Bezejmenná stránka: Cokoliv > Holmesiana

Jay Finley Christ


Profesor obchodního práva na Chicagské univerzitě, kde působil celých třicet let od roku 1920 patří právem mezi jedny z nejváženějších holmesologů. Autor mnoha studií totiž k oboru přispěl velmi podstatným vynálezem, který použil ve své práci An Irregular Chronology of Sherlock Holmes of Baker Street, (1947), totiž systému čtyřpísmenných zkratek šedesáti kanonických příběhů.

Není známo, odkdy se věnoval holmesovskému pátrání, s jistotou lze pouze uvést, že první z mnoha článků publikoval v roce 1944, šlo o osmnáctistránkový soukromý tisk A New Chronology of the Sign of the Four. V tomtéž roce si dopisoval s Vincentem Starretem, který ho přilákal do spolku Baker Street Irregulars, nejznámější americké holmesovské skupiny, mezi jejíž členy patřilo mnoho význačných osobností. Profesor Christ byl členem aktivním, a to v chicagské odnoži BSI, Hounds of Baskerville (sic) 1, který Vincent Starret založil v roce 1943. Oficiální stránky Hounds se o Christovi zmiňují jako „o jednom z nejučenějších Starretových holmesovských akolytů.“ Kromě toho byl i členem londýnské Sherlock Holmes Society a podílel se na založení Illustrious Clients of Indianapolis.

Publikační činností prozrazoval své povolání vědce. Na rodné univerzitě také uspořádal dva přednáškové cykly, věnované svému koníčku. První v roce 1946, nazvaný Život a doba Sherlocka Holmese, sestával z pěti přednášek, druhý, šestipřednáškový, přišel na řadu o rok později. Podle všeho šlo o první holmesologické přednášky na světě.

Neodolal a pustil se do vlastní verze vnitřní chronologie Kánonu, podle níž například pauza mezi zmizením Holmese v proudech Reichenbašského vodopádu a opětovným objevením trvala pouhých jedenáct měsíců. Věnoval se nejrůznějším aspektům Holmesova života a doby, včetně drobností: sepsal – mimo jiné – kupříkladu i studii Dr. Watson nikdy nenavštívil Čínu (1949), případně práci Sherlockovy pokrývky hlavy: Jeho další klobouky. Ta vyšla v Chicago Tribune 29. listopadu 1946. Kompletní bibliografii naleznete na stránkách francouzské Société Sherlock Holmes de France.

Christova holmesovská tvorba se nezastavila pouze u teoretických prací. Dal dohromady i báseň The Old Tin Box (1946), shrnující mnoho z nepopsaných (ale Watsonem naznačených) případů.

 


Poznámky:

  1. (sic) v tomto případě není upozornění na to, že opravdu nejde o překlep, ale ke jménu klubu patří. Vynutil si ho jeden ze zakladatelů, dr. Pargellis, poté, co bylo rozhodnuto, že se klub nebude jmenovat Red Circle, Red-Headed League, Dancing Men, ani Wisteria Lodge, ale Hounds of Baskerville, tedy Baskervillovi psi. Všechna jména jsou samozřejmě tituly Holmesových příběhů. Pouze ve zvoleném došlo ke změně jednotného čísla na množné. [zpět]

 

16.2.2013

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny