Bezejmenná stránka: Bestiář
obsah
předchozí část
následující část

Bestiář
část osmdesátá třetí

Rangi a Papa

Rangi a Papa

Podle mnoha náboženských autorit mnoha národů a kultur měla tvorbu našeho světa na starosti a na svědomí partnerská dvojice. Podpořeno pozorováním běžného běhu života, usoudilo se mnohde analogicky, že sama existence musela k sobě přijít podobným způsobem, jako její vykladači. A protože svět odjakživa představovala jednak pevná země pod nohama, jednak obloha nad hlavou, mívali staří kosmogonové jasno. Rodiči světa jsou právě tyto dva prvky. Ať už An a Ki podle Sumerů, Geb a Nut v Egyptě, či jejich ideoví příbuzní u Apačů.

U novozélandských Maorů představoval nebe muž Rangi, někde známý jako Ranginui, a zemi dáma Papa, delším jménem Papatuanuku. Nic ale není jen tak jednoduché, respektive ne vždy bývá.

Na počátku všeho totiž nebyla ani zmíněná dvojice, jen voda a vševesmírné prázdno, čili Nic, opatřené toliko entitou, zvanou Io Matua Kore, Io Bez rodičů. Neexistovala dokonce ani tma, o světle nemluvě; právě tyto dva prvky, včetně určení pořadí důležitosti, si musel Io Matua Kore vymyslet nejdřív. Teprve poté mohl přistoupit k oddělení nekonečného a věčného vodstva.

Jsou samozřejmě tací, kteří příběh vyprávějí jinak. Byl tu prý vesmír celé řady světů, a když dospěl k věku osmnáctému, zvanému Whaitua (Prostor, všechny předchozí měly jména Prázdnot, jako První prázdnota, Druhá prázdnota, Prázdnota daleko se rozšiřující...), objevily se též dvě substance, Maku (Vlhkost) a Mahora-nui-a-rangi (Velká rozloha Země). Ty pak, kromě otce větrů, mraků a mlhy, zplodily i Rangiho a Papu. Na nich se všichni shodnou. (Kromě těch, kteří předpokládají, že Io Matua Kore nechal vzniknout Nga Whetu, hvězdám, které se pak staly rodiči měsíční ženské i sluneční mužské linie bohů.)

Základní konstrukce světa Nebe – Země je sice považována za stabilní, v počátcích sebou ovšem nese určité nebezpečí. Zvláště v případech, jako byl ten maorský, kdy jsou oba partneři v těsném objetí. Takové spojení, jak věděli Masajové, Vietnamci, či Keltové, a jak poznali i v Tichomoří, může právě vzniklý život naopak ohrožovat. Proto i v kruzích maorských bohů (všichni božští potomci námi probíraného páru byli mimochodem mužského pohlaví) došlo k rozhodnutí otce a matku od sebe poněkud vzdálit. Jak už to v takových případech chodí, padaly nejprve návrhy radikální, zahrnující zabití obou rodičů, na Novém Zélandě ale vyhrál mírnější a i v jiných kulturách aplikovaný plán, prosazený lesním bohem Taneem.

Vytvořit prostor pouhým odtlačením Nebe od Země.

Pustili se do toho, pěkně jeden po druhém, (kromě Tāwhirimātey, boha větru, který s akcí nesouhlasil) a všichni selhali. Tangaroa, bůh moří, stejně jako Haumia, Rongu, i válečník Tūmatauenga, otec lidí. Teprve Tane dokázal zabrat tak, aby se mezi rodiči vytvořil dostatek prostoru pro světlo, bohy, přírodu a lidi.

 

Rangi a Papa na obrázku
By Kahuroa (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

9.4.2017


Haumia-tiketike

Bůh divoce, čili planě rostoucí rostlinné potravy. Představuje ho novozélandská hasivka druhu Pteridium esculentum, kapradina, jejíž oddenky Maorové jedí, není-li v dosahu nic jiného. Tenhle syn Nebe a Země málem podlehl útoku svého bratra Tāwhirimātey, který se po oddělení rodičů pustil o boje s ostatními sourozenci. Matka Papa naštěstí včas ukryla Haumiu do svého lůna, tedy pod zem. Zpět na světlo světa ho pak za vlasy později vytáhl bratr Tūmatauenga.

9.4.2017


Dama Dagenda

Jak odhalili šamani národa Huli, k bezpečnému průchodu územím novoguinejských přírodních démonů, známých jako dama dagenda, je nutné cestou si neustále povídat jazykem, který démoni neznají. Bez samomluvy přijdete k tělesné úhoně, k ošklivým otevřeným bolákům a krvácení z nosu.

9.4.2017


Aatxe

Tohle baskické slovo znamená býček – a právě v takové podobě vybíhá tamní démon za bouřlivých nocí ze své jeskyně. Prý zlý, říkají. Jenže také dodávají, že útočí na zloděje a jiné záporné postavy, a že pokud hrozí člověku nebezpečí, přinutí ho svým vystoupením zůstat doma. Takže si případ pravděpodobného zástupce bohyně Mari, který kromě rudé býčí podoby na sebe tu a tam bere i tvar lidský, přeberte sami.

16.4.2017


Alardi

Kavkazští Osetijci znají podobně rozporuplného tvora, jako je baskický Aatxe. Alardi, (někdy jmenovaný i s přídomkem Okřídlený), je považován za ochránce žen, zároveň je ale na něho vznášeno obvinění z šíření neštovic.

16.4.2017


Huldufólk

Jeden z důvodů, proč na Islandu neházet jen tak kameny, je možnost, že by vrhač mohl nechtěně trefit někoho z Huldufólk, Skrytého lidu. Tihle obyvatelé skal, žijící, jak se na správné představitele elementu sluší uvnitř horniny, ne v krajině odkryvu podložní vrstvy, jsou někdy povšechně označováni za elfy, s nimiž je pojí společné kořeny. Protože ale tohle slovo nebývalo v nedávných stoletích považováno za slušné, dostalo se Skrytému lidu, s jehož existencí nemají Islanďané problém, důstojnějšího náhradního označení.

V jedné pohádce se vypráví, že jsou, stejně jako my, potomky Adama a Evy; jejich ušpiněného prapředka ale naše společná pramáti schovala a zapřela. Před vševidoucím božím okem neuspěla, Stvořitel prohlásil: Co člověk skrývá před Bohem, to Bůh ukryje před člověkem, a určil tak budoucí vztahy obou příbuzných národů. Ke slovu ovšem přišla i teorie, dle níž je matkou Skrytého lidu první Adamova manželka Lilít.

Na ostrově je přítomen dodnes. Ještě před čtyřiceti lety v něj pevně věřilo sedm procent Islanďanů, patnáct považovalo za pravděpodobně existujícího a celých třiatřicet tuto možnost zvažovalo. Jak také jinak, když je přece dobře známo, že za potížemi s výstavbou komunikace přes Álfhóll ve třicátých letech minulého století stáli právě elfové, nespokojení s narušením svého území. Selhávající technika tehdy přiměla plánovače stavbu zastavit. V roce 1982 to už byli sami lidé, protestující proti letadlům z americké základny v Keflavíku, která by mohla skřítky ohrozit; stejně tak se ochránci přírody a propagátoři soužití s jinými rasami postavili v roce 2013 proti výstavbě silnice z poloostrova Álftanes do Reykjavíku.

16.4.2017


Foddenskkmaend

Huldufolk po faersku. Podzemní národ, jehož příslušníci jsou většího vzrůstu, mají černé vlasy a chodí vždy v šedé. Nesnášejí elektřinu, kříže a kostely, zato snášejí, totiž unášejí občas lidi. Jak vyprávěl pastor Taale z Osteröe, on sám byl svědkem tajemného zmizení ženicha před svatbou; ať hledali, jak hledali, mládenec nikde, objevil se až za nějaký čas sám a vyprávěl jim o krásné dámě, mnohem pohlednější, než jeho nastávající, která ho odlákala do podsvětí. Ženich ale okouzlení překonal, na přesvědčování nedal a proto se mohl vrátit zpět na svět.

16.4.2017


Ix Chel

Manželka mayského boha Slunce Kinich Ahaua, známá mytologům též jako Bohyně O. Měsíční paní, vzdělaná a působící v mnoha profesích. Dohlížela na porody a na zdraví, k němuž dopomáhala i coby znalkyně léčebných a léčitelských praktik. V souvislosti s patronátem nad plodností se starala i o déšť. Ovšem nejen o ten zemědělci vítaný, ne vždy byla Ixchel laskavou dámou. Jednou z jejích podob byla vzteklá stařena, ničící kraj bouřemi a záplavami. Měla i svou funkci válečnou.

K svému jménu a pověsti i mimo mayský okruh se jaguáří bohyně s drápy na rukou, s hadem, obtočeným kolem hlavy a výšivkou zkřížených kostí na sukni dobrala v šestnáctém století, kdy Yucatán obsadili Španělé. Její svatyně se nacházely především na ostrově Cozumel, známém poutním místě mayských žen. Severně od Cozumelu ležící ostrůvek byl pro značné množství Ix Cheliných vyobrazení dokonce dobyvatelem Yucatánu Hernándezem de Córdobou pojmenován Isla Mujeres, Ostrovem žen.

 

Obrázek Ix Chel je ilustrací v takzvaném Drážďanském kodexu [Public domain], via Wikimedia Commons

23.4.2017


Acoran

Původní obyvatelé ostrova Gran Canaria, třetího největšího z Kanárských ostrovů uctívali Acorana jako božstvo nejvyšší, proto mu bylo obětováno na denní bázi. Mléko, a to v nesnadno dostupných svatyních na vrcholcích kopců.

Na nejrozlehlejší z tamních souší uprostřed Atlantiku, na Tenerife, uctívali Guančové pro změnu (a nejspíš taky jen s nepatrnou změnou) Achamána. I tento Stvořitel přebýval na horách a dolů sestupoval jen zřídka.

23.4.2017


Arebati

Měsíční a nebeský bůh, který podle svých uctívačů, kmene Bambuti, pygmejského národa, žijícího v pralese Ituri (Demokratická republika Kongo), stvořil prvního člověka. Použil osvědčenou technologii: uplácal postavu z jílu, obalil ji kůží a napustil krví. (Žádná víra není jednoduchá a proto tento názor stojí v protikladu s jiným přesvědčením, které výrobu lidí, včetně prototypu, přisuzuje mocnějšímu Čovumovi.

23.4.2017


Kemóš

V anglických překladech obvykle Chemosh (ve slovnících, například v Lurkerově A Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons, ale někdy Kamoš), v maorštině Kemoho a třeba finsky Kemokselle. Byl vrchním božstvem Moábu, starověké země u Mrtvého moře. Jak prozrazuje První Královská kniha, kapitola jedenáctá, kde se mimo jiné praví, jak

„Tehdy Šalomoun vystavěl posvátné návrší Kemóšovi, ohyzdné modle Moábců, na hoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi, ohyzdné modle Amónovců.“ (1Kr 11,7)

přijali ho za svého, vedle jiných, i někteří Izraelité. Řekové si pak z jeho atributů a pověření vybrali své a přirovnali ho k bohu války Áreovi.

23.4.2017


Dundra

Když byl Dundra vyslán Nebeským otcem v lidském těle na Zem, aby norské Romy seznámil se správnými rituály a pravou vírou, dostal nové jméno: Alako. Zůstalo mu i poté, co se vrátil zpět na nebesa.

23.4.2017


Máte pocit, že v Bestiáři někdo nebo něco chybí? Nebo přímo konkrétní přání? Zde můžete klást požadavky . Také je tu Pátrání po bubácích, které vám může pomoci najít ty správné informace.
Můžete se seznámit i s prameny, z nichž tato stránka čerpá, tedy s bibliografií
Pokud chcete na jednotlivé kapitolky Bestiáře odkazovat, zde je seznam odkazů.

obsah
předchozí část
následující část

 

 
Google+ Facebook Instagram Flickr

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Hudba

Film a TV

Historie

Cokoliv
Opravník
Holmesiana

Poslední změny

 

TOPlist