Bezejmenná stránka: Cokoliv > Opravník

Opravník #23


Dva krátké Opravníky, původně z roku 2008, o něčem co se nejspíš nestalo a někom, kdo vůbec neexistoval.


Kterak Harry Jelínek k pověsti přišel

 

Nejslavnější český podvodník toho měl na svědomí hodně, ale jméno Harry Jelínek přetrvává v povědomí dodnes především pro kousek vskutku husarský, slavný prodej Karlštejna americkému milionáři. Bez tohoto podniku by jeho jméno nejspíš zůstalo zasunuto v sutinách času.

Jak praví historie, podnět k celé akci dal tehdy Jiří Kristián Lobkovicz, který pozval na Roudnici vedle amerického manželského páru i Jelínka. Seznámili se před časem na závodech; zatímco Lobkovic byl známý a úspěšný automobilový závodník, Harry Jelínek se neúspěšně pokoušel získat vavříny na motocyklech. Právě mladý šlechtic měl před milionářem ze zámoří pronést onu nenápadnou, zlomyslnou větu: Vy byste své rodinné sídlo neprodal? Jelínek se nevážně míněné výzvy chytil, předvedl manželům Chikelsovým nejprve obrázek, poté je pozval na rodinnou oslavu. Na druhé straně rychle zpracoval karlštejnského kastelána, najal statisty a připravil slávu, dobře známou třeba z televizního filmu Velká sázka o malé pivo. Včetně historky o amerických filmařích.

Než stačil rozradostněný Američan složit peníze a přemýšlet o o tom, jak hrad naloží (klíč od něho už měl v kapse), a než mu úředníci americké ambasády vysvětlili, že naletěl, podvodník už byl na Jadranu.

Tolik známá legenda, historii provázející.

Jenže ono to nejspíš bylo jinak. Ne jen trochu jinak, v souladu s autorskou licencí upravit nezaznamenané události tak, aby v toku příběhu nezely díry.

Jeden z autorů knihy Neprodal jen Karlštejn, dr. Karel Dobeš se totiž přiznal, že po spoluautorově smrti popustil uzdu fantazii, a fakta nejslavnějšího českého podvodu si prostě vymyslel. Včetně jednoduše doložitelného kastelána Slámy – i když by nemělo být složité najít v tehdejších záznamech jméno tohoto státního zaměstnance, nikdo takový v nich prostě není.

Takže došlo kdy vůbec k prodeji Karlštejna? Patrně ano, možná ne, jisté je jen, že se to určitě neodehrálo tak, jak praví zakořeněná pověst.

 

 

Dr. O. Uplavici

 

Mýliti se je lidské.

Jak poznamenal Clifford Dobell ve svém článku Dr. O.Uplavici (1887 - 1938), otištěné v časopise Parasitology, zmíněný vědec byl čistokrevný Čech, který se narodil řeckému otci a německé matce roku 1887, v témže roce vydal svou jedinou vědeckou práci, v roce 1910 získal ve Spojených Státech doktorát, načež o padesát let později zesnul v Anglii následkem Dobellova pera.

Zní to dostatečně bláznivě?

Výše uvedený vědec skutečně existoval, i když jen jako autor jednoho ze zdrojů hojně citované práce Dysenteria, věnované dysentérii, čili úplavici. Tu (oboru přínosnou) pro časopis Zentralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde zpracoval dr. Stephanos Kartulis. Otec našeho doktora Uplavici.

Ten poté padesát let putoval vědeckými pracemi, od zmíněného roku vybaven i akademickým titulem, který mu přisoudili editoři Index-Catalogue Medical and Veterinary Zoology.

Doktor Dobell na svého kolegu poprvé narazil v roce 1919, když sepisoval práci The Amoebae Living in the Man. Sám se tak také postaral o další Uplavicův věhlas; jak poznamenává, historie by se trochu zkrátila, kdyby jeho nakladatel, respektive tiskárna disponovala znakovou sadou s českými písmeny. Bez nich nemohl odkázat přímo na původní článek a musel se spokojit s citováním Kartulisovy rešerše. Jenže neznámý lékař mu nedal spát, a tak se pustil po jeho stopách, až dospěl k výsledku.

Dnes je tento případ legendou a názornou ukázkou citační chyby. Původní práci, otištěnou v Časopise lékařův českých v lednu 1887, totiž napsal patolog dr. Jaroslav Hlava. Jmenovala se O úplavici – předběžné sdělení. A pomlčka způsobila, že Kartulis při překladu pro svou rešerši nechtěně slova O úplavici uvedl jako autora a stati samé dal totéž jméno, jen v německém překladu: Über die Dysenterie.

A omyl byl na světě.

 

Nevěříte?

Přesvědčte se tady:

Lenka Bobíková – Jak Harry Jelínek neprodal Karlštejn, in: Magazín Práva, 8.11.2008

23.7.2012

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny