo se o Indii a její náležitosti zajímá. Obsah to jen dotvrzuje.
 6. Miltner, Vladimír. Mahábhárata, Albatros 1988
  Převyprávění v dětsky srozumitelné formě a v próze. Jméno a osobnost autora zaručuje, že je tak učiněno s citem a podle pravidel
 7. Zbavitel, Dušan. Starověká Indie, Panorama 1985
  Starověk Indie až do příchodu muslimů, čili doba vzniku nejznámějších indických mýtů

Austrálie a Oceánie

 1. Andersen, Johannes C.: Mýty a legendy Polynésanů, Volvox Globator, 2000 (Myths and Legends of the Polynesians, 1928)
  Etnografická práce, věnovaná polynéským legendám, některé interpretace jsou limitovány dobou jejího vzniku
 2. Slamová, Karolina: Australské pověsti a legendy, Koala, 2004
  Nekomentovaná sbírka australských pověstí, která vyšla v nakladatelství s příznačným názvem.

Americký kontinent

 1. D. M. Jones, B. L. Molyneaux. Americká mytologie, Rebo Productions CZ, 2002 (The Mythology of Americas, 2001)
  Encyklopedie s šesti sty hesly a řadou obrazové dokumentace
 2. Frič, A.V. Indiáni Jižní Ameriky, Orbis 1977
  Etnografická práce cestovatele a lovce kaktusů je věnována území Mato Grosso, jižní Bolívie a Paraguaye, pro známější a mediálně zajímavější andské kultury a obyvatele povodí Amazonky trochu opomíjené kulturní oblasti
 3. Hulpach, Vladimír.Návrat opeřeného hada,Albatros, 1974
  Indiánské báje Střední a Jižní Ameriky převyprávěné pro děti. Autor naštěstí u jednotlivých příběhů doplnil původ (tj. národ či kmen) a zveřejnil prameny, z nichž čerpal. A ty jsou velmi důvěryhodné.
 4. Mýty a legendy amerického kontinentu, Gemini 1992
  soubor tří francouzských knih, vhodných pro děti a jiné naprosté začátečníky
 5. Urton, Garry: Incké mýty, Levné knihy KMa 2006 (The Inca Myths, 1999)
  Úvodní kurz mytologie této andské kultury, sepsaný jedním z předních odborníků.
 6. Taube, Karl: Aztécké a mayské mýty, KMa 2007 (Aztec and Maya Myths, 2002)
  Další z levnoknihových překladů populární edice Britského muzea.

A jiné

 1. Bible, různé překlady a vydání
  Převážně Starý zákon, který je zčásti židovskou mytologií, je neocenitelným pramenem.
 2. CIBULA, Václav. Hrdinské legendy staré Francie. 3. vyd. Ilustroval Dušan KÁLLAY. Praha: Albatros, 1981. Obnovené obrazy (Albatros).
  Výbor z karolinských rytířských legend, autor se snažil převyprávět příběhy tak, aby se příliš nevzdalovaly originálům.
 3. Curtisová, Vesta Sarkhosh: Perské mýty, Levné knihy 2006 (Persian Myths, 1993)
  Mýty a pověsti starověkého Íránu
 4. di Nola, Alfonso: Ďábel a podoby zla v historii lidstva, Volvox Globator 1998 (Il diavolo, 1987)
  Název hovoří sám za sebe a plně vystihuje obsah. Toto celkem obsáhlé a obsáhle ilustrované dílo se zabývá čistou démonologií a to i jiných kultur, nejen křesťanské.
 5. Lecouteux, Claude: Trpaslíci a elfové ve středověku, Volvox Globator, 1998 (Les nains et les elfes au moyen age, 1988)
  Pokud se hodláte do démonologie ponořit hlouběji, pak trilogie tohoto autora patří k svazkům, které byste neměli minout. Trpaslíci a elfové jsou v podstatě monografií na uvedené téma.
 6. Lecouteux, Claude: Víly, čarodejnice a vlkodlaci ve středověku, Volvox Globator, 1998 (Fées, Sorciéres et Loups-garous au Moyen Age, Historie du Double, 1992)
  Druhá z knih, věnovaná nižším mytologickým tvorům. Sjednocujícím prvkem je Dvojník, tisíciletí vytvářená představa alter ega.
 7. Borges, Jorge Luis: Fantastická zoologie Odeon 1988 (El libro de los seres imaginarios, 1968)
  Báječná esence z bohatého světa nadpřirozených bytostí a nepřirozených zvířat. Borges si jich vybral více než stovku z nejrůznějších končin světa a popsal je, jak je jeho zvykem, nádherně.
 8. Drössler, Rudolf: Když hvězdy byly ještě bohy, Panorama, 1980 (Als die Sterne Götter waren, 1976)
  Populární kniha o měsíčních, slunečních hvězdných bytostech napříč mytologiemi celého světa
 9. Frazer, James George: Zlatá ratolest, Československý spisovatel 2012 (The Golden Bough, 1890)
  Základní dílo světové etnografie. Byť dnes už poněkud postarší, z hlediska těchto stránek nijak neztrácí.
 10. Frazer, James George: Zlatá ratolest: Druhá žeň, Garamond 2000 (The Golden Bough, Aftermath, 1936)
  Doplněk jednoho z největších mytografických a etnografických děl. Frazer vydal své velké dílo na začátku minulého století, v Druhé žni pak shrnul své další výzkumy. Český překlad ovšem poněkud pokulhává ve jménech zmiňovaných bytostí, které se někdy od originálu liší.
 11. Horák, Jiří: Oheň na sněhu, Argo, 1998
  Mýty sibiřských kmenů a národů
 12. Jordan, Michael: Encyklopedie bohů, Volvox Globator, 1997 (The Encyclopedia of Gods, 1995)
 13. Marxová, Helma: Svět mýtů, Volvox Globator, 2002 (Das Buch der Mythen aller Zeiten, aller Völker, 1999)
  Přes pět set stran rychlého seznámení s bohy, démony a mýty celého světa. Pozitivní je členění podle kultur.
 14. McCallová, Henrietta: Mezopotamské mýty, Levné knihy 2006 (Mesopotamian Myths, 1995)
  Shrnutí několika známých i méně známých mezopotámských mýtů, včetně bohatého obrazového doprovodu.
 15. Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Odeon, 1977
 16. Mýty a legendy: Vlci, draci, bájná zvířata, Gemini 1991
  Další svazek Mýtů a legend opět obsahuje tři knihy francouzské a platí o něm totéž, co o předchozím díle. Všechny svazky této edice obsahují značné množství chyb a zjednodušení.
 17. Mýty a legendy: Stvoření světa, Gemini 1992
  Pro změnu a zisk zahrnuje už pouze jediný svazek a v něm sebrané nejrůznější demiurgické mýty, od křesťankých po sibiřské.
 18. Mýty a legendy: Rytíři, Gemini 1994
  Kniha je věnována dvěma okruhům rytířských legend – karolinské a artušovské.
 19. Charles Wall, J.. Kniha čertů a ďáblů, Cesty, 1993

Další prameny

Almond, Philip C.. Demonic Possession and Exorcism in Early Modern England: Contemporary Texts and their Cultural Contexts, 2004

Amador Ledger, 3 November 1905

Anuman Rajadhon, Phya. Some Siamese Superstitions About Trees and Plants, in: Journal of the Siam Society, Vol. 49.1 1961

Arapaho Legends [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: http://www.arapaholegends.com/

Archaeological Journal, Volume 69, 1912

Bane, Theresa. Encyclopedia of Beasts and Monsters in Myth, Legend and Folklore, 2016

Bane, Theresa. Encyclopedia of Demons in World Folklore and Mythology, 2012

Bane, Theresa. Encyclopedia of Fairies in World Folklore and Mythology, 2013

Bane, Theresa. Encyclopedia of Giants and Humanoids in Myth, Legend and Folklore, 2016

Baring-Gould, Sabine. A Book of Folk-Lore, 1913

Bartlett, Sarah. The Mythology Bible: The Definitive Guide to Legendary Tales, 2009

Bělousov, Roman. Hledá se kapitán Nemo, 1988

Blank, Trevor J.; Puglia, David J. Maryland Legends: Folklore from the Old Line State, 2014

Bogoras, Waldemar: Tales of Yukaghir, Lamut, and Russianized Natives of Eastern Siberia, 1918

A Book of Creatures [online]. [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: https://abookofcreatures.com/

Brewer, E. Cobham: Dictionary of Phrase and Fable, 1898

BUEL, James W. Sea and land : an illustrated history of the wonderful and curious things of nature existing before and since the deluge. Philadelphia: Historical Publishing Co., 1887.

BUSHNELL, JR, David I. Myths of the Louisiana Choctaw. American Anthropologist. (New Series, Vol. 12, No. 4 (Oct. - Dec., 1910), Wiley on behalf of the American Anthropological Association,pp. 526-535.

BURTON, John W. Nilotic Women: A Diachronic Perspective. The Journal of Modern African Studies Vol. 20, No. 3 (Sep., 1982), pp. 467-491

Callow, Edward. The Phynodderre and Other Legends of the Isle of Man, 1882

COLLINS, Arthur H. Symbolism of animals and birds represented in English church architecture. London: Sir. I. Pitman & sons, 1913.

Colombia Country Brand [online]. [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: http://www.colombia.co/en/

COMEAUX, Blaine L. Two years in the kingdom: the adventures of an American Peace Corps volunteer in Northeast Thailand. New York: Writers Club Press, c2002. ISBN 0595654010.

Cook Cole, Mable: Philippine Folk Tales, 1916

Czaplicka, M.A: Shamanism in Siberia, excerpts from Aboriginal Siberia, 1914

Český lid. V Praze: Nákladem V. Šimáčka, 1905, XIV.

DA VINCI, Leonardo. Nápady. Praha: Odeon, 1982

DAVIDSON, Gustav. A dictionary of angels, including the fallen angels. New York: Free Press, c1967.

DYER, T. F. Thiselton. Folk-lore of Shakespeare. New York: Harper & Brothers, 1884.

DUNNING, B. "Olgoi-Khorkhoi: The Mongolian Death Worm." Skeptoid Podcast. Skeptoid Media, 8 Jan 2013. Web. 19 Sep 2018. <http://skeptoid.com/episodes/4344>

Dutch Folklore Wikia [online]. [cit. 2018-01-28]. Dostupné z: http://dutch-folklore.wikia.com/

EBERHART, George M.. Mysterious creatures: a guide to cryptozoology. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2002. ISBN 979-157-6072-836.

ELIÁŠ, Oldřich. Golem: historická studie. Reprint původního vyd. Praha: Půdorys, 1996. ISBN 80-86018-00-8.

Ellis, A.B: Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa, 1894

ELLIS, Richard. Mořské příšery. Praha: Volvox Globator, 2000. Garuda. ISBN 80-7207-361-3.

FILIP, D. Pověsti ze severovýchodních Čech. Národopisný Věstník Českoslovanský. Praha: Národopisná společnost Českoslovanská, 1924, XVII., 77-90.

First People of America and Canada - Turtle Island [online]. [cit. 2018-08-11]. Dostupné z: https://www.firstpeople.us

GIDDINGS, Ruth Warner. Yaqui myths and legends. The University of Arizona Press Tucson, Arizona, 1959.

GIMBUTAS Marija. The living goddesses. Berkeley [u.a.]: Univ. of California Press, 2001. ISBN 9780520229150.

GOULD, Chester Nathan. Dwarf-Names: A Study in Old Icelandic Religion, in: PMLA, Vol. 44, No. 4 (Dec., 1929), pp. 939-967

GRAY, Louis H., George Foot MOORE a J. A. MACCULLOCH. The Mythology of all races .. Boston: Marshall Jones Company, 1916-32

GROSE, Francis. A provincial glossary: with a collection of local proverbs, and popular superstitions. 2d ed., cor., and greatly enl. London: S. Hooper, 1790.

GUTCH, Eliza. County Folk-Lore Volume II – Examples of printed folk-lore concerning the North Riding of Yorkshire, York & the Ainsty. London: David Nutt, 1901.

HARLAND, John. Lancashire Folk-Lore: Illustrative of the Superstitious Beliefs and Practices, Local Customs and Usages of the People of the County Palatine. London: Frederick Warne and Co., 1867.

HARTLAND, Edwin Sidney a Bruce ROGERS. English fairy and other folk tales. London: Walter Scott, 1890.

Herba mythologica. Botany.cz [online]. c2007-2017 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: https://botany.cz/cs/rubrika/zapisnik/mythologica/

Hiroko, Sue: The Hare Indians and their World, 1980

Hope, Robert Charles. Legendary Lore of the Holy Wells of England Including Rivers, Lakes, Fountains and Springs, 1893

http://en.wikipedia.org/

http://free.of.pl/m/mysticearth/mitologia/sl/inne.html

http://chaosmatriarch.wordpress.com/

http://kithraskrystalkave.co.uk/

http://natura.baf.cz

http://hyakumonogatari.com/

http://www.americanmonsters.com/

http://www.bestiary.ca/index.html

http://www.britannica.com

http://www.colonialzone-dr.com/important_stuff-myths_legends.html

http://www.davidaspitzley.org/MythicDetroit/

http://www.finnishmyth.org/FINNISHMYTH.ORG/Welcome.html

http://foragers.wikidot.com/

http://www.indigenouspeople.net/

http://www.izomag.republika.pl/

http://www.joellessacredgrove.com/Celtic/animals.html

http://www.johnnorrisbrown.com/paranormal-tn/location.htm

http://www.kpufo.cz/oblasti/duc/duchove.htm

http://www.kpufo.cz/wkt/pis.htm

http://www.meta-religion.com//

http://www.mikeharding.co.uk/

http://www.musesrealm.net/grimoire/muryans.html

http://www.mysteriousbritain.co.uk/

http://www.nicaragua-community.com/category/livinghere/legends-beliefs/

http://www.obakemono.com/

http://www.orkneyjar.com/folklore/

http://www.pantheon.org/

http://www.paranormaldatabase.com/

http://www.theoi.com

http://www.timelessmyths.com/

HULME, F. Edward. Myth-land. London: S. Low, Marston, Scarle & Rivington, 1886.

HUNTER, William Wilson. The imperial gazetteer of India. 2d ed. London: Trübner & co., 1885-87.

IVANITS, Linda J. Russian folk belief. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, c1989. ISBN 0873324226.

JACOBS, Joseph. English Fairy Tales. London: David Nutt, 1890.

JORDAN, Michael. Dictionary of Gods And Goddesses. Checkmark Books, 2005. ISBN 0816064903.

Journal of the Gypsy Lore Society, volume III. Edinburgh: Gypsy Lore Society, 1892.

KAŠPAR, Oldřich. Několik poznámek k současným mexickým pověstem a fámám. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, 2017(4), 316-322.

KEIGHTLEY, Thomas. The fairy mythology. London: H. G. Bohn, 1870.

KLIMEK, Hynek. Výlety za tajuplnými místy Jižních Čech, in: Právo

KÕIVA, Mare. a Kai. VASSILJEVA. Folk belief today. Tartu: Estonian Academy of Sciences, Institute of the Estonian Language & Estonian Museum of Literature, 1995. ISBN 9985-851-11-0.

KONDRATOV, Aleksandr Michajlovič. Mýty a fakta o potopě světa. Praha: Lidové nakladatelství, 1986. Čtení o--.

KRENDELEV, Fedor Petrovič a Aleksandr Michajlovič KONDRATOV. Záhady Velikonočního ostrova. 2. rozš. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1986. Čtení o--.

KROLMUS, Václav (jako W.S. Sumlork). Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčege, slawnosti a nápěwy: ohledem na bágeslowj Česko-slowanské. W Praze: [nakladatel není známý],, 1845

KROLMUS, Václav. Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje, a nápěvy, ohledem na bájesloví Českoslovanské. V Praze: [nakladatel není známý], 1851.

Lancashire Folk: Lancashire folklore, legends, ghosts, local history [online]. [cit. 2018-10-14]. Dostupné z: https://lancashirefolk.com

LANGLOH PARKER, K. The Euahlayi tribe; a study of aboriginal life in Australia. London: Archibald Constable and Company, 1905.

LECOUTEUX, Claude a Michael MOYNIHAN. Encyclopedia of Norse and Germanic folklore, mythology, and magic. Rochester: Inner Traditions, 2016.

LELAND, Charles Godfrey. Aradia, or, The gospel of the witches. London: David Nutt, 1899.

LELAND, Charles Godfrey. Legends of Florence, collected from the people and re-told: Second Series. London: D. Nutt, 1896.

LEEMING, David Adams. Creation myths of the world: an encyclopedia. 2nd ed. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, c2010. ISBN 1598841750.

LIDDEL, Tony. Supernatural North East: Folklore, Myths, Legends and Ghosts. Lulu.com, 2009. ISBN 1445248700.

LOAR, Julie. Goddesses for every day: exploring the wisdom & power of the divine feminine around the world. Novato, Calif.: New World Library, 2011. ISBN 1577319508.

LURKER, Manfred. A Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons. London: Routledge, 2015.

MABERRY, Jonathan a David F. KRAMER. They Bite. Kensington Publishing, 2009. ISBN 9780806532165.

MACK, Carol K. a Dinah. MACK. A field guide to demons, vampires, fallen angels, and other subversive spirits. New York: Skyhorse Pub., c2011. ISBN 9781611451009.

MACKERLE, Ivan. Olgoj chorchoj. Ivan Mackerle [online]. [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: http://www.mackerle.cz/olgoj-chorchoj

MALINOWSKI, Bronislaw. Baloma; the Spirits of the Dead in the Trobriand Islands. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 46. 1916.

MATHEWS, R.H. Australian Folk-Tales. Folk-lore, vol.20. London: David Nutt, 1909, s. 485-487.

MCCOY, Edain. A Witch's Guide to Faery Folk: Reclaiming Our Working Relationship with Invisible Helpers. Llewellyn Worldwide, 1994.

MONAGHAN, Patricia. The encyclopedia of Celtic mythology and folklore. New York: Facts On File, c2004. ISBN 0816045240.

MONAGHAN, Patricia. Encyclopedia of goddesses and heroines. Santa Barbara, Calif.: Greenwood / ABC-CLIO, 2010. ISBN 9780313349942.

MOONEY, James. Myths of the Cherokee. In: Nineteenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1897-98, Part I.. 1990.

MOORE, A.W. The Folk-Lore of the Isle of Man. London: D.Nutt, 1981.

MURRAY, Margaret Alice. The witch-cult in western Europe: a study in anthropology. Oxford: Clarendon Press, 1921.

NASSAU, Robert Hamill. Fetichism in West Africa. New York: C. Scribner's sons, 1904.

National Geographic Česká Republika. Praha: Sanoma, 2003, 2003 (1). ISSN 1213-9394.

National Geographic Česká Republika. Praha: Sanoma, 2003, 2003 (7). ISSN 1213-9394.

National Geographic Česká Republika. Praha: Sanoma, 2004, 2004 (11). ISSN 1213-9394.

National Geographic Česko. Praha: Sanoma, 2005, 2005 (6). ISSN 1213-9394.

National Geographic Česko. Praha: Sanoma, 2007, 2007 (6). ISSN 1213-9394.

National Geographic Česko 01/2009

National Geographic Česko 07/2009

National Geographic Česko 08/2009

National Geographic Česko 12/2009

National Geographic Česko 09/2010

National Geographic Česko 08/2013

Native American Indian Legends and Folklore [online]. Native Languages of the Americas, 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.native-languages.org/legends.htm

NORMAN, Howard A., ed. Northern tales: stories from the native peoples of the arctic and subarctic regions. New York: Pantheon Books, c1990. Pantheon fairy tale and folklore library. ISBN 0-375-70267-9.

O'Connor, Anne. "'Petticoat Loose' Traditions in Ireland." Béaloideas 70 (2002): 51-82.

PARACELSUS. Paracelsus: kniha o nymfách, sylfech, pygmejích, salamandrech a ostatních živlových tvorech. Praha: Dobra, 2001. ISBN 80-86459-12-8.

Pechová, Eva: Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců, 2003

PERSAD, Nadia: Trinidadian Folklore: A Journey Into The Night. vlastním nákladem, 2013

PIVODA, Ondřej. Oloncho a jakutská mytologie. Brno, 2010. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

PIVODA, Ondřej. Přírodní prostředí v ústní tradici Jakutů. Brno, 2012. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

POSPÍŠIL, Leopold Jaroslav. Kapauku Papuans and their law. New Haven: Department of Anthropology Yale university, 1958. Yale University publications in anthropology, no. 54.

RADCLIFFE-BROWN, A. R. The Andaman islanders: a study in social anthropology (Anthony Wilkin studentship research, 1906. Cambridge: The University press, 1922.

Rauwolff, Leonhard: A Collection of Curious Travels and Voyages, 1693

RENSHAW, John. The Indians of the Paraguayan Chaco: identity and economy, Lincoln: University of Nebraska Press2002

ROTH, Walter E..An Inquiry into the Animism and Folk-Lore of the Guiana Indians, in: Thirtieth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1908-1909, pp. 103-386, (1915)

SAUNDERS, John a Westland MARSTON. The National Magazine, vol 4. London: National Magazine Company, 1858.

SCOTT. Charles P. G. „The Devil and His Imps: An Etymological Inquisition“. Transactions of the American Philological Association (1869-1896), vol. 26, 1895, pp. 79–146. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/2935696.

SELIGMAN, C. G., Francis Rickman BARTON a E. L. GIBLIN. The Melanesians of British New Guinea. Cambridge: The University Press, 1910.

SENN, Harry A. Were-wolf and vampire in Romania. New York: Distributed by Columbia University Press, 1982. ISBN 0914710931.

SHEPARD, Odell. The lore of the unicorn. Boston and New York: Houghton Mifflin company, 1930.

SKINNER, Charles M. Myths And Legends of Our Own Land. Philadelphia: J.P. Lippincott company, 1896

Slovník nářečí českého jazyka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz/

SMITH, W. Ramsay. Myths and legends of the Australian aborigines. New York: Farrar & Rinehart 1932

SOBOL, Joseph Daniel. The house between earth and sky: harvesting new American folktales. Portsmouth, NH: Teacher Ideas Press, c2005. ISBN 1591580803.

SPENCE, Lewis. Legends and romances of Brittany. New York: Frederick A. Stokes, 1917.

SPICER, Dorothy Gladys. Festivals of Western Europe. New York: H.W. Wilson Co., 1958.

STINGL, Miloslav. Neznámou Mikronésií. Praha: Svoboda, 1976. Členská knižnice (Svoboda).

STINGL, Miloslav. Očarovaná Havaj. Praha: Svoboda, 1981. Členská knižnice (Svoboda).

STOLLER, Paul. Fusion of the worlds: an ethnography of possession among the Songhay of Niger. Chicago: University of Chicago Press, 1989. ISBN 0-226-77545-3.

STRASSBERG, Richard E. A Chinese bestiary: strange creatures from the guideways through mountains and seas = [Shan hai jing]. Berkeley: University of California Press, c2002.

SUMMERS, Montague. The vampire, his kith and kin. London: K. Paul Trench, Trubner , 1928

TAYLOR, L. R. Sharks of Hawaii: their biology and cultural significance. Honolulu: University of Hawaii Press, c1993. ISBN 0824815629.

THAN, Ker. Chupacabra Science: How Evolution Made a Mythical Monster. National Geographic News [online]. October 30, 2010 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101028-chupacabra-evolution-halloween-science-monsters-chupacabras-picture/?beta=true

The Circle of Ancient Iranian Studies [online]. c1998-2018 [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: http://www.cais-soas.com/index.htm

The Emianga Myth (Northern Aranda). The TENT Archive [online]. c1998-2017 [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: http://enargea.org/tales/Australian/Emianga_Myth_and_Song.html

THEAL, George McCall. Kaffir folk-lore. A Selection from the Traditional Tales. London: S. Sonnenschein, Le Bas & Lowrey, 1886.

THORPE, Benjamin. Northern mythology: comprising the principal popular traditions and superstitions of Scandinavia, north Germany, and the Netherlands. London: E. Lumley, 1851-52.

ULRYCHOVÁ, Marta. Démonologické pověsti ze severní části Královského hvozdu/Waldhwozdu. Národopisná revue. 2012, XXII(4), 245-258. ISSN 0862-8351.

URHOBO WAADO [online]. Urhobo Historical Society, c1999-2016 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: http://www.waado.org/Contents.html

VARNER, Gary R. Creatures in the mist: little people, wild men and spirit beings around the world : a study in comparative mythology. New York: Algora Publishing, 2007. ISBN 08-758-6545-3.

WAITE, Arthur Edward. The Book of Ceremonial Magic. London, 1913.

WALKER, J. R., Raymond J. DEMALLIE a Elaine A. JAHNER. Lakota belief and ritual. Lincoln: University of Nebraska Press, 1980. ISBN 0803225512.

WEBSTER, Wentworth. Basque Legends. London: Griffith and Farran, 1879.

WERNER, Alice. Myths and legends of the Bantu. 1933.

WESTERVELT, W. D. Hawaiian legends of volcanoes. Boston, Mass.: Ellis press, 1916.

WILDE, lady Francesca Speranza. Ancient legends, mystic charms, and superstitions of Ireland. Boston: Ticknor and Co., 1887.

WIRT SIKES, William. British Goblins; Welsh Folk-lore, Fairy Mythology, Legends and Traditions.London: S. Low, Marston, Searle & Rivington, 1880

Yokai.com: the online database of Japanese ghosts and monsters [online]. 2013 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: http://yokai.com

ZIMMER, Heinrich Robert, CAMPBELL, Joseph, ed. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. 2. print. Princeton: Princeton University Press, 1974. Bollingen series. ISBN 0-691-01778-6.

 

Miscellanea, čili různé

 1. Enn Vetemaa Klíč k určování rusalek, neboli úvod do naiadologie, Lidové nakladatelství, Praha 1987 (Eesti näkiliste välimääraja, 1983)
  Přes nadějný název je tahle knížka čiročirou legrací, i když poctivě čerpá z původních pramenů. Vetemaa rozdělil rusalky do čeledí a rodů podle popisu, který zanechali sběratelé pohádek a vypravěči.
 2. Lodovico Ariosto Zuřivý Roland, ve vyprávění a výběru Itala Calvina Odeon, Praha 1974 (Orlando Furioso di Ludovico Ariosto racontato da Italo Calvino, 1970)
  Někdy a někde jsou bytosti ze Zuřivého Rolanda citovány (v tomto Bestiáři kupříkladu hippogryf, ten ovšem z odpovídajících důvodů), zapomíná se totiž, že jde o čistou fantazii, literární dílo, byť využívající pověstí své doby.

 

 
Google+ Facebook Instagram Twitter

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Hudba

Film a TV

Historie

Cokoliv
Opravník
Holmesiana

Poslední změny

 

TOPlist