Bezejmenná stránka: Cokoliv > Monstra z her

O původu druhů aneb Monstra z her
Dinosaur King


Dinosaur King

systém a rok vydání: Nintendo DS - 2007 (JP) 2008 (USA, EU)

Vydavatel: Sega

 

Dinosaur King

Dinosaur King je původem japonská automatovka, jejíž úspěch v hernách vyprovokoval producenty k vysypání kresleného seriálu a doplňkového RPG. To znamená, že člověk nesmí očekávat bůhvíjakou slávu. Na rozdíl od na prehistorická monstra také zaměřené Fossil League se tu necestuje do minulosti, dinosauři se oživují z fosílií. A jako všude, i tady je skupina zlounů, která se snaží ovládnout svět a v cestě jim stojí jen parta dětí. Ale co, aspoň jsou tu reální dinosauři. A taky (mě) iritující soubojový systém Kámen - nůžky - papír.

 

Více informací o místních protivnících (a potencionálních partnerech) naleznete v odkazech, jež provázejí každého zde přítomného tvora. Výjimečně tentokrát nevedou do Bestiáře těchto stránek, obsahující skutečná mýtická monstra a bohy, protože jde o kdysi existující faunu. Odkazuji tedy na další zdroje, zejména Wikipedii.

 

 

Acrocanthosaurus
V překladu Ještěr s velkými trny. Žil ve spodní křídě na území dnešního Texasu a Arkansasu, měl lebku metr třicet dlouhou a živil se, jako každý slušný teropod masem. Zmíněné trny mu vyrůstaly z obratlů a pravděpodobně tvořily kostru kožové plachty.
Alioramus
Jméno bez obligátního -saurus znamená jiná větev. Pozdně křídový příbuzný Tyrannosara byl vysoký asi jako člověk (dlouhý pět až šest metrů), živil se lovem i mršinami.
Allosaurus
Svrchně jurský masožravec by se v striktně českém překladu jmenoval cizí (nebo jiný) ještěr. Na délku sedm až devět metrů a s hmotností přes tunu byl dozajista obávaným predátorem své doby (i když se někteří paleontologové domnívají, že se živil spíše mršinami).
Altirhinus
Vysoký rypák je jedním z hadrosaurů, býložravců z rané mongolské křídy. PRvní fosílie tohoto po dvou chodícího (na čtyřech se krmícího) dinosaura, byly objeveny v roce 1981, popis sestavil David B. Norma v roce 1998.
Amargasaurus
La Amargaský ještěr byl deset metrů dlouhý zavalitý diplodok. Žil ve spodní křídě v oblasti dnešního souvrství (geologické formace) La Amarga, nacházející se v Argentině. Odtud i jméno.
Ampelosaurus
Sauropod, jehož jméno v překladu znamená Vinný ještěr se procházíval evropskou svrchní křídou. To Vinný je přídavné jméno od slova Víno, ne Vina.
Anchiceratops
Blízkorohá tvář, jeden z svrchně křídových ceratopsidů, k nalezení v dnešní Kanadě. Býložravý, s běžnou trojicí rohů na hlavě.
Ankylosaurus
I když se ještě nenašla jediná kompletní kostra tohoto vyztuženého ještěra, je pro svůj vzhled a především kladivo na konci ocasu docela populární. žil v křídě.
Arrhinoceratops
Beznosá rohatá tvář, starší příbuzný populárnějšího triceratopse žil na sklonku křídy na území dnešní Kanady.
Baryonyx
Těžký dráp. Chodil po dvou, dorůstal osmi metrů délky a v rané křídě se živil se rybami.
Brachyceratops
Krátká rohatá tvář je ceratopsid, popsaný podle několika nálezů zřejmě mladých jedinců. Pohyboval se v svrchní křídě na území dnešní Montany, a je možné, že dospělé jedince tohoto druhu známe jako Rubeosaurusy. Paleontologie není jednoduchá věda.
Camarasaurus
Ještěr s dutinami patřil k sauropodům, čili obrovským po čtyřech chodícím býložravcům. Mezi obry nijak nevynikal, byl robusněji stavěný, s kratším krkem a proti diplodokům či brachiosaurům dorůstal menší délky i hmotnosti.
Carcharodontosaurus
Ještěr se žraločími zuby byl velký masožravec, obývající území dnešní sseverní Afriky někdy na přelomu spodní a svrchní křídy. První nálezy fosílií vzaly za své za druhé světové války, další byly nalezeny až v devadesátých letech minulého století.
Carnotaurus
Masožravý býk dostal jméno podle dvou výrůstků na lebce. Křídový predátor o délce osmi metrů měl přední nohy ještě více zakrnělé, než tyrranosauři a navíc oproti mohutné horní čelisti slabou čelist spodní, takže se mohl specializovat na určitý druh kořisti, případně na mršiny.
Centrosaurus
Ještěr s rohem byl šestimetrový býložravec, pohybující se ve velkých stádech Kanadou v době před sedmdesáti pěti miliony let.
Ceratosaurus
Rohatý ještěr je jedním ze známějších velkých masožravců, i když popularity tyrannosaura rozhodně nedosahuje. V dobách svrchní jury se tunový, šest metrů dlouhý predátor pohyboval po území dnešní Afriky a Severní Ameriky, lovil býložravce a dost možná i menší kusy těch největších.
Corythosaurus
Ještěr s přilbou byl hadrosaurus, patřící ke skupině plazů, opatřených více či méně bizardními ozdobami hlavy. Měřil na deset metrů délky a procházel se severní Amerikou na sklonku křídy.
Dacentrutus
Ještěr jménem Velmi trnitý ocas patřil mezi největší ze stegosaurů, býložravců, známých štíty či trny na hřbetě. Svrchně jurský Dacentrurus měl na zádech právě trny.
Daspletosaurus
Masožravec jménem Strašlivý ještěr byl víceméně současníkem a menším příbuzným slavného tyrannosaura. Možná i jeho předkem, to se ještě neví.
Deinonychus
Strašný dráp byl spodně křídový, oproti jiným nepříliš velký zato zcela jistě nebezpečný masožravec. Ony strašné drápy měl na zadních končetinách a používal je (stejně jako předních tlap a zubů) k lovu.
Deltadromeus
Běžec od delty, obrovský křídový masožravec, domovem v severní Africe. Není přesně zařazen, v poslední době se ho snaží nastěhovat k ceratosaurům.
Dilophosaurus
Ještěr se dvěma hřebeny žil ve spodní juře, chodil po dvou a živil se masem. Délka šest metrů, hmotnost přes tři sta kilogramů.
Edmontonia
Edmontonia dostala jméno podle hlavního města kanadské provincie Alberta. Býval to býložravý ankylosaurus, čtyři tuny těžký, přes sedm metrů dlouhý.
Einiosaurus
Býčí ještěr - jméno je kombinací řeckého -saurus a indiánského, přesněji černonožského býk. Ceratopsid, svrchní křída, dnešní Montana. Přes čtyři metry délky, přes tunu hmotnosti.
Eoraptor
Malý a rychlý masožravec, v českém překladu poeticky jitřní lupič mohl být společným předkem všech dinosaurů.
Eucentrosaurus
viz Centrosaurus. Jde o pozdější popsáni a pojmenování centrosaura, načež se zjistilo, že popsané fosílie patří k už známému druhu.
Euoplocephalus
Dobře obrněná hlava už jménem napovídá, že by mohlo jít o býložravce, příbuzného ankylosaurům (tvrdá lebka, kladivo na konci ocasu). A taky ano, byl to křídový ankylosaurid s silně opevněnou mozkovnou a kladivem na konci ocasu.
Eustreptospondylus
Hezky klenutá žebra je sexy popis středně jurského teropoda, pobíhajícího dnešní Anglií a živícího se tehdejšími býložravci.
Fukuiraptor
Lovec z Fukui (což je v Japonsku) je příbuzný allosaurů. Našla se kostra o délce čtyři metry (prý nešlo o plně dospělého jedince) plus několik ještě menších.
Fukuisaurus
Ještěr z Fukui býval celkem malý (ke čtyřem metrům délky) ornitopodní býložravec, podobný iguanodontům. Žil na počátku křídy před 140 miliony let.
Gastonia
Gastonia dostala jméno po Robertu Gastonovi, umělci, který se zabývá rekonstrukcemi paleontologických nálezů (podobně jako u nás kdysi Zdeněk Burian). Byl to ankylosaurus (Gastonia, ne Robert Gaston), kterému ovšem na konci ocasu chybělo známé kladivo či trny. Výskyt: spodní křída, dnešní Utah.
Giganotosaurus
Obří ještěr vlastně nejspíš neexistoval. Ze prvé to jméno dostali, nezávisle na sobě dva druhy dinosaurů, za druhé se ukázalo, že jde o fosílie již známých druhů. Ve všech případech jde o sauropodní býložravce. Navíc se tohle jméno může plést s giganotosaurem, což není not(h)osaurus (mořský plaz), ale dinosaurus, leč nikoliv býložravý, ale karnivorní, příbuzný allosaurů. Zmátl jsem vás? To byl účel.
Gojirasaurus
Ještěr Godzilla byl pravděpodobně triasový masožravec. Jméno dostal po známém gumovém ještěrovi z japonských filmů, nálezů však není tolik a jsou nejasné, proto se o tomto pětimetrovém dravci hovoří mezi paleontology opatrně.
Gorgosaurus
Hrozivý ještěr byl příbuzný tyrannosaura. Velký, masožravý a lovící nejspíš rychlejší a méně opevněné býložravé praještěry.
Charonosaurus
Charonův ještěr pojmenovaný po známém převozníkovi řeckého podsvětí (takže tu přece jen máme odkaz na klasickou nadpřirozenou bytost) byl třináctimetrový hadrosaurus, pobíhající svrchní křídou.
Chasmosaurus
Ještěr s dírou (nebo rozsedlinou, řecké slovo chasma prostě netrefím) byl býložravec s velkým kostěným límcem. Právě v něm měl odlehčovací otvory (potaženými kúží), dle nichž dostal jméno.
Iguanadon
Leguání zub patří mezi známé dinosaury. Jak by ne, vždyť byl také hned druhým popsaným (1825). Žil od svrchní jury do konce druhohor (samozřejmě v různých rodech), byl býložravý a na české Wikipedii má hodně obsáhlý článek (viz odkaz).
Irritator
Jméno dostal od slova irritation, podráždění, protože vědce naštvalo, když zjistili, že fosílie, kterou získali od překupníků a jejíž místo nálezu není známé, byla uměle upravena. Druh Irritator challengeri dostal přídomek podle profesora Challengera z Doylova Ztraceného světa, a podle všeho je tenhle křídový spiosaurus známý také jako Angaturama limai. Paleontologie není jednoduchá věda.
Isisaurus
Žil a byl objeven v Indii, a měl by se vlastně psát ISIsaurus, přičemž ono ISI je zkratka z Indian Statistical Institute. Byl ovšem popsán i jako Titanosaurus, takže tp tenhle ještěr s dlouhým žirafím krkem dneska nemá lehké.
Jobaria
Původně se o sauropodovi, pojmenovaném po africkém mýtickém tvorovi myslelo, že žil ve spodní křídě, později se ale jeho existence posunula ještě hlouběji do minulosti, do jury. Místo, dnešní Niger, zůstalo.
Kentrosaurus
Trnitý ještěr patřil, už podle názvu, k stegosaurům, býložravců, známým hřbetem, ozdobeným tu pláty, tu hroty. Tohle byl ten druhý případ.
Lambeosaurus
Ještěr Lambeův byl na svůj druh obrovský (desetimetrový) kachní dinosaurus. S obvyklým hřebenem na hlavě. Stáda těchto býložravců se potulovaly pozdní křídou Severní Ameriky.
Liliensternus
Nepříliš dobrý běžec, přesto nebezpečný predátor dostal jméno po amatérském paleontologovi, doktoru von Liliensternovi. Pětimetrový ještěr se pohyboval pozdním triasem a střední Evropou.
Maiasaura
Dobrá plazí matka byla velkým hadrosaurem, ovšem postrádajícím ony bizarní, pro většinu kachních dinosaurů charakteristické výběžky na hlavě. Ve velkých stádech procházel tento býložravec svrchní křídou Ameriky.
Mapusaurus
Zemský ještěr. Obrovský, svrchněkřídový teropod, lovící pravděpodobně ve smečkách obrovské sauropody, pochodující dnešní Argentinou.
Megalosaurus
Obrovský ještěr. První z popsaných dinosaurů, jeho fosílie byly objeveny v Anglii roku 1676 a léto na to vědecky popsány. Šlo o jurského masožravce, zprvu z pochopitelných důvodů považovaného za biblicky předpotopního obra.
Megaraptor
Velký zloděj byl svrchně křídový predátor s třiceticentimetrovým drápem na mrňavých předních končetinách. Místo pobíhání: dnešní Patagonie.
Monoclonius
Jednovýhonek byl prvním z popsaných ceratopsidů. Ve stínu později mnohem známějších triceratopsů se nejen skrčil, aby sešel z mysli, monoclonius podle všeho nejspíš dokonce vůbec nikdy nežil a to, co paleontologové původně považovali za nezávislý dinosauří rod byla jen mláďata a nedospělci jiných ceratopsů.
Monolophosaurus
Ještěr s jedním hřebenem žil ve střední juře v dnešní Číně. Byl to teropodní masožravec, původně představený (tiskem) jako Jiangjunmiaosaurus.
Muttaburrasaurus
Ještěr z Muttaburry (město v australském Queenslandu) byl býložravec a příbuzný iguanodontů. Přední nohy měl kratší a slabší, než zadní. Běžně sice chodil po čtyřech, ale patrně - za účelem útěku - dokázal chvíli uhánět jen po zadních.
Neovanator
Nový lovec, žijící na území v oblasti dnešní Anglie byl kolem osmi metrů dlouhý allosarům příbuzný teropod s velkými nozdrami.
Nodosaurus
Uzlíkový ještěr patřil k ankylosaurům. Dobře obrněný vegetarián žil v křídě na území dnešní Severní Ameriky.
Opisthocolelicaudia
Sauropod jménem Duté ocasní obratle žil v Mongolsku v dobách, kdy tam bylo ještě co spásat, tedy ve svrchní křídě.
Ouranosaurus
Odvážný ještěr byl býložravec s kožnatým hřebenem na hřbetě. A kachním zobákem, což prozrazuje, že šlo o předka pozdějších hadrosaurů.
Pachycelophosaurus
Tlustohlavý ještěr byl po dvou běhající býložravec ze Severní Ameriky konce křídy. Zprvu vědci předpokládali, že měl mozek - v poměru k tělu - veliký. Později zjistili, že tomu bylo naopak.
Pachyrhinosaurus
Tlustonosý ještěr žil ve velkých stádech, patřil k ceratopsidům, čili rohatým dinosarům. Žádný velký roh ale neměl, zůstal mu po něm jen hrbol na nose - odtud jméno.
Parasaurolophus
Taky ještěr s hřebenem (odkaz na Saurolopha) byl hadrosaur s dlouhým kostěným hřebenem. Chodil po čtyřech, v případě nutnosti ale zřejmě dokázal rychle nějakou tu vzdálenost přeběhnout po dvou. Jako býložravec to nejspíš občas potřeboval.
Patagosaurus
Patagonský ještěr žil už podle jména v Patagonii, a v Argentině také můžete fosílie tohoto osmnáctimetrového býložravce nalézt.
Pentaceratops
Svrchně křídová Pětirohá tvář patřila už podle jména k ceratopsidům. Díky tomu vlastnil jednak pseudorohy na hlavě, podobně jako triceratops, jednak límec, podobný tomu chasmosauřímu, a dohromady to vydalo na nejdelší lebku mezi suchozemskými obratlovci.
Rajasaurus
Už podle jména žil Ještěří rádža kdysi v dnešní Indii. To kdysi bývalo svrchní křídou a tenhle po dvou se pohybující masožravec se šedesáticentimetrovou lebkou byl popsán v roce 2003 (našeho geologického období).
Saichania
Na rozdíl od mnoha jiných dinosaurů je její jméno v překladu nehrozivé, znamená Krásná. Patřila k ankylosaurům, býložravcům, vybaveným pancířem a mnohdy i kladivem či jiným typem zbraně na ocase.
Saltasaurus
Jeho fosílie byly nalezeny v uruguayské provincii Salta, proto se také tenhle sauropod s kratším ocasem, než jeho příbuzní a s dobře opevněným trupem ještěr ze Salta jmenuje.
Saurolophus
Ještěr s hřebenem patřil k po území několika kontinentů rozšířeným křídovým býložravcům.
Sauropelta
Pomalý a velkými trny vybavený Ještěří štít to jako býložravec v Montaně na počátku křídy neměl lehké. Musel se spoléhat na své pasivní obranné prvky, protože predátorům utéct nedokázal.
Saurophaganax
Pán požíračů ještěrů je druhem, popsaným sice už v roce 1995, ale dodnes je o jeho skutečné existenci pochybováno. V každém případě patří nalezené fragmenty velkému po dvou běhajícímu masožravci, patrně allosauridovi.
Shantungosaurus
Šantungský ještěr, už podle jména nalezený v Číně, byl jedním z největších hadrosaurů. Přes patnáct metrů délky a osm tun hmotnosti. Křída
Shunosaurus
Ještěr ze Sečuánu (Shu je staré jméno této čínské provincie) nepatřil se svými deseti metry délky ke tvorům nejmenším, ale ve společnosti svých kolegů sauropodů se ztrácel. Žil ve střední juře.
Siamotyrannus
Siamský tyran nalezený, jak jinak, v Thajsku (někdejší Siam). Jeden z prvních tyranosaurů.
Spinosaurus
Dnes největší známý masožravý dinosaurus, Trnitý ještěr pobíhal v křídě po severní Africe. Trny ve jméně pochází od dlouhých výběžků na hřbetě, mezi nimiž měl nataženu kožnatou blánu, sloužící pravděpodobně k termoregulaci.
Stegosaurus
Střechovitý ještěr patří mezi nejpopulárnější z dinosaurů. Byl i jednou z vedlejších hvězd nádherného Zemanova filmu Cesta do pravěku. Býložravec s nebezpečnými trny na konci ocasu a deskami na hřbetě, které, navzdory laickému přesvědčení, nesloužily jako bezpečnostní opevnění, ale k termoregulaci.
Styracosaurus
Příslušnost tohoto dinosaura k ceratopsům prozrazuje i jeho jméno: ještěr s bodci.
Suchomimus
Krokodýla napodobující příslušník čeledi Spinosauridae, nalezený na území dnešního Nigeru měl dlouhé rovné čelisti se sto třiceti zuby, odtud jméno.
Talarurus
Ocas jako prut žil v dnešním Mongolsku, byl velký jako náš hroch a patřil k ankylosaurům, oněm dobře obrněným býložravcům, vybaveným kladivem na konci ocasu.
Tarbosaurus
Děsivý ještěr byl blízký příbuzný populárnějšího tyrannosaura, tedy velký masožravec.
Therizinosaurus
Podle dlouhých drápů se jmenuje ještěr s kosou. Na dinosaura vypadal trochu zvláštně (viz obrázek za odkazem) a patrně měl i peří.
Torosaurus
Děrovaný ještěr, ceratopsid, hodně - až na ozdobu hlavy - podobný triceratopsovi. Ze sedmi metrů délky zabírala přes dva metry hlava.
Torvosaurus
Hrozivý ještěr se nejmenuje Hrozivý ještěr jen tak z nedostatku představivosti. Podle všeho byl tenhle jurský teropod ještě o kapánek větší, než křídový tyrannosaurus, a ve svém období pravděpodobně žádnou konkurenci neměl.
Triceratops
Třírohá tvář je nejznámějších zástupcem rohatých dinosaurů. Tento býložravec měl na čele tři, metr dlouhé.
Tsintaosaurus
Hadrosaurus Ještěr z Tsintao žil, jako jeho příbuzní, ve svrchní křídě a to - už podle jména - na území dnešní Číny.
Tyrannosaurus
Královský tyran ještěr je ikonou druhohor. Velký, nebezpečný a bez nepřátel. Tygr křídy.
Utahraptor
Jménem Lupič z Utahu prozrazuje, kde jsou jeho fosílie nacházeny. Doplním jen, že šlo o rychlého dromaeosaura, jehož drápy na předních nožkách dosahovaly úctyhodné délky více než dvacet centimetrů.
Wherhosaurus
Ještěr od města Wuerho byl příbuzný stegosaura, též vlastnil štíty na hřbetě, žil v Číně ve spodní křídě. To ho činí zajímavým, protože většina stegosauridů byla časově doma v období starším, ve svrchní juře.

 

poslední úpravy 7.7.2013

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Twitter

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv
Akta O
Holmesiana
Hudba
Film a TV
Historie

Poslední změny

 

TOPlist