Bezejmenná stránka: Cokoliv > Opravník

Opravník #19


Tento Opravník vznikl spojením (a doplněním) dvou krátkých Opravníků, publikovaných v Blábolníku. Měly společného jmenovatele – slavné literární detektivy a nepřesnosti, které se kolem jejich osob tradují.


Jak prosté, drahý Watsone, případ čeká

 

Sherlock Holmes

Elementary, (my) dear Watson. Nejproslulejší replika nejproslulejšího soukromého detektiva všech dob, Sherlocka Holmese. Tuto frázi provázejí hned dva omyly.

Především nepochází z pera Arthura Conana Doyla. Neobjevuje se v žádném z jím sepsaných šedesáti holmesovských příběhů. Ani její českou variantu, Jak prosté, drahý Watsone, z pochopitelných důvodů v překladech nenajdete.

Není také pravda, že fráze poprvé zazněla ve filmu, v němž SH hrál William Gillette.

Ještě dříve, než se objevil gilletovský film – Sherlock Holmes – který měl premiéru v roce 1916, objevila se fráze „Elementary, my dear Watson, elementary,“ v knize Psmith Journalist anglického humoristy P.G. Woodehouse. A ta vyšla o rok dříve. William Gilette sice ztvárnil slavného detektiva i na divadelním pódiu, (Sherlock Holmes, premiéra 1899), ale taky kde nic tu nic.

Gillettovská hláška navíc zněla: "Oh, this is elementary, my dear fellow", zatímco legendární "Elementary, my dear Watson," použil ve filmu až Clive Brook, další britský herec se zářezem role Sherlocka Holmese na pažbě (1929).

 

Detektivu z 221B Baker Street bývá často přiznáváno i autorství citátu, který sice pronesl, ale právě jen jako citát. Je to zvolání The game is afoot, jež se objevilo v povídce The Abbey Grange (česky Opatské sídlo)

“Come, Watson, come!” he cried. “The game is afoot. Not a word! Into your clothes and come!”

(„Rychle, Watsone, rychle!“ zvolal. „Případ čeká! Teď ani slovo! Oblečte se a pojďte!“ )

Tady ovšem autor detektivovými ústy cituje (a zároveň významově parafrázuje) ze Shakespearova Jindřicha IV. ("Before the game is afoot, thou still let'st slip.", v českém překladu Ladislava Čelakovského: Než laň vyběhla, ty již smečku pouštíš,). Případně z téhož dramatika, jen ze hry Jindřich V: (The game's afoot: Follow your spirit, and upon this charge. Cry 'God for Harry, England, and Saint George!')

 

Narozeniny slečny Marplové

 

Papouškují to novináři v občasných článcích, redaktoři v doprovodných textech na záložkách či zadních stranách knih, dokonce i web The Literary Encyclopedia, jež sám sebe označuje jako "an authoritative collection of specially commissioned articles written by scholars expert in their fields.", (tedy: autoritativní sbírku prací vědců, kteří jsou ve svém oboru experty).

Slečna Marplová, tato originální vyšetřovatelka, stvořená Agathou Christie, se poprvé představila čtenářům v roce 1930.

Není to pravda.

Chyba je to víceméně přirozená, vzniklá z jednoduchého pohledu na seznam vydaných knih.

Ano, první kniha, v níž slečna Marplová vystupuje, skutečně vyšla v říjnu toho roku a jmenovala se The Murder at the Vicarage (Vražda na faře), jenže pravidelní čtenáři Agathy Christie nebo časopisu The Royal Magazine už Jane Marplovou několik let znali, protože první skutečné vystoupení čilé stařenky ze St. Mary Mead přišlo v prosinci 1927, kdy vyšla povídka The Tuesday Night Club (Úterní klub). A než se stará dáma pustila do delšího dobrodružství s mrtvolou plukovníka Protheroea, stačila vyřešit celý tucet drobnějších případů. Později shrnutých do knihy The Thirteen Problems, vydané v roce 1932.

Díky ní a datu vydání přišel uvedený omyl na svět.

 

15.9.2010

autorem ilustrace k příběhu The Abbey Grange (Strand Magazine, září 1904) je Sidney Paget (1860 – 1908)

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny