Bezejmenná stránka: Cokoliv > Monstra z her

O původu druhů aneb Monstra z her
Golden Sun: Dark Dawn


Golden Sun: Dark Dawn

systém a rok vydání: Nintendo DS, 2010

Vydavatel: Camelot Co. Ltd.

 

Golden Sun Dark Dawn

Trvalo to několik let, ale dočkali jsme se. Původní dvoudílný Golden Sun vyšel kdysi dávno na Gameboy Advance a protože se povedl a prodával docela dobře, předpokládalo se, jak je u videoher zvykem, brzké pokračování. Brzké bohužel nebylo, otázku Jak se vypořádat se světem, jehož zkáza už byla definitině odvrácena, pročež nebude co zachraňovat, vyřešili tvůrci naštěstí dobře.

Kvality prvního příběhu ovšem Dark Dawn nedosahuje. Což by tolik nevadilo, kdyby někdo pořádně dohlédl na scénáristy a sladil někdejší Weyard s tím současným. Jistě, na velké geologické změny, které se před třiceti lety odhrály, lze svést hodně, ale určitě ne všechno. Existence prastarých měst a států (o nichž dříve nepadla ani zmínka), nebo rozpory v kontinuitě nejsou nijak velké, ale zamrzí. Malá ukázka: je možné, že po zmíněných přesunech kontinentů se Briggs mohl vrátit k zaměstnání piráta a vybudovat tak pověst obávaných námořních lupičů z Champy, ale spíš si scénáristé jen zapamatovali, že v Lost Age pirátem byl. Že jenom chvíli, než našel poklad a mohl tak obnovit zničenou ekonomiku rybářské vesnice, a že proti kořistnickému stylu života byla nejen jeho manželka, ale i faktická hlava rodu (které se jediné bál) Briggsova babička, a že slíbil, že to pirátství bylo jen dočasně a už to dělat nebude, to už jim uniklo.

Monstra se do Temného úsvitu přestěhovala z předchozích dobrodružství, až na několik (dějových) výjimek.

 

Většina odkazů v textu vede na Bestiář těchto stránek, obsahující skutečná monstra a bohy, pokud jde o monstra jiného než mytologického původu, pak ven, někam, kde je více informací.

 

 

Ape
Lidoopi jsou naši nejbližší příbuzní, takže od jejich herních kopií můžete čekat cokoliv.
Aqua Hydra
Vodní hydra. Hydra o několik monster dále (tedy dračí obluda z řecké mytologie).
Bone Fighter
Kostlivec s mečem v kostlivé ruce, tedy popis.
Brutal Troll
Trollové mívají v obvyklých představách podobu zlých a hloupých obrů, případně skřetů s bizarním účesem. A sídlí pod mosty, odkud vyskakují ... Není to celá pravda, protože v rodné Skandinávii je pojmenování troll určeno mnohem rozmanitější skupině nadpřirozených bytostí. Ale tohle vypadá na ten první případ.
Bulky Bugman
Tlustý broukomuž. Popis
Cave Troll
Troll (výše) jeskynní.
Creeper
Zato tady je biologie vedle, i když creeper je jednak druh popínavé rostliny, druhak ptáčka s hezky českým jménem šoupálek. Jenže tenhle konkrétní creeper vypadá jako duch. Takže nejspíš opisem slídil.
Curse Demon
Démon kletby.
Cursed Soldier
Prokletý voják.
Dark Ghost
Temný duch. Temný je proto ... ti co hráli, vědí, ti, kteří ještě ne, se to dozví.
Death Scuttler
Scuttleři býval manchesterský gang mladistvých, tady jde ovšem o chobotnici (to správné slovo zní scuttle, ale tohle je jiný svět.
Devilwisp
Will-o'-the-wisp jsou bludičky Britských ostrovů, převážně namodralá, někdy však i zelená nebo červená světélka, a chovají se stejně jako bludičky naše; svádějí z cesty, topí poutníky v močálech. Někdy ukazují cestu k pokladům. Původu bývají též téměř totožného, bývají dušemi nekřtěňátek nebo duší, které se nedostaly ani do nebe ani do pekla.
Dirge
Obvyklé využití pochmurných slov: Dirge je v překladu žalozpěv.
Dirty Ape
Zatracená špinavá opice, respektive celou větou: Take your stinking paws off me, you damned dirty ape! byla první slova, která slyšeli opičí obyvatelé budoucí Země z úst člověka. Pochopitelně mluvím o slavném filmu Planeta opic a tahle větička byla vyhlášena nejlepší filmovou replikou roku 1966.
Dread Hound
Hrůzný pes. Popis.
Drone Bee
Včelí žihadlo od bránící se dezorientované sběračky není nic příjemného, a to nemusíte chodit ani za pověstnými brazilskými kříženci.
Earth Lizard
V tomto případě jde o ještěrku zemského elementu, kdysi záležitost magická, dnes videoherní.
Fenrir
Obrovský vlk ze severských mýtů je nejstarším synem Lokiho a obryně Angrbody. Je mu přisouzeno, že stejně jako jeho bratr Jormungand vyřídí při posledním boji Thora, on zlikviduje samotného Odina. S takovým údělem se nemusí žít těžko, zvláště jste-li příšera, jejíž rozevřená tlama se spodní čelistí dotýká země, zatímco čumák nebes.
Flutter Seed
Chvějící se semeno. Něco nebezpečně botanického.
Foul Dirge
Vzhledem netopýr, jménem zlý žalozpěv.
Fury Demon
Vzteklý démon.
Ghost Mage
Duch nějaké kouzelníka. Mžná také získal příslušné vzdělání post mortem.
Goblin
čili skřet, od dob Tolkienových další z nezbytných součástí fantasy.
Gobling
Taky skřet. Skřítek. -ling je přípona tvoříci deminutivum. Tedy zdrobnělinu.
Grand Chimera
Ve všech směrech velká chiméra. O ní o trochu níže.
Great Dragon
Draci jsou nezbytnou součástí každé fantasy, tenhle je Velký
Grisly
Medvěd hnědý je zvíře, vyskytující se v několika poddruzích, od celkem malých huňáčů, až po kanadský kolos, známý jako grizzlyjehož jméno pochází od šedavé (grizzle)barvy srsti. Tady je to potvora navíc chytrá a úskočná (sly).
Gryphon
Gryf, česky Pták Noh, (většinou jde o kombinaci orla a lva), pochází z Orientu. Evropu, pochopitelně helénskou, s ním poprvé seznámil Hésiodos. Hérodotos zmiňuje jednu z nejpopulárnějších a zásadních informací, totiž spřízněnost gryfů se zlatem. Ať už ho vyhrabávají ze země, aby z něj dělali hnízda nebo hlídají ložiska tohoto vzácného kovu, v každém případě plnili v Asii stejnou funkci jako evropští draci nebo gnómové.
Harpy
Klasická řecká mytologie zná harpyje jako ošklivé ženy s ptačími křídly, bytosti ne zrovna dobrých způsobů. Původně však byly bohyněmi prudkého větru a pracovaly ve službách Hádových, převážely duše mrtvých do podsvětí. Tak praví Homér, jisté je, že v dobách ještě dávnějších byly tři harpyje třetí podobou Velké bohyně, podobou náhlé smrti.
Hydra
Hydra byla devítihlavá saň řeckých mýtů, která se usadila v bažinách u města Lerna a řádila. Veškeré akce na její likvidaci byly marné, protože s každou useknutou hlavou jí narostly dvě nové, z toho jedna nesmrtelná. Odstranil ji nakonec až nejslavnější z reků Hérakles a ani ten se neobešel bez pomoci svého přítele Ioláa.
Chimera
Vzhledem zajímavé monstrum z řeckých mýtů, kombinace lva, kozy a hada, chrlící oheň. Nepřežila sice setkání s Bellerofontem, jako slovo, znamenající neuchopitelnou představu, přetrvala ze starověku dodnes.
Chimera Mage
Chiméra magického založení.
Kobold
Německý skřítek (který později dal jméno kobaltu), začínal v pověstech jako hospodáříček, s postupem času se ale z domácího pomocníčka stal důlním trpaslíkem ve špičaté čapce, škádlícím havíře. Taky pomáhajícím, jak už to v podobných případech bývá.
Leaf Bat
Listoví netopýři u nás neexistují. Zato existují listonosi (leaf-nosed bats), kteří byli tomu weyardovskému vzorem. Mezi listonosy patří i populární vampýři, kteří se ovšem většinou neživí krví, ale nektarem.
Lizard Fighter
Ještěří lidé se objevují ve fantasy příbězích odedávna. Tady jich je taky pěkná sbírka. Třeba tenhle bojovník ...
Lizard Man
... nebo ještěrák bez profese.
Mad Mole
Šílený krtek.
Mad Plant
A šílená rostlina, aby toho nebylo málo.
Man o' War
je docela obyčejná medúza. Ta v moři.
Mean Bugman
Protivný hmyzák.
Merman
Mužský protějšek mermaid, čili mořské víly. Méně populární, než ony, protože námořníci bývali muži.
Minos Knight
Stejně jako následující válečník, i tenhle rytíř jsou místními variantami Minotaura, býčího muže. Mínós byl krétský král, jehož manželka se spustila s bílým býkem. Viz níže.
Minos Warrior
Jako předchozí.
Minotaurus
Člověk s býčí hlavou, podle nejznámější verze řeckého mýtu syn krétské královny Pasifaé a býka. Řádil v tamním Labyrintu, požíraje z Atén posílané lidské oběti. A to až do chvíle, kdy aténští poslali Thésea. Nahlédněte do Bestiáře, chcete-li podrobnosti.
Mole
Krtek je známý nepřítel zahrádkářů, i když nevím proč, protože se živí bezobratlými, kteří přemnoženi dokáží vegetaci opravdu zatopit. Jenže nenarušují estetiku záhonu krtinci.
Mole Mage
Magický krtek by se možná dokázal zahradníkovi ubránit, takže ti mají štěstí, že takoví se objevují jen ve hře.
Momonga
Pteromys momonga, česky poletuška malá, je v Japonsku žijící veverka, zajímavá tím, že je schopna klouzavého letu (či spíše řízeného skoku), díky kůži mezi předními a zadními končetinami.
Nightmare
Obyčejná noční můra, čili velmi nepříjemný sen, v sobě nese silný mytologický náboj. Sny byly většinou starých kultur považovány za cosi mimořádného a zlé a živé sny dvojnásob. Jejich základem byla víra v Dvojníky, taktéž rozšířená po celém světě, a tak se nelze divit, že se v pojmenování noční můra v mnoha jazycích odráží, právě dvojníci byli v pozdější vulgarizované verzi její přičinou.
Ooze
Řídké bláto, čili obvyklý herní sliz.
Pixie
Skřítci z Britských ostrovů. Nejsou větší než lidská dlaň, oblékají se do zelené, aby se mohli rychleji a lépe ukrývat, mají do červena zrzavé vlasy. Nosánky mají pěkně nahoru, oči zelené (občas šilhavé), uši špičaté. Někdy pomáhají po nocích s drobnými domácimi pracemi. Ne zadarmo
Pyrodra
Nejspíš slepenec z pyrota a hydra. Pyrota je čtvernožec s křídly, který podle Plinia žije v ohni kyperských tavicích pecí.
Raptor Seed
Dravé semeno.
Rat
Krysy, vlastně dneska už potkani, protože krysy jaksi zmizely, jsou odedávna člověčím protivníkem. Coby zkušení synantropové (čili na naší civilizaci se přiživující tvorové) nás provázejí už staletí, takže ani v téhle hře chybět nemohou ...
Rat Fighter
... včetně specialistů, jako jsou krysí bojovníci ...
Rat Soldier
... nebo vojáci.
Recluse
Brown recluse, čili Loxosceles reclusa, česky koutník jedovatý, je opravdu jedovatý pavouk. Naštěstí pro nás je domovem na jihovýchodě Severní Ameriky.
Red Wyvern
Wyvern (viz níže) barvy červené.
Salamander
Nebývá ve společnosti jiných nadpřirozených tvorů mlok, jak by se zdálo, ale zvláštní stvoření, Elementál, v tomto případě patřící ohni
Skeleton
Kostlivec.
Skinwalker
V pověstech severoamerických Indiánů člověk, který se dokáže převtělovat ve zvířata. Má-li po ruce jejich kůži. Podobných praktik používali i skandinávští bohové.
Sky Dragon
Draci jsou nezbytnou součástí každé fantasy, tenhle je létá po obloze
Slime
Sliz. Bez něj by se snad žádná cti (nejen) dbalá japonská hra neobešla.
Spider
Pavouk. Vzhledem ke vzhledu ideální monstrum do videoher.
Succubus
Středověk a křesťanská démonologie zplodili succuba a incuba jako zlé duchy, (kterým byl někdy přisuzován i původ lidský), jejichž zlé praktiky vyhlížejí z dnešního hlediska celkem zajímavě: succuby, čili démoní dámy napadaly výhradně muže a pohlavně je zneužívaly, incubové totéž v modrém, jenom si vybrali ženy.
Tarantula
Je tak trochu ironií, že první tarantule, pavouci, kteří dostali jméno podle italského města Tarento, dnes vlastně mezi tarantule, čili pavoučí čeleď Theraphosidae (Sklípkanovití) nepatří, jsou to příslušníci jiné čeledi – slíďáků, čili Lycosidae
Thunder Lizard
Hromový ještěr. Prostě drak.
Titan Bugman
Titanus giganteus česky Tesařík největší je opravdu největší na Zemi žijící brouk.
Troll
Obluda skandinávských legend a pověstí. Detaily na začátku, nebo v Bestiáři
Tua Warrior
Tuaparangský válečník. Příslušník zmíněné rasy.
Vampire Bat
I když se tu nabízí zoologické spojení na netopýry podčeledi Desmodontinae, živící se vylizováním krve, návrháři si tady inspirovali pověstmi o upírech a jejich populární metamorfóze v netopýry.
Virago
Virago je termín, označující bojovnou ženu, amazonku. Tady v podobě harpyje (viz o něco výše).
Warrior Bee
Včelí žihadlo od strážkyň úlu (nebo od bránící se dezorientované sběračky), není nic příjemného, a to nemusíte chodit ani za pověstnými brazilskými kříženci.
Weird Nymph
Divná nymfa. Nymfy byly ve starém Řecku nižší mytologické bytosti, obývající v několika formách typizované biotopy: hory, vodu, či les.
Whisper Skull
Šeptající lebka. Strašidlo.
White Wolf
Vlk albín.
Wild Gryphon
Zdivočelý gryf, viz gryphon o něco výše.
Wild Wolf
Vlci jsou podle legend velice nebezpeční, což je pitomost, protože naprostá většina šelem jde člověkovi z cesty – ten málokdy figuruje v jejich potravním řetězci na nižší úrovni.
Willowisp
Will-o'-the-wisp jsou bludičky Britských ostrovů, převážně namodralá, někdy však i zelená nebo červená světélka, a chovají se stejně jako bludičky naše; svádějí z cesty, topí poutníky v močálech. Někdy ukazují cestu k pokladům. Původu bývají též téměř totožného, bývají dušemi nekřtěňátek nebo duší, které se nedostaly ani do nebe ani do pekla.
Winged Dragon
Draci jsou nezbytnou součástí každé fantasy, tenhle je Okřídlený
Wise Gryphon
Moudrý gryf.
Wyvern
česky saň, ovšem dračí samice to tak docela není. Má pouze jeden pár nohou, jeden pár křídel. Bývá menší. S jednou hlavou a obvykle nechrlí oheň. Jinak se od svého příbuzného příliš mnoho neliší.
Zombie
Populární oživlá mrtvola haitského voodoo, přesněji tělo bez duše, sloužící čarodějům coby spolehlivý sluha. Smrt nebývá nutná, zombii dokáže zkušený mág vyrobit i z živého člověka.

Někde jinde

Dobré fanouškovské stránky

 

poslední úpravy 6.8.2011

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Twitter

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv
Akta O
Holmesiana
Hudba
Film a TV
Historie

Poslední změny

 

TOPlist