Bezejmenná stránka: Cokoliv > Monstra z her

O původu druhů aneb Monstra z her
Shin Megami Tensei IV.


Shin Megami Tensei IV

systém a rok vydání: 3DS – 2013 (JP,US), 2014 (EU)

Vydavatel: Atlus

 

Shin Megami Tensei IV

Tokyo ovládají démoni a gangy. Vzdálené království, které techniku považuje za nepochopitelná kouzla (a touží po ní), se snaží nastolit pořádek pokud možno ve všech světech. Z nebe sestupují andělé, aby zařídili běh vesmíru podle svých představ. A uprostřed toho jste vy, mladí rekruti, kteří z výcviku přešli do skutečné akce a jejichž (ne)čekaným úkolem je rozhodnout o budoucnosti.

Zápas mezi anděly a démony o vládu nad světem má, jak je v sérii zvykem, tři (plus jedno) zakončení: Chaos, Order a Neutral. Pouze jediné z nich ale podává všechna vysvětlení a pouze v něm je splněna žádost tajemného děvčátka ze samého začátku příběhu, čili naplněn smysl celého dobrodružství. Tenhle konec dovolí také před závěrečnou scénou a titulky toulat se po Tokyu i Mikadu a dokončit vedlejší questy. A pouze na něj navazuje pokračování, nazvané Final. Nebo také Apocalypse… ​

 

Odkazy v textu vedou na Bestiář těchto stránek, obsahující skutečná monstra a bohy, případně někam, kde se můžete dozvědět víc.

 

 

Abaddon
Abaddon je hebrejské slovo, znamenající zkáza a jeho nositelem je například jeden z pekelných démonů, jinak též příhodně zvaný Pán kobylek.
Aeros
Vzdušný elementál. O nich se můžete dočíst v Bestiáři, tady jen připomenutí, že už staří Řekové a Indové předpokládali, že hmota se skládá ze čtyř prvků, totiž ohně, země, vody a vzduchu.
Aeshma
V zoroastrismu démon Zloby. Násilník, který miluje vílku a snaží se uchvátit duše zemřelých dřív, než dorazí do nebe.
Agathion
Úslužný démonek (čarodějčin či čarodějův domácí pomocníček), který se objevuje jenom v poledne.
Airavata
Bílý slon, který v indických mýtech vozil boha Indru.
Alciel
Mělo by to být podle chaldejských mýtů jedno z pater Pekla (nepotvrzeno). Tady je personifikován jako démon.
Alice
Ano, právě ona, postava ze známých knížek Lewise Carrola.
Alilat
Předislámská bohyně Al-lāt byla jednou ze tří bohyň jejichž chrámy v Mekce nechal zbořit Mohamed.
Alraune
Alraune je německé slovo pro mandragoru, sice existující, zato mnoha pověstmi opředenou rostlinu. Díky kořenu, často připomínajícímu lidskou postavičku, a alkaloidům, které se v rostlině nachází, se stala nejznámější magickou flórou.
Amaterasu
Japonská bohyně Slunce. Mimo své věřící známá především tím, jak se před svým bratrem Susanooem schovala do jeskyně, což znamenalo, že nebe přišlo o světlo. Ve věčné noci se bohům nelíbilo, navíc vyschla nebeská řeka a situace začala být opravdu vážná, naštěstí se spojenými silami podařilo dostat sluneční dámu zpět na oblohu.
Ame no Uzume
Ame-no-Uzume-no-Mikoto bohyně tanečníků a tance byla právě tou, které se podařilo Amaterasu vytáhnout z díry: zatančila před jeskyní nahá tanec plodnosti, což shromáždění mužští bohové ocenili nadšenými výkřiky. Amaterasu zvědavě vykoukla z jeskyně a v tu chvíli ji někdo nastrčil zrcadlo
Ammut
Též Amemait, nebo Ammit, česky Požíračka duší. V egyptské mytologii složenina z tří nebezpečných zvířat: krokodýla, lva a hrocha. Byla k ruce bohyni Ma'at, soudící nově příchozí do egyptského záhrobí
Ananta
Indický symbol věčnosti, hadí tvor, patřící k nágům.
Anat
Sestra fénického Baala, bohyně lásky a plodnosti.
Ancient of Days
Jedno z Božích jmen.
Angel
Anděl.
Aniel
Jeden ze sedmi archandělů. Přísluší mu planeta Venuše, růže, bříza, měď a ledviny.
Anubis
Řecké jméno egyptského Anupa, boha zemřelých a mumifikace, známého svou šakalí hlavou.
Anzu
Sumero-akkadský pták Zu, v Babylónii Anzu, byl personifikací zkázonosného jihovýchodního větru, a také nešťastně vybraným osobním strážcem boha Ellila. Tomu ukradl pověstné Tabulky osudu, což zapříčinilo nejen velkou krizi mezi mezopotámskými bohy, ale také vznik celé řady příběhů o tom, jak se s ní vypořádali.
Apis
Hapi (neboť Apis je řecký přepis) byl posvátný býk starých Egypťanů. Dokud žil, byl považován za Ptahovo vtělení, po smrti se mu pak dostávalo pocty mumifikace.
Apsaras
Jsou nadpřirozené bytosti buddhistů i hinduistů. Pálijsky se jim říká aččhara, v obou případech se jedná o nebeské víly, tanečnice, které poletují ve vzduchu. Jsou neviditelné, ne z podstaty, skrývají se pod kouzelnými závoji. Občas je sundají, to když zahlédnou pohledného muže.
Apsu
Babylónský vládce vod. Těch sladkých, který s Tiamat, zástupcem vody slané, zplodil ostatní bohy.
Aquans
Představitel vodního elementu.
Ara Mitama
Japonské slovo Mitama označuje duši. Ta pak nabývá dvou nezávislých forem. Ara-mitama je zlá, škodolibá a nepříjemná tvář, na rozdíl od nigi-mitama, prezentace vlídné a hodné.
Arachne
Nešťastná dívka z řeckých mýtů, která vyzvala k soutěži ve tkaní samotnou Athénu. Jak už to bývá, prohrála, oběsila se, ale bohyně ji proměnila v pavouka, čímž dala život příběhu a jméno těm zajímavým osminohým potvůrkám, kterých se většina dvounohých inteligentních potvůrek neinteligentně štítí a bojí. (I já.)
Arahabaki
Prastarý bůh prastarých Japonců, pocházející z prastarých, předšintoistických dob.
Aramisaki
Horkokrevná japonská bohyně.
Archangel
První mezi anděli. I když se často uvádí několik jmen, v Nové zákoně jsou za archanděly vysloveně označeni pouze Michael a Gabriel (u něhož to ovšem není jisté). Ostatní vzešli z pozdějších pramenů a studií. Takový Rafael je kupříkladu archandělem pro katolíky a pravoslavné, zatímco u protestantských církví jen výjimečně. Přesto se tradice ustálila na sedmi nejvyšších a nejbližších Bohu, ochránců zemí a národů, těch, kteří spatřili Tvář boží a proto žijí v dokonalé rovnováze.
Ares
Řecký bůh zuřivé války, tudíž boje s nejistým výsledkem. Odpovídal tomu jak jeho charakter, tak i fakt, že na rozdíl od jeho profesní kolegyně Athény nebyl nijak zvlášť uctíván. Miloval boj pro boj samý a nijak mu nezáleželo na výsledku. Nestaral se o to, jestli ti, které podporoval, slavně zvítězí nebo skončí v několika kusech, hlavně, že se pořádně poprali. Aby si tuhle zábavu užíval co nejčastěji, snažil se nejrůznějším způsobem rušit mír.
Asherah
Prastará ugaritská a vlastně po celé MEzopotámii známá bohyně plodnosti, země. A paní moří.
Ashura Man
Asurové přicházejí z Indie, v hinduismu jsou nadpřirozeným národem, stojícím v opozici proti dévům, takže jsou často v zkratce považováni za démony. Stejně tak i v zoroastrismu. I tady. Buddhističtí asurové jsou na tom o něco lépe.
Ashura Woman
Předchozí aššura byl pohlaví mužského, toto je žena.
Asmodeus
Biblický démon, jeden ze čtveřice pekelných knížat, jinak známý v mnoha kulturách, starými Peršany počínaje.
Astaroth
Astaroth je, podle Pseudomonarchia daemonum, jedním z pekelných knížat, velící 40 legiím ďáblů. Jménem ovšem odkazuje hluboko do historie, k Ištar, babylónské bohyni plodnosti a lásky.
Asterius
Méně známé původní jméno Mínotaura, Člověka s býčí hlavou, který byl podle nejznámější verze řeckého mýtu syn krétské královny Pasifaé a býka. Řádil v tamním Labyrintu, požíraje z Atén posílané lidské oběti. A to až do chvíle, kdy aténští poslali Thésea. Nahlédněte do Bestiáře, chcete-li podrobnosti.
Asura
viz Ashura Man.
Atropos
Jedna ze tří řeckých Sudiček - Moir. Atropos byla ta, která u předení nitě osudu stála na konci a přestřihovala ji.
Attis
Frýžský krasavec, král a oběť touhy bohyně Kybely
Azazel
Azazel je biblický padlý anděl. Tedy démon.
Azrael
Anděl smrti, oficiální personikace smrti v křesťanství (i v islámu). Jméno tohoto archanděla znamená boží pomocník.
Azumi
V japonských mýtech jméno rybářského kmene. A jeho božských ochránců.
Baal
Býval to bůh. Jako mnoho takových se i on časem proměnil v démona, neboť jeho uctívači nebyli tak úspěšní, jako věřící jiných bohů. A protože Baal býval na Předním východě opravdu mocným bohem, proměnil se i v mocného démona. Také v nálepku, kterou praví věřící označovali vše, co se podle nich jen pravdosvatě tvářilo.
Babylonia Hord
Babylónské hordy poslal Bůh jako trest na židovský národ, poté, co jeho děti opakovaně porušovaly dohodu s ním uzavřenou. Druhá polovina Starého zákona vám poví víc.
Bai Suzhen
Bílá hadí bohyně z čínských mýtů. Pesněji z Legendy o bílém hadovi, příběhu natolik populárním, že má vlastní opery, filmy i televizní seriály.
Baihu
čili Bílý tygr, je jedno ze čtyř čínských nebeských znamení a zároveň mýtických stvoření
Baldur
Baldr byl severský bůh míru a dobra, nezranitelný ničím - až na jmelí. A to ho přivedlo do podsvětí. Vrátí se po konci světa, aby se stal zakladatelem nového.
Balor
Balor byl legendárním králem irského národa Fomorů, obří rasy, která bojovala s Dětmi bohyně Danu, čili s keltskými irskými bohy.
Baphomet
Fiktivní templářský idol Bafomet, vymyšlený nejspíš pro podepření chatrné obžaloby. Do dějin nejen okultních se mu vejít podařilo.
Barbatos
V démonologii známé pekelné kníže, velící třiceti legiím démonů. Rozumí zvířecí řeči.
Barong
Na ostrově Bali je Barong králem dobrých duchů a věčným protivníkem démonky Rangdy.
Basilisk
Bazilišek patří mezi nebezpečné mýtické tvory, jeho pohled petrifikuje, čili činí kamenným.
Beelzebub
Pán much, který ovšem mouchám nevládl, ba právě naopak – chránil před nimi. Belzebub byl původně předžidovským bohem, teprve později se stal jedním z šéfů pekla.
Beiji-Weng
V taoistickém podsvětí je Bei Ji Xian Weng soudcem mrtvých.
Belial
Jeden z padlých andělů, čili ďábel; podle některých pramenů byl právě on tím prvním, který opustil Nebesa.
Berserker
Pověstný vikingský válečník, nepříčetný vzteky.
Bifrons
Bifrons je jedním z pekelných knížat, velící šesti (nebo šestadvaceti) legiím. Podniká v oboru věd a umění. A původně to byl římský bůh.
Bilwis
V německy mluvících zemích známý vegetační démon, spojovaný s obilím. Rozevláté vlasy, trojrohý klobouk. Škodící, ne pomáhající.
Bishamonten
V Japonsku jeden ze sedmi bohů štěstí, tamní verze Vaiśravaṇy, jednoho ze čtyř lókapála, strážců světových stran, buddhistických králů světa,
Black Frost
Jeden z mála démonů v této hře původních. Je temným protějškem Jacka Frosta.
Black Maria
Někdy bývá Panna Marie zobrazována s černou pletí. Proč, to se vlastně neví. Snovou se různé teorie, kupříkladu egyptské, kdy Panna Marie je vlastně Isis a Ježíš Hór, Ale tady docela obyčejné, to prý jen zčernala malba/materiál. (No, to možná ano, ale jen v některých případech).
Black Rider
Není to jen obyčejný černý jezdec. Je to třetí ze čtyř jezdců Apokalypsy, Smrt.
Botis
Přímý podřízený Agaliarepta, jeden z pekelných presidentů a hrabě. Meč, dva rohy a velké zuby.
Brigid
Vznešená bohyně, naklánějící se nad každou irskou kolébkou, patronka kovářů, básníků i válečníků. Později vznešená svatá. Původně byla dcerou boha Dagdy, (v křesťanské tradici pak dcerou Dugalla Hnědého) Představovala Trojjedinou bohyni a jejím svátkem byl imbolc, dnes ten nejméně známý ze čtveřice keltských svátků, držený někdy kolem prvního února.
Cabracan
Mayský horský démon, syn obludného ptáka Vucuba Caquixe. O oba, plus bratr Zipacná, se postarali známí hrdinové Húnahpú a Ixbalanque
Caladrius
Caladrius je formou bílý pták s dlouhým krkem a povoláním úzce specializovaný věštec. Podobně jako Smrťák v našich pohádkách sedává na pelesti postele a nemocnému jednoduchou změnou polohy ukazuje výsledek léčby. Když hledí k němu, je vyhráno, je-li odvrácený, je to zlé. Když hledí ochořelému do tváře, bere na sebe jeho nemoc, stejně jako Kristus na sebe vzal hříchy lidstva. A jako Ježíš zemřel na kříži, odlétá Caladrius naplněn bolestí a nemocí ke Slunci, aby choroby zničil v jeho ohni.
Camazotz
Mayský temný bůh jeskyní a podsvětí. I o něho se postaral Húnahpú
Catoblepas
Těžké zvíře, s hlavou věčně skloněnou, s jedovatým dechem, protože se živí jedovatými keři.
Centaur
Nejznámější ne-lidský národ, z poloviny lidé a napůl koně, žil v Thessálii a na západě Arkádie. V řeckých mýtech se o něm nehovoří nijak dobře, Kentauři byli divocí, zlí a nebezpeční. Samozřejmě až na výjimky, jako byl moudrý Cheirón, či Héraklův přítel Folos.
Cerberus
Nejčastější počet hlav, který lidé tomuto psímu strážci řeckého podsvětí přisuzují, jsou tři. Ale existují záznamy i o padesáti či rovné stovce, řecké mýty nijak nešetřily, pokud šlo o počet končetin.
Cernunnos
Lesní bůh starých Keltů.
Clotho
Jedna ze tří řeckých Sudiček - Moir. Klóthó byla ta, která u předení nitě osudu stála na začátku, čili začínala ji příst.
Corpses
Mrtvoly.
Cu Chulainn
nejznámější a nejvýznamější hrdina irské mytologie.
Cyber Horde
Skupina nepřátel kybernetické povahy. Neřešte kolik jich je, seřežte se všechny najednou.
Da Peng
Peng je obrovský pták čínských mýtů, který se na oblohu dostal přeměnou z neméně obrovské ryby, zvané Kun. V době moderní se oběma dostalo cti být kmotry druhohorních zvířat, křídového ptáka Pengornise a o něco staršího pterosaura Kunpengopteruse
Dakini
Ve vadžrajánovém buddhismu ženský princip, spojený s vědomostmi, inteligencí a moudrostí.
Dantalion
Pekelný vévoda, jemuž okultisté přisuzují nespočet tváří.
Daphne
Řecká nymfa, která, prchající před Apollonem, zvolila raději podobu stromu - vavřínu - než náruč boha Slunce.
David
Ztělesnění smrti ze starých francouzských pověstí. Hraje na housle a mrtví mu k tomu tančí.
Decarabia
Démon, velící třiceti legiím pekelníků.
Deceased Horde
Mrtvá horda. Další obludy, útočící ve skupině.
Demiurge
Stvořitel.
Demon Horde
Horda démonů.
Demonee-Ho
Opravdu místní démonek, verze Jacka Frosta
Demonstrators
Další horda, Předváděči. My známe ty nádobím a přikrývkami, tihle jsou trochu agresivnější.
Diana
Římský protějšek řecké bohyně lovu Artemidy a pramáti středověkých evropských čarodějek. Dnes už nejen středověkých.
Dionysus
Řecký bůh vína, o jehož zajímavých životních peripetiích se můžete dočíst v Bestiáři
Dis
Skandinávská bohyně osudu.
Divine Horde
Další skupina vzteklých protivníků, tentokrát božská.
Dominion
Andělská sorta, jeden z devíti andělských kůrů, česky nazývaných Panstva.
Dormarth
Strážce pekelné brány v pověstech ostrovních Keltů.
Dullahan
V Irsku (i jinde v Evropě) běžný bezhlavý jezdec (někdy prázdné brnění, pardon, zbroj) na bezhlavém koni, s hlavou pod paží.
Dwarf
Trpaslík.
Dybbuk
Jedna z forem duše podle židovského mysticismu. Duch, který nemá vlastní tělo a tak se snaží obsadit cizí. Ať už jde o démona (což je původní a nejstarší představa), nebo o duše hříšníků, kterým se podařilo utéct před trestem (trestem duší, ne žijících osob, tak špatně na tom pověsti ještě nejsou) a teď se bezcílně potulují světem.
Dzelarhons
Žabí princezna z legend Indiánů kmene Haida.
Enku
Ohnivá ústa, čínský hladový démon, příbuzný buddhistického Préty.
Erlkonig
Král elfů. V západo- a severoevropských pověstech obvyklý vůdce Divoké honby.
Erthys
Elementál země.
Fafnir
Nejznámější drak evropských mýtů. Původně byl trpaslíkem, ale když severští bohové platili odstupné za smrt jeho bratra Otra, proměnil se v draka (coby symbol nenasytnosti) a všechno zlato (prokleté jiným trpaslíkem, jemuž původně patřilo, Andvarim), si nárokoval pro sebe. Skončil pak mečem Sigurdovým.
Fairy Horde
Horda vzteklých skřítků.
Fallen Horde
Horda vzteklých padlých andělů (tedy čertů)
Feng Huang
Čínský fénix
Fenrir
Obrovský vlk ze severských mýtů je nejstarším synem Lokiho a obryně Angrbody. Je mu přisouzeno, že stejně jako jeho bratr Jormungand vyřídí při posledním boji Thora, on zlikviduje samotného Odina. S takovým údělem se nemusí žít těžko, zvláště jste-li příšera, jejíž rozevřená tlama se spodní čelistí dotýká země, zatímco čumák nebes.
Fighter Horde
Horda nepřátelsky naladěných bojovníků.
Flaemis
Elementál ohně.
Fomorian
Příslušník legendárního národa, obří rasy, která bojovala s Dětmi bohyně Danu, čili s keltskými irskými bohy.
Fortuna
Římská bohyně štěstěny. Uctívaná v podstatě dodnes.
Frost Ace
Místní varianta našeho Janka Mráze, alias Jacka Frosta. Jako symbol téhle herní série nevystupuje pouze v jedné podobě.
Futotama
Šintoistický bůh, který doprovázel Ninigiho, vnuka bohyně Amaterasu a prapředka císaře Jimmua na svět. Sám se stal prapředkem jedné později pověstné kněžské rodiny.
Fuu-Ki
Jeden z démonů Oni, kterého kdysi vyvolal Fujiwara-No-Chikata, známý čaroděj, působící v období Heian
Fuxi
Podle čínských pověstí žije tenhle divný pták na hoře Tchaj-šan.
Gabriel
Archanděli Gabrielovi vybral Bůh opravdu elitní úkoly. Je z jeho poslů nejznámější a podle všeho také nejvýše postavený. Vysvětloval Danielovi jeho vidiny kozla a berana, Marii oznámil, že do ní vstoupí Duch svatý a že její příbuzná Alžběta, považovaná za neplodnou, už těhotná je a porodí dítě, které také bude velkou roli v osudu světa, totiž Jana Křtitele. Odtroubí konec světa.
Gaea Man
Člen spolku Ring of Gaea. Organizace Kruh Země je samozřejmě (nejen v názvu) inspirovaná řeckou bohyní Země Gaiou.
Gaea Woman
Členka spolku Ring of Gaea.
Ganesha
Indický bůh se sloní hlavou a místně obvyklým větším počtem paží (vystačí si se čtyřmi). Jeho služebním vozidlem je kupodivu myš.
Garrote
Popravčí nástroj, užívaný ve Španělsku a Portugalsku
Garuda
Hlavou, drápy a křídly je Garuda orel, tělo má lidské. Také bílou tvář a šarlatová křídla. Kromě toho, že vozí na svých zádech hindského boha Višnu, je především jihoasijským fénixem.
Gemori
Padesátý šestý démon Goetie. Odhaluje věci budoucí, přítomné i minulé a velí dvaceti šesti legiím pekelníků.
Ghoul
Ghúl je původně arabský požírač mrtvol, jemuž se časem dostalo geograficky neomezené slávy.
Girimehkala
Sloní démon srí lanských mýtů.
Gnome
Gnómové jsou známí mrňaví skřítci, jejichž jméno vymyslel pravděpodobně Paracelsus při sepisování Elementárních bytostí, jisté je, že se později stalo společným synonymem pro podzemní skřítky z nejrůznějších končin Evropy.
Goblin
čili skřet, od dob Tolkienových další z nezbytných součástí fantasy.
Gogmagog
Gog a Magog jsou jména biblická, někdy ukazující na osoby, jindy na země. Ponecháno na čtenářově ochotě ke studiu.
Gremlin
Původem britský skřítek, zodpovědný za podivné chování strojů, nepořádek v nářadí; když se praštíte kladivem do palce, tak za to také může on. A podobně. Začal si za první světové války s letadly, brzy se ovšem rozšířil i mimo ně.
Grendel
Hlavní boss, dobře tedy hlavní zlý protivník ze staroanglické ságy Beowulf.
Grudge Horde
Zaštiplná horda.
Gryphon
Gryf, česky Pták Noh, (většinou jde o kombinaci orla a lva), pochází z Orientu. Evropu, pochopitelně helénskou, s ním poprvé seznámil Hésiodos. Hérodotos zmiňuje jednu z nejpopulárnějších a zásadních informací, totiž spřízněnost gryfů se zlatem. Ať už ho vyhrabávají ze země, aby z něj dělali hnízda nebo hlídají ložiska tohoto vzácného kovu, v každém případě plnili v Asii stejnou funkci jako evropští draci nebo gnómové.
Gu Huo Niao
Prý jde podle čínských pověstí o ptačího démona, který krade holčičky a vychovává je jako vlastní.
Gucumatz
Známý Opeřený had jedné ze skupin středomarických Mayů. Více o tomto stvořitelském bohovi v Bestiáři.
Guedhe
Haitský Papa Ghede hlídá křižovatky, ty věčné, na které jednou musí dorazit každý z nás. Je Pánem smrti, strážcem hřbitovů a kontaktem se záhrobím. Na druhou stranu je ochráncem dětí a snaží se, aby dospěly, neboť člověk by měl prožít celý život.
Gui Xian
Obvykle zvaný Genbu, nebo také Xuan Wu, čínské nebeské zvíře, Temná želva, Temný válečník ze severu. Je personifikací uvedené světové strany, vody (což v Číně želvy představují) a zimy, coby ročního období.
Gurr

Též Gurulu, velký zlý a masožravý pták, v nějž se na buddhistické Srí Lance proměnil hinduistický Garuda..

Hachiman
Japonský válečný bůh.
Hagen
Pověst o Nibelunzích ho zná jako Hagena z Tronje. Zajímavá hrdinská postava severských mýtů, podle některých vypravěčů z části elf. Pochmurný bojovník.
Hairy Jack
Chlupatý Jack, alias Barghest. Obvyklé psí strašidlo, většinou černé nebo ohnivé. Prokleté nebo prokletí působící.
Halphas
Dle Goetie pekelný hrabě, zjevující se obvykle v podobě hrubým hlasem promlouvající holubice.
Hamsa
Labuť. V tomto případě samozřejmě mýtická, dopravní prostředek Sárasvatin.
Hanuman
Opičí hrdina, který se svou armádou pomáhal Rámovi dobýt Srí Lanku, porazit tamního krále Rávanu a zachránit unesenou Sítu. To vše a mnohem více najdete ve slavném indickému eposu Rámajana.
Haoma
Posvátná rostlina perského zoroastrismu.
Hare of Inaba
Inabský zajíc je hrdinou japonských mýtů. Převezl například žraloky a po jejich hřbetech přešel suchou nohou z ostrova Oki na mys Keta. Nebo zavedl Amaterasu na místo jejího budoucího paláce.
Hariti
Buddhistická bohyně, chránící děti, pomáhající při porodu a zajišťující dobré manželské soužití.
Harpy
Klasická řecká mytologie zná harpyje jako ošklivé ženy s ptačími křídly, bytosti ne zrovna dobrých způsobů. Původně však byly bohyněmi prudkého větru a pracovaly ve službách Hádových, převážely duše mrtvých do podsvětí. Tak praví Homér, jisté je, že v dobách ještě dávnějších byly tři harpyje třetí podobou Velké bohyně, podobou náhlé smrti.
Hathor
Egyptská bohyně Hathor je známa především jako posvátná kráva, kojná boha Hora a dobrosrdečná bohyně. Není to tak docela pravda, skutečnost je, jak už to bývá, mnohem složitější. Hathor je totiž božstvem prastarým, předdynastickým. Její jméno se vykládá jako Dům Horův, tedy Nebe, ale také jako Počátek. Původně byla ztělesněním nebe, Sluneční matkou.
Heimdall
Syn Odinův a strážce Asgardu. Nespí, všechno vidí a při konečném zúčtování zůstane jako poslední, aby si to vyřídil s Lokim.
Hekatoncheires
Tři Hekatoncheirové (tedy Storucí) byli padesátihlaví, stovkou paží opatření obři, nejstarší potomci božského páru Gaia – Úranos. Bratři Briaréos, Kottos a Gýes se ovšem protivili otcovu jemnocitu, a tak nejvyšší bůh svrhl ošklivé potomky do podsvětí. Vysvobodil je až Zeus, který potřeboval pomoc při vzpouře proti Kronovi.
Hel
Vládkyně skandinávského podsvětí Helheimu, dcera Lokiho a Angrbody.
Heqet
Bohyně v podobě žáby. Nebo s hlavou tohoto obojživelníka, což není nijak zvláštní, neboť jde o bytost ctěnou a uctívanou ve starém Egyptě. Symbolizovala plodnost a úrodu, této funkce se žáby dobraly jednoduše: rodily se totiž s nilskými záplavami, na nichž byli prastaří zemědělci závislí.
High Pixie
Skřítci z Britských ostrovů. Nejsou větší než lidská dlaň, oblékají se do zelené, aby se mohli rychleji a lépe ukrývat, mají do červena zrzavé vlasy. Nosánky mají pěkně nahoru, oči zelené (občas šilhavé), uši špičaté. Někdy pomáhají po nocích s drobnými domácími pracemi. Ne zadarmo.
Hitokoto-Nushi
Šintoistický horský démon, který předpovídá budoucnost.
Hoodlum Horde
Banda chuligánů.
Hooligan
Chuligán.
Horkos
Řecká verze římského boha podsvětí jménem Orcus. Pronásleduje ty, kdo poruší slib.
Hresvelgr
Skandinávský obr, převlečený za velkého orla.
Hsing-Hsing
Jsou to zrzaví humanoidi s růžovou či červenou pletí, v Japonsku zvaní Shojo. Veselí a mírumilovní. Chodí jak je pánbůh stvořil, případně v suknicích z vodních travin. Materiál na jejich výrobu mají po ruce, protože žijí na dně moře. Pověstní jsou především kladným vztahem k alkoholu.
Hua Po
Jak se ve hře tvdí, jde o čínské dryády, menšího vzrůstu a mlčenlivé, které se přicházejí na svět z oběšenců.
Huang Di
Žlutý císař. Jeden z pět mýtických čínských panovníků. Tvůrce lidí, první metalurg atd.
Huang Long
Žlutý drak. Postava, známá mnoha východoasijským kulturám, byť v různých úlohách. Třeba jako představitel elementu Země,
Huoniao
Sluneční vrána čínských mýtů, respektive jedna z deseti. Nosívali každé své Slunce, až se jednou dostavily všechny najednou, což málem sežehlo celý svět. Naštěstí byl po ruce výkonný lukostřelec Houyi, který devět ptáků sestřelil.
Chagrin
Cagrino je žlutý ježkovi podobný skřítek, který trápí koně v romských pověstech.
Chemtrail
Démon velmi moderní, produkt konspiračních teorií o chemických látkách, vypouštěných z letadel za účelem... však ono vás něco napadne.
Chernobog
Černý bůh polabských Slovanů. Patrně ne moc hodný, ale kvůli nedostatku pramenů se to neví.
Cherub
Andělská sorta, jeden z devíti andělských kůrů, česky nazývaných Cherubové.
Chi You
Napůl člověk, napůl býk. Tenhle mínotaur čínských mýtů se proslavil jako protivník Žlutého císaře. Praotec Číňan téměř všechny zápasy a bitvy s Chiyouem prohrál, zvítězil ale v té závěrečné, což stačilo.
Chimera
Chiméra je vzhledem zajímavé monstrum z řeckých mýtů, kombinace lva, kozy a hada, chrlící oheň. Nepřežila sice setkání s Bellerofontem, jako slovo, znamenající neuchopitelnou představu, přetrvala ze starověku dodnes.
Chupacabra
Chupacabra je jedno z podivných zvířat, v jejichž existenci věří kryptozoologové. Mělo by se vyskytovat na Portoriku a jeho popis se případ o případu liší. Původně mělo jít o humanodní postavičku s křídly, s upírskými návyky.
Churel
Indická démonka. Toho slova se používá i jako označení čarodějnice, takže nic bezpečného. Objevuje se jako krásná dívka, nebo ošklivá ženština s povislými prsy, pije krev.
Ictinike
Mezi lakotskými Indiány známý též jako Iktomi. Božský pavouk, objevitel lží.
Illuyanka
V chetitských mýtech byl Illuyanka drak, který nejdřív s bohem Tešubem vyhrál, v druhém kole to ovšem na celé čáře projel.
Imperial Guard
Císařská stráž. Jsme v Japonsku, tak zapomeňte na Hvězdné vál...
Incubus
Středověk a křesťanská démonologie zplodili succuba a incuba jako zlé duchy, (kterým byl někdy přisuzován i původ lidský), jejichž zlé praktiky vyhlížejí z dnešního hlediska celkem zajímavě: succuby, čili démoní dámy napadaly výhradně muže a pohlavně je zneužívaly, incubové totéž v modrém, jenom si vybrali ženy.
Inferno
Ztělesněné peklo.
Inti
Státní bůh andské říše, známé dnes jako incká, Coby životadárná hvězda byl jistě znám a uctíván dávno předtím, co si ho Inkové vybrali jako zdůvodnění své existence, teprve coby Inti si ovšem vydobyl výsadní postavení.
Inugami
Někdy se tenhle japonský démon přepisuje jako inukami. Je psím duchem. Silným a nelítostným a pomstychtivým. Jakýmsi vlkodlakem, jehož podstatou ovšem není člověk, ale opravdový pes. Vzniká za podobným účelem jako haitská zombie, má sloužit svému lidskému pánu, repertoár služeb ale bývá omezen na mstu či prostý útok proti protivníkovi vyvolávajícího.
Ippon-Datara
V zasněžených japonských horách prefektury Wakajama za sebou zanechává na první pohled zvláštní stopy. Je totiž obdařen pouze jednou nohou. A jedním okem. Jako mnoho lidí a bytostí většího vzrůstu, i on je mírný a stydlivý. Říká se, že je velmi zkušeným kovářem. Nebo už jen duchem velmi zkušeného kováře
Ishtar
Babylonská a asyrská Ištar byla jak bohyní lásky, tak i války. Blízké příbuzné, respektive dvojnici sumerské Inanny náležel lev a osmicípá hvězda. Kurtizáně bohů sloužily promiskuitní obřady chrámové prostitutky. A patřila k ní planeta Venuše a Večernice (což je astronomicky taky Venuše).
Isis
Staroegyptská bohyně (správněji Eset), manželka Usireho a matka Hora.
Israfel
Jeden z archandělů, uznaných islámem.
Itsumade
Pták, který se podle japonských pověstí objevuje na nebi v čase pohrom, nákaz, či války.
Ixtab
Mayové ji znali jako bohyni sebevraždy. Pokud se člověk oběsil, stanul naroveň válečníkům, padlým v boji, ženám, zemřelým při porodu a obětem při obřadech, jejichž duše  Ixtab doprovodila do ráje, kde odpočívají ve stínu Světového stromu.
Izanami
Japonská Stvořitelka, matka bohů a manželka Stvořitele Izanagiho. Viz příslušný mýtus.
Jack Frost
Jack Frost je anglická lidová figura, kterou Jan Kantůrek hezky překládá jménem Janek Mráz. Podle všeho je pozůstatkem starých božstev, které ve Skandinávii nazývali Jokul, případně Frosti. Tahle personifikace mrazivého počasí má kromě jiného na svědomí ledové malby na skle.
Jack the Ripper
Jack Rozparovač. Ano, právě ten.
Jarilo
Předpokládaný slovanský bůh vegetace, plodnosti a jara. Jinak folklorní postava, představitel stejnojmenného dubnového svátku.
Jeanne D'Arc
Patronka Francie, dívka, která vytáhla do boje proti Angličanům (a chtěla si to vyřídit i s husity). Upálena jako kacířka, později prohlášena za svatou.
Jikokuten
Strážné buddhistické božstvo.
Jirae Horde
Horda démonů země. Patrně pouze ve světě Megami Tensei.
Jueyuan
Opici podobné monstrum, které v čínských pověstech rádo unáší lidské ženy. V Japonsku známé jako Yamako.
Kabuso
V Japonsku démon, který umí měnit tvar, aby si mohl z lidí střílet, jeho původním vzhledem je ovšem vydra.
Kaiming Shou
Lví tělo a devět hlav s lidskými tvářemi. Podle tvůrců hry čínské monstrum, strážící devět bran hory Kunlun.
Kaiwan
Prý zástupce planety Saturn v asyrských mýtech. Také jiné jméno Hastura, entity z Lovecraftova mýtu Cthulhu.
Kali
Temná strana velké bohyně Déví, obvykle čtyřruká a vždy tmavé pleti patří mezi božstva populární nejen mezi svými vyznavači, ale i mimo hinduismus. Jméno téhle představitelky chaosu, boje, zmaru a smrti znamená Černá, neodkazuje ale jen k vyjmenovaným elementům, upomíná též na temnotu, jež panovala na počátku světa než se objevilo světlo. Smrt totiž skrze Čas s Počátkem souvisí.

Kama
Hinduistický bůh lásky, jezdící na papouškovi. Podobně jako jeho starořecký kolega Amor je vybaven lukem a šípy.
Kamapua'a
Havajský bůh Prasečí dítě dokázal svým rypákem vyhrnovat z mořského dna tolik bahna, až vytvářel ostrovy pevné půdy; na jednom z nich se tento potomek Hiny a Kahiki-uly také usadil.
Kanbari
V Japonsku přináší pozorování tohoto démona koupelen a toalet na Nový rok smůlu.
Kangiten
Japonský bůh štěstí, tamní buddhistická forma hinduistického sloního božstva Ganéšy.
Kanseiteikun
Známý též jako Guan Yu. Známý čínský generál třetího století.
Karasu Tengu
Tengu je japonský lesní bubák se zobákovitým nosem.
Kartikeya
Též Skanda. Pohledný, byť šestihlavý a dvanáctiruký hinduistický bůh války. Služební vozidlo: páv.
Kaso
Ohnivá krysa z japonské pohádky, z jejíhož kožichu měl být vyroben plášť pro princeznu Kagyui. Jako jeden z tří darů, jimiž si ji měl potencionální nápadník získat. Jak se praví v tomto nejstarším zachovalém zapsaném příběhu, princové (až na toho posledního) podváděli; vhození pláště, který měl být nehořlavý, do krbu, je ale vždy usvědčilo.
Katakirauwa
Japonský démon v podobě čuníka bez stínu, který krade duše.
Kazfiel
Padlý anděl, jehož jméno prý znamená Ten, který lže Bohu.
Kelpie
Ve své původní podobě je kelpie tmavá obluda z britského folklóru, napůl kůň a napůl býk s ostrými rohy. Stejně jako český hastrman se rád mění v koně, pokud možno bílého. Popásá se na břehu řeky či jezera a číhá na kolemjdoucí. Pokud poutník koně osedlá, potom kelpie tryskem vyrazí k vodě. A jezdce utopí.
Kikimora
Ruský, či obecněji východoslovanský hospodáříček, respektive hospodářka. Démonka, která dává pozor na drůbež i domácnost. Někdy ovšem škodí, zvláště - je to můra - spícím personám.
Kikuri-Hime
Japonská dračí bohyně meditací, přinášející též déšť na pole.
Kin-Ki
Další z démonů Oni, kterého kdysi vyvolal Fujiwara-No-Chikata, známý čaroděj, působící v období Heian
King Frost
Král Mráz je nejspíš literární příbuzný folklorního Mrazíka (Jacka Frosta), vzešlý z pera Margaret T. Canby.
Kingu
Mezopotámský netvor, stvořený bohyní moří Tiamat, aby vedl její vojska proti mladší generaci bohů. Když prohrál, posloužila jeho krev jako ingredience při výrobě člověka.
Kinmamon
Důležitý bůh ve víře obyvatel japonského souostroví Rjúkú.
Knocker
V Cornwallu mu říkají i bucca a je to tamní varianta kobolda či permoníka. Skřítek z dolů, který někdy horníkům pomáhá, jindy děsí.
Koga Saburo
Postava bojovníka, ztraceného v podsvětí a proměměného v hada, o níž vypráví kniha Suwa Engi.
Koppa Tengu
Tengu je japonský lesní bubák se zobákovitým nosem. Koppa-tengu pak velmi malá forma, v níž se mohou po smrti převtělit vlci.
Koumokuten
Buddhistický strážce jedné ze světových stran, západu. V původní, indické verzi se jmenuje Virúpákša a vládne hadím lidem, nágům.
Kresnik
Krsnik, dvojník, čili tělo opustivší duše v podobě bílého zvířete, kteé jihoslovanští čarodějové v noci vysílali k boji s upířím kudlakem.
Kuda
Kuda-gitsune je japonský liščí démon, podobný kicune. Jen poněkud menší, velikosti krysy. Často zaměstnávaný jako čarodějův pomocník.
Kudlak
Viz Krsnik. Říká se též, že pokud se narodí dítě s embryonální blánou na hlavičce, stane se jedním z nich. Kudlak za nocí (kromě již zmíněného zápasu) útočí na lidi a škodí, po smrti se pak stává upírem, krsnik naopak pomáhá. Definitivní určení typu pak závisí na barvě blány. Bílá či průhledná – krsnik, tmavá nebo červená – kudlak.
Kuebiko
Šintoistické božstvo vědomostí a zemědělství.
Kukunochi
Šintoistický stromový duch, uctívaný například při stavbě domu ku přležitosti položení krovu.
Kurama Tengu
Tengu (tedy japonský lesní démon) z hory Kurama (584 m)
Kushinada-Hime
Manželka šintoistického boha bouří Susano-oa. Původně oběť Osminásobného hada, Orochiho, jemuž byly, než ho prchlivý, ale odvážný a chytrý bůh vyřídil, obětovány dcery místního vládce. Jedna po druhé, až k osmé...
Kusi Mitama
Další varianta japonské duše, viz Ara mitama
Kwancha
Nepálský démon
Lachesis
Jedna ze tří řeckých Sudiček - Moir. Lachesis byla ta, která u předení nitě osudu stála uprostřed a rozvíjela ji.
Lady
Dáma. Bohyně jaksi obecně.
Lailah
Jméno tohoto anděla znamená v překladu z hebrejštiny noc. Nejde ale o záporného představitele Temnot, ale o entitu, odpovědnou za početí.
Lakshmi
Hinduistická bohyně lásky, štěstí, krásy a plodnosti. A tak dál.
Lanling Wang
Titul čínského generála z šestého století Gaoa Changgonga.
Leanan Sidhe
Nadpřirozený milenec v keltských pověstech. Aneb succubus/incubus po irsku a skotsku.
Legion
Tohoto démona můžete najít v Novém zákoně, a to hned na několika místech (ovšem v jednom příběhu). Posedl gadarénského muže, na kterého narazil Ježíš, sotva do té krajiny přišel. Nebožák, jen co Mesiáše spatřil, běžel k němu a prosil o pomoc. A Kristus mu samozřejmě vyhověl.
Lham Dearg
Ly Erg skotských pověstí. Chlapík s přezdívkou Červená ruka číhající u cest nedaleko vody.
Lilim
Děti Lilith.
Lilith
Původně první Adamova žena a jinde bohyně smrti, nejlepší bude přečíst si o ní v Bestiáři.
Loki
Skandinávský obr a bůh, známý Pokušitel a postava velmi rozporuplná.
Long
Azurový drak je jedno ze čtyř hlavních čínských souhvězdí.
Lord Nandou
Podle taoistů Jeden ze šesti dlouhověkých pánů jižní polokoule. Ohnivý.
Lorelei
Známá rýnská víla, sedávající na skále, rozčesávající si vlasy a topící lodníky.
Lucifuge
Lucifuge Rofocale je podle okultistů, přesněji podle Velkého grimoáru přednostou pekelné vlády.
Macabre
Hrůzostrašný. Opis.
Mad Gasser
Tajemný přízrak, který podle pověstí illinoiského městěčka Mattoon útočil na jeho obyvatele záhadným plynem.
Mahamayuri
Jeden z pěti buddhistických vidjarádžů, Moudrých králů.
Makami
Ducha vlka japonského. Bytost apotropaická
Makara
Hinduistické mýtické monstrum, krokodýlu (někdy delfínovi) podobné vodní stvoření. Také jedno ze znamení hindského zvířetníku.
Mamedanuki
Japonský tanuki, skřítek, obvykle psík mývalovitý, proměňující se v nejrůznější věci. I lidi.
Mandrake
Mandragora je sice opravdu existující, zato mnoha pověstmi opředená rostlina. Díky kořenu, často připomínajícímu lidskou postavičku, a alkaloidům, které se v rostlině nachází, se stala nejznámější magickou flórou.
Manticore
jméno je perského původu – martikhoras znamená v překladu lidožrout a dlouho neznamenala nic víc, než lidožravého indického tygra. Teprve postupem doby se mantichora stala symbolem strachu a krutosti – mimo antické autory Ktésia či Plinia či romantizující středověk k tomu především přispěl tupý popis a opis indických chrámových figur. Čímž vznikla mýtická obluda se lvím tělem, lidskou hlavou a jedovatým ostnem na ocasu
Mara
Budhistický pán šestého nebe – světa chtíče, zvaného kámalóka, jako mnoho jeho indických krajanů netrpí nedostatkem v oblasti končetin, má rovnou stovku paží a projíždí se na slonu.
Marici
Bodhisattva, spojovaný se světlem a sluncem.
Masakado
V éře Heian vedl samuraj Taira no Masakado vzpouru tří japonských provincií. Nezvítězil, zato se po čase stal polobohem.
Mastema
Padlý anděl, démon, podle zmínek vb Kumránských spiscích srovnávaný s Belialem.
Master Therion
Zjevení Janovo, známý apokalyptický biblický spis, označuje Theriona za dvě monstra, která se na zkázu světa dostaví. Jerdno vystoupí z hlubin moře, druhé z hlubin země.
Matador
Zabiják. V tomto případě duch jednoho z torerů, zápasníků na býčích zápasech. Ten vizuálně nejdůležitější, s muletou a červeným pláštěm.
Maya
Iluze v hinduismu. Pod jejím vlivem si člověk myslí, že může být v tomto světě šťastný. Což prý nemůže.
Mayahuel
Aztécká bohyně, manželka boha opilců Patécatla.
Medusa
Medusa byla jediná smrtelná z trojice Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a jeho manželky Kéty. Také nejznámější. Byla nadmíru ošklivá, stejně jako její sestry Stheinó a Euryalé, nikoliv však od narození. Kdysi dávno byly všechny tři krasavice a nebýt románku mezi Poseidónem a Medúsou, zůstaly by jimi stále. Ti dva si však ustlali v Athénině chrámu, následkem čehož skončila Medúsa s křídly, blýskavýma očima, obrovskými zuby, mosaznými drápy a hady místo vlasů. Její pohled, stejně jako baziliščí, petrifikoval.
Melchom
Původně ammenitský bůh, později démon.
Metatron
Jeden z nejvýše postavených andělů, zvaný někdy Menší bůh.
Michael
Jeden z nejznámějších archandělů. Viz odkaz
Michizane
Sugawara no Michizane byl japonský básník, učenec a politik a velvyslanec v Číně. Po jeho smrti v roce 903 byl bouřemi poničen císařský palác a hlavní město zasáhly přívalové deště - mělo se za to, že je způsobil Michigane a proto byl oficiálně uznán na poloboha.
Minotaur
Člověk s býčí hlavou, podle nejznámější verze řeckého mýtu syn krétské královny Pasifaé a býka. Řádil v tamním Labyrintu, požíraje z Atén posílané lidské oběti. A to až do chvíle, kdy aténští poslali Thésea. Nahlédněte do Bestiáře, chcete-li podrobnosti.
Mishaguji
Starý šintoistický falický bůh.
Mithras
Původně indo-íránské božstvo, jež se v antickém Římě stalo představitelem v pozdní době rozšířeného stejnojmenného kultu.
Mitra
Íránský sluneční bůh. Předchůdce předchozího.
Moh Shuvuu
Zlý pták, démon sibiřských Burjatů
Mokoi
Lesní démon z mytologie australské, přesně severoaustralských Murnginů.
Momunofu
Patrně titul bojovníků - vyznavačů starého japonského boha Arahabakiho
Morax
Démon s býčí tváří, pekelný vévoda a dvacátý první démon Goetie.
Mot
Blízkovýchodní ugaritská personifikace smrti a protivník Baala. Toho hodného, nebiblického.
Mother Harlot
Biblická nevěstka babylonská, tedy Antikrist.
Mothman
Monstrum lidské velikosti, opatřené ovšem motýlími křídly a rudě žhnoucíma očima, občas bezhlavé (v tom případě má zmíněné zrakové orgány na hrudi) náleží folklóru Spojených států.
Mou-Ryo
Duchové hor a vod. Japonského folkloru.
Murmur
Padesátý čtvrtý démon Goetie a Pekelný vévoda, voják, jezdící na supu.
Mushussu
Obluda z mýtů Babylonie. Drak s orlími spáry, předními končetinami lvími, s hadím jazykem a rohy.
Myrmecolion
Mravkolev je známý brouček, ale v tomhle případě jde o tvora naprosto odlišného, monstrum ze středověkých bestiářů. Zoologii se vyhýbá i jeho jméno, složené z obou rodičů, protože u kříženců bývá zvykem pojmenovat je první polovinou otce a druhou matky, myrmecoleo je ovšem synem lva a mravenčí matky, po otci zdědil hlavu, po druhém z rodičů tělo.
Nadja
Eponymní postava z francouzského surrealistického románu Andrého Bretona.
Naga
Nágové jsou indickým hadím či dračím národem vod a lesů, jejich králové, nágarádžové, střeží v podvodních palácích posvátná buddhistická písma. Anebo jen přináší blahodárný déšť, střeží prameny a řeky. Občas také způsobí nějaké to sucho nebo záplavy. Vzhledem napůl hadi a z poloviny lidé. Aspoň v Indii. V Malajsii je totiž tamní námořníci vidí jako obří mnohohlavé draky.
Napaea
V řecké mytologii víla zalesněného údolí či roklinky.
Narcissus
Narkissos byl pohledný řecký mladík, který si ani v nejmenším nevšímal dívek, žen i nymf, které se snažily získat jeho přízeň, stačil si obdivovat se sám. Uražené slečny si to s ním skrte bohyni Afrodítu vyřídily - zamiloval se do svého obrazu ve vodě a proměnil v dnes známou květinu. Tolik zkrácená verze.
Nata Taishi
Jinak též Nezha, nebo Nataku. Čínské ochranné božstvo.
Nebiros
Dle Johanna Weira pekelný markýz, znalý všech umění, dvacátý třetí démon Goetie, objevující se v podobě tříhlavého psa nebo jednohlavého havrana.
Nekomata
Dvouocasá velká kočka (ne ta z našeho státního znaku), přišla z japonského folklóru. V běžné formě se jí říká bakeneko, někdy však naroste do obřích rozměrů a její ocas se zdvojí; takovou formu pak pojmenovali nekomata.
Nergal
Nergal byl bůh podsvětí ve staré Mezopotámii, nejvíce v Akkadu. V mýtech babylonských se stal manželem boyhně téhož Ereškingal. (Aby se sjednotily sumerské a akkadské náboženské představy).
Niddhoggr
Drak ze skandinávských mýtů. Leží u kořenů světového stromu Yggdrassilu a okusuje je.
Night Stalker
Noční šmírák.
Nigi Mitama
Hodná, respektive uklidněná duše Ari Mitama.
Norn
V severské mytologii jsou norny bohyně osudu, obvyklé tři sudičky, tkající pavučinu osudu, představující minulost, přítomnost a budoucnost.
Nozuchi
Japonské strašidlo, známé též jako tsuschinoko. Krátký, tlustý a bledý had, případně červ. Dnes žije hlavně v představách kryptozoologů.
Nue
Japonské monstrum s opičí hlavou, tygříma nohama, tělem psíka mývalovitého a hadem místo ocasu. Přináší smůlu a nemoci.
Obariyon
Podobně jako hejkal u nás, i Obarion v Japonsku rád skáče svým obětem na záda. Aspoň v provincii Niigata. Na rozdíl od hejkala ale může být takovýhle nečekaný pasařér za krkem k užitku: když ho donesete až domů, promění se prý v peníze.
Oberon
Populární král elfů a skřítků, nejznámější díky Shakespearově Snu noci svatojánské. Ale slavný dramatik si ho nevycucal z prstu, Oberona našel v lidových pověstech své doby.
Odin
Nejvyšší bůh starých Germánů, jednooký Stvořitel, bůh válečníků, politiků, básníků magie, et cetera, jehož při ragnaröku, čili poslední bitvě, spolkne vlk Fenrir.
Ogre
čili Zlobr, obvyklá obluda evropských pověstí a pohádek, nebezpečný tvor, který, jak říká nejznámější zlobr Shrek: ti vás svlíknou z kůže zaživa, rozemelou vám játra a vymačkají si vaše oči na toast.
Ogun
Jorubský a skrz ně z Afriky do voodoo i podobných kultů a náboženství se nastěhovavší válečný bůh.
Okiku-Mushi
Služebná, jíž zabil její milenec, vysoce postavený samuraj jménem Aoyama. Vrátila se, aby začala strašit.
Okuninushi
Japonský národní bůh. Býval prý vládcem provincie Izuno, dnes je vládnoucím představitelem jiného světa, světa magie a duchů. Kromě starosti o národ se zaměřuje též na zemědělství, obchod a zdravotnictví. Což jsou vlastně kosti, držící národ pohromadě a naživu.
Omoikane
Šintoistický bůh rozumu a moudrosti.
Omoteotl
Aztécký prvotní princip, dualistická entita obojího pohlaví, žijící mimo prostor a čas
Ongyo-Ki
Prý jeden z Oni, japonských démonů. Japonští tvůrci by to měli vědět...
Oni
Dnešní Oni jsou lidského vzhledu, většího vzrůstu, s trojicí očí, ostrými drápy a rohy. Kůže bývá povětšinou červená, ale jiným barvám se také nevyhýbá, stejně jako velkému železnému kyji. Jako démoni správného vychování kradou duše a odnášejí je do pekel, děsí obyvatelstvo odlehlých končin či pilotují dešťové a bouřkové oblaky. A žerou lidi. Což nijak nebrání tomu, aby jejich podobizna na střeše odháněla od domu jiné zlé potvory.
Onmoraki
Japonský ptačí démon, který se skládá z částí nevhodně pohřbených, nebo dokonce nezaopatřených těl. Umí skvěle napodobovat, čehož využívá ke strašení.
Orcus
Římský bůh podsvětí. Někdy i Podsvětí samo.
Oread
Řecké nymfy se dají rozdělit na tři hlavní skupiny. Oreády jsou víly horské.
Orias
Pekelný markýz, vystupující v podobě lva s hadím ocasem
Orochi
čili Osminásobný had, je monstrum japonské mytologie. Stejně jako jeho evropští příbuzní draci vyžadoval oběti v podobě dívky, než si to s ním vyřídil Susanoo, hrdina a bůh moře a bouří.
Orthrus
Dvouhlavý pes Orthos byl potomkem Týfóna a Echidny. Pracoval jako hlídač stáda trojtělého obra Géryona. I on narazil, jako většina jeho sourozenců, na Hérakla, který se vypravil Géryonův dobytek ukrást.
Ose
Jeden z pekelných hodnostářů, velící třiceti legiím (nebo třem) ďáblů. Stará se o vědy a dává správné odpovědi na různá tajemství, zjevuje se v podobě levharta.
Osiris
čili Usire, je egyptský bůh plodnosti. Protože na jeho bratra Sutecha (Setha), zbyly pouště, došlo k legendární bratrovraždě, díky jíž se Usire stal bohem zemřelých.
Oumitsunu
Podle kompendia legendární král Izuma, obr a vnuk boha Susanooa.
Ouroboros
Uroboros byl v původní řecké představě kruhovou řekou, ústící sama do sebe nebo všeobklopujícím oceánem, později, i pod římským vlivem, převládla představa nekonečného hada. Ono od sebe vlnění plazího těla a pohyb vln nejsou zase tak vzdálené. Uroboros se ve středověké Evropě stal nejen symbolem nesmrtelnosti, ale všeho, co kruh může vyjařovat, začátek i konec či nekonečno.
Pabilsag
Bůh sumerského města Isin
Pachacamac
Jeden z hlavních bohů incké říše. Stvořitel, kterého do společného náboženství přineslui obyvatelé pobřeží. Více v Bestiáři.
Pale Rider
Bledý jezdec. Čtvrtý jezdec apokalypsy, tedy Smrt.
Pales
Římský bůh (nebo bohyně) pastýřů
Pallas Athena
Řecká bohyně spravedlivé (a vítězné) války, umění, moudrosti, patronka Atén. Diova dcera
Parvati
Šivova druhá manželka, reinkarnace jeho první ženy Sati.
Patrimpas
Pruský (původních baltských Prusů, ne německých osídlenců) bůh vody a úrody.
Patriot
Patriot.
Peallaidh
Skotské monstrum, strašící poblíž vody, vodní monstrum to ale není. Je příbuznou, respektive lokální variantou ùruisg (urisk, glaistig). Tedy napůl slečna, napůl koza. Další zvláštní znamení: velmi chlupatá.

Pele
Bohyně havajských sopek. Krásná dívka, oděnná do černé, rudovlasá. Narodila na Tahiti a na havajské souostroví přišla až později, když ji vyhnala potopa. Stěhovala se pak ze sopky do sopky, nejdřív se zabydlela na Niihau, potom se přestěhovala do kuauiského kopce Puuopele, z ostrova Kuaui odešla na Oahu, z Oahu na Molokai, z Molokai na Lanai, poté na Maui a konečně skončila na největším havajském ostrově, samotné Hawaii.
Pendragon
Původu velšského: Pen Draig, čili Hlava draků. Zde skutečný drak, v keltských mýtech většinou titul krále lidského, viz Artušův otec Uther Pendragon.
Peri
Perští démoni. Ne vždy zak zlý, jak by se předpokládalo. Stojí mezi anděly a démony, z řád těch prvních byli kdysi vyhnáni, neoddali se ovšem zlu natolik, aby byli tvory nebezpečnými každým coulem.
Persephone
Dcera řecké bohyně úrody Demeter, která se původně jmenovala Kora a jíž unesl vládce podsvětí Hádes. Stala se tak jeho zákonnou manželkou a První dámou podsvětí.
Phoenix
Legendární mýtický pták, představující nekonečný kruh života, neboť se na konci své existence sám upálí, aby se z popelu znovu narodil.
Pisaca
Pišáčové jsou už od pohledu odporní a zlí lesní démoni, živící se lidským masem a krví. Patří k prastarým bytostem, protože se o nich zmiňují už védy
Pixie
Skřítci z Britských ostrovů. Nejsou větší než lidská dlaň, oblékají se do zelené, aby se mohli rychleji a lépe ukrývat, mají do červena zrzavé vlasy. Nosánky mají pěkně nahoru, oči zelené (občas šilhavé), uši špičaté. Někdy pomáhají po nocích s drobnými domácími pracemi. Ne zadarmo.
Plasma
Koule plazmy, čtvrtého skupenství hmoty, ionizovaného plynu.
Pluto Soldier
Plutův voják. Ve starém Římě byl Pluto vládce podsvětí, zde nebezpečný démonický stroj.
Poltergeist
Poltergeisti jsou neviditelní duchové, kteří se vyžívají ve vrzání, rachocení, teleportaci nejrůznějších předmětů či napadání lidí.
Porewit
Západoslovanský bůh, dnes bohužel neznámého poslání. Zobrazovaný s několika hlavami.
Power
Andělská sorta, jeden z devíti andělských kůrů, česky nazývaných Mocnosti.
Preta
Hladový duch, v nějž se může buddhista převtělit, pokud nebyl jeho život bez poskvrny. Potom mu nezbude nic jiného, než strašit mezi světy nebo na zemi a trápit se hlady, protože jeho ústa nejsou větší než ouško jehly a navíc nesmí jíst nic jiného než výkaly a moč
Principality < /dt>
aneb Knížectva, jsou druhem andělů. Našemu světu mají předávat Boží požehnání, dohlížet na lidstvo, inspirovat umělce a vědce. Také provádět úkoly, vzešlé od Mocností. Jejich atributem je koruna na hlavě a žezlo v ruce
Prometheus
Známý řecký Titán, chytrý (až vychytralý), který jednak přinesl lidstvu z Olympu oheň, jednak se například zasloužil o to, že z obětin zůstával bohům ten nechutnější kus, totiž tuk a kosti, maso zůstalo lidem. Kromě ohně, za jehož krádež byl potrestán přikováním ke skále, po něm zůstaly lidem i prsteny s (drahým) kamenem, neboť kroužek s kamenem ze skály, k níž byl přikován, musel Prometheus nosit i po svém osvobození Héraklem. To aby měl na paměti, jak může po další prohřešku skončit.
Pyro Jack
Jack O'Lantern je britská bludička, světýlko v močálech. Ztracená duše. Pyro je slovo řecké a znamená oheň, neboť bludičky jednak musí něčím svítit a ve videohrách je obvyklé přiřazovat protivníkům element.
Python
čili krajta, známý had z čeledi hroznýšovitých. Také ovšem drak (nebo had) z řeckých mýtů, který na Héřin rozkaz pronásledoval Létó.
Qing Niugai
Modrý buvol. Prý démonická podoba Modrého vola, na němž jezdil čínský filzof Lao-c’
Queen Mab
Irská královna Maeve, která si odvedla své v mýtech, pro naší dobu ji ovšem proslavilo i pozdní převtělení do královny skřítků v Shakespearově dramatu Romeo a Julie
Quetzalcoatl
Quetzalcoatl, Opeřený had, byl jedním z hlavních božstev středoamerických indiánských kultur. Stvořitel, Učitel, tvůrce kalendáře a ochránce umělců, je toho hodně, co měl na starosti.
Quicksilver
Živé stříbro, aneb rtuť. A také (prý) zapomenutý výraz pro poltergeista.
Raijuu
Raiju je japonské hromové zvíře, věrný průvodce šintoistického boha blesků Raidena, bere na sebe podobu lasičky, opičky či kočičky – matérie jeho těla je ovšem z ohně a blesků – a i když je v podstatě neškodný, někdy dokáže s člověkem pěkně zamávat, což koneckonců platí o elektřině obecně.
Rakshasa
nebo také rákša, je indický démon čili běs. Provází je pověst zlých tvorů, ale nic není černobílé. Někteří rákšasové jsou ve službách boha nebes Indry (zlo je nejlepší hlídač, i křestanský ráj svého času hlídal drak). V legendárním příběhu Rámy unesl král rákšasů Rávana, desetihlavý vládce Lanky, čili Cejlonu, Rámovu manželku Sítu.
Rama
Indický král, sedmé vtělení Višnua, známý dnes mimo svou zemi především dobrodružstvím, které prožil při pátrání a záchraně unesené manželky Síty (vtělení bohyně Lákšmí).
Rangda
je návštěvnicí z mytologie ostrova Bali. Tam je královnou démonů, zvaných layak, což jsou přes den obyčejní lidé, přes noc vykrádají hroby, přesněji vnitřnosti mrtvých těl, z nichž pak vyrábějí lektvary, jejichž pomocí se mohou proměnit třeba v tygra.
Raphael
Jeden z nejznámějších archandělů. Viz odkaz.
Red Rider
Válka, druhý jezdec Apokalypsy.
Rukh
Ruchch, je na rozdíl od gryfa, čili Noha, obyčejným ptákem poněkud větších rozměrů. Většinou obřím supem nebo orlem. Poletuje po arabských legendách, ale také v pověstech madagaskarských a malajských, jeho operačním prostorem je tedy oblast kolem Indického oceánu. Dobře ho znáte ze Sindibádových dobrodružství.
Saki Mitama
Další z japonských duší. Duše požehnání a bohatství.
Salamander
Nebývá ve společnosti jiných nadpřirozených tvorů mlok, jak by se zdálo, ale zvláštní stvoření, Elementál, v tomto případě patřící ohni
Samael
Archanděl Samael je bytost rozporuplná. Anděl smrti, dobrý i zlý. Byl patronem Říma a Ezauovým andělem strážným. Podle některých také otcem Asmodea (matkou pak první Adamova žena Lilít)
Samurai Zombie
Samurajbýval japonský bojovník, obdoba evropského rytíře. Zombie je pro změnu obvytel pověstí haitských, tělo (ne nezbytně mrtvé) ovládané čarodějem.
Samyaza
Vůdce skupiny padlých andělů, kteří se zapletli s lidskými ženami a dali tak vzniknout rodu obrů, zvaných Nefilim.
Sanat
Sanat Kumara je Vyšší bytost dle theosofie, Věčné mládí dle hinduistů, bodhisattva a Pán obránce japonského buddhistického chrámu Kurama-dera, který přišel před šesti a půl miliony let z Venuše, a který vypadá jako šestnáctiletý chlapec.
Sandman
Uspavač, folklórní postava, u nás nejvíc známá díky Hansi Christianu Andersenovi.
Sarasvati
Brahmova manželka Sarasvati začínala jako říční bohyně. Tok, v němž žila a jemuž vládla, kdysi ústil do Indu, patřil k posvátným a dnes už neexistuje. Sarasvatí tedy vzala za svou jinou funkci, stala se patronkou malířů, básníků a hudebníků, v dnešní době i školáků. Její největší zásluhou je ovšem vynález sanskrtu, univerzálního indického jazyka, lidské řeči vůbec a rétoriky.
Scathach
Scathach byla irská válečnice, která učila bojovým uměním Kúchulaina. Později se stala i jeho tchyní.
Sedna
Eskymácká bohyně, vládnoucí moři a všem jeho tvorům. Žije, jak jinak, mezi velrybami a mořskou faunou na dně oceánu, a Inuité se jí bojí, což je úděl a privilegium všech podobných bohů a bohyň. Přesto ji občas šamané uprosí, aby dovolila některým svým tuleňům nechat se zabít
Senri
Staří levharti z čínských pověstí, kteří získali schopnost proměny v (pohledného) člověka, kteréžto pak využívají k lovu na lidskou životní sílu.
Seraph
Serafové jsou andělská sorta, jeden z devíti andělských kůrů.
Setanta
Takto se původně jmenoval dnes nejznámější a nejvýznamější irský hrdina, než přijal jméno Cuchulain.
Seth
U nás známější jako Sutech, pouštní bůh starého Egypta, který zabil svého úspěšnějšího bratra Usira, čímž se v tamních mýtech stal zápornou postavou číslo jedna.
Shan Xiao
Jednonohý a zlomyslný horský démon čínských pověstí. Pojídač raků. V dnešním jazyce ovšem nese tohle jméno zajímavá opice, jíž my známe jako mandrilla.
Shax
Čtyřicátý čtvrtý démon Goetie. Vyvolán musí být do trojúhelníku. Hrozně lže.
Shiisaa
Okinawský napůl pes napůl lev Shiisaa, nadpřirozený strážce, jehož sochy zdobí mnoho tamních budov.
Shikome
Děsivá žena z podsvětí. Čarodějnice, jíž Izanami, ženská polovina strvořitelů japonského světa, vyslala ze záhrobí na partnera Izanagiho, když se jí nechtěl vzdát ano po smrti a vydal se za ní do podsvětí.
Shiva
Šiva je jedno z trojice nejvyšších hinduistických božstev (dalšími jsou Višnu a Brahma). Jeho přízvisko je Ničitel.
Shiwanna
Oblační lidé z mýtů pueblanských Indiánů.
Siegfried
Známý germánský hrdina, který si to uměl vyřídit s drakem, ale ne s osudem.
Silky
Ženský přízrak z anglo-skotského pohraničí. Někteří říkají, že je to čarodějnice, jiní vypráví příběhy o domácím pomocníčkovi, obvykle v nich ale hraje svou roli zvuk šatstva, vyrobeného z hedvábí.
Skadi
Skandinávská obryně, personifikace Zimy a někdejší manželka boha moří Njorda.
Skogsra
Lesní démon švédského folkloru. Nebezpečná (ne vždy fatálně) dívka, viz povídání v odkazu.
Sleipnir
Jako mnoho jiných bohů, ani starogermánský Ódin nechodí pěšky. Jeho dopravním prostředkem je kůň. Samozřejmě, že ne ledajaký, ale osminohý.
Slime
Sliz. Běžná amorfní hromada.
Sphinx
Dcera Týfóna a Echidny také patří k figurám, jež po řecké mytologii zdědil celý svět. Žila poblíž Théb a měla ve zvyku dávat kolemjdoucím vtíravou hádanku o tom, kdo že to ráno chodí po čtyřech, ve dne po dvou a večer po třech. Teprve Oidipús si zachoval chladnou hlavu a odpověděl správně. Sfinx po Oidipově odpovědi hlavu ztratila a skočila do moře. Sfingu převzali Řekové z Východu od Asyřanů a Babylóňanů (Okřídlení býci s lidskými hlavami) a samozřejmě z Egypta. Známá socha z Gízy je ovšem Sešep-anch – živý obraz (panovníka) – odtud jméno.
Spirit Horde
Horda duchů.
Spriggan
Sprigganové jsou cornwallští skřítci. Straší v opuštěných zříceninách, u mohyl a menhirů, mají na svědomí špatné počasí, špatnou úrodu, špatný zdravotní stav. Často také zaskakují za bludičky a svádějí za nocí pocestné do bažin.
Sraosha
V perském zoroastrismu ztělesnění Poslušnosti a Stálosti (ve víře). Jeden ze strážců mostu, přes nějž putují duše do záhrobí.
Stonka
Velký býk z bulharských pověstí. S neprůraznou kůží, zvuk jeho kopyt připomíná hrom.
Strigoii
Rumunští Strigoi jsou dušemi mrtvých, vstávajícími z hrobů nebo alter egy žijících lidí, sají krev či životní sílu, ovládají metamorfózu ve zvíře i umění učinit se neviditelným. Dokáží ovládat počasí. Správný strigoi má rudé vlasy a modré oči a dvě srdce. Více v Bestiáři
Strix
Přichází ze starověkého Říma, kde sice uznávali, že sova je symbolem moudrosti, ale jisté rody tohoto řádu patří naopak k tvorům značně nebezpečným. Věřilo se – zvláště pak v případě sýčků, výrů či puštíků, že se tiší noční letci nehoní jen za drobnými obratlovci, ale jeví značný zájem i o lidské maso a krev.
Succubus
Středověk a křesťanská démonologie zplodili succuba a incuba jako zlé duchy, (kterým byl někdy přisuzován i původ lidský), jejichž zlé praktiky vyhlížejí z dnešního hlediska celkem zajímavě: succuby, čili démoní dámy napadaly výhradně muže a pohlavně je zneužívaly, incubové totéž v modrém, jenom si vybrali ženy.
Sudama
(nevím)
Sui-Ki
Další z démonů Oni, vyvolaných známým čarodějem Fujiwara-No-Chikatou.
Suparna
Jiné jméno hinduistického posvátného ptáka Garudy.
Surt
Skandinávský ohnivý obr, hlídající ohnivý svět Múspellheim.
Susano-o
Japonský bůh bouře, podsvětí, nemocí, zemědělství et cetera, jeden z nejzajímavějších příslušníků šintoistického pantheonu. Bratr sluneční bohyně Amaterasu, kterou otravoval natolik, že utekla do jeskyně a ne světě zavládla tma. Ale také likvidátor nebezpečných oblud.
Sylph
Paracelsovo jméno pro elementála vzduchu. Jsou nám svým způsobem z elementárních bytostí nejbližší, neboť dýchají vzduch, jsou ovšem hrubší a nevlídnější než ostatní bytosti.
Take-Mikazuchi
Japonské božstvo hromu a meče. Účastník prvního západu sumo.
Take-Minakata
Jedno ze dvou hlavních božstev naganského chrámu Suwa-taisha. Druhý účastník prvního západu sumo, ten, který skončil poražený.
Tam Lin
Mladý muž z anglického Norfolku, který se zamiloval do královny víl. Jeho lidská přítelkyně ale vytrvala a zachránila ho.
Tangata Manu
Ptačí muž. Původně vítěz rituálního závodu, pořádaného obyvateli Velikonočního ostrova. Plavalo se na ostrůvek Motu Nui pro první letošní vejce tam hnízdícího Rybáka černohřbetého.
Taotie
Zvířecí motiv, nacházející se často na čínských rituálních nádobách z doby před naším letopočtem. O několik století mladší (ale přesto staré) prameny, hovoří o Tao tie jako o hlavě bez těla, která sice žere lidi, ale nepolyká je.
Taowu
Obluda z pradávné Číny, schopná vidět do minulosti i budoucnosti, s lidskou tváří a tygříma nohama.
Taraka
Démonka z rodu jakšů. Zahubil ji Ráma.
Tattooed Man < /dt>
Tetovaný muž. Což dřív bývali kriminálníci.
Tenkai
Vysoce postavený buddhistický mnich, žijící v Japonsku v období Edo( u nás sedmnácté století).
Tezcatlipoca
Aztécký Tezcatlipoca, jeden z potomků Omeceotl a vládce prvního světa, obydleného obry.
Thor
Syn skandinávského nejvyššího boha Ódina, majitel hromového kladiva Mjollni, pán bouří, bůh válečníků a rolníků. Další v Bestiáři.
Thoth
Patří k nejdůležitějším bohům starého Egypta, potažmo lidstva vůbec, protože kromě toho, že vynalezl tamní písmo, vymyslel i řeč. Taky matematiku, další exaktní vědy, jakož i lékařství a magii. Viz Bestiář.
Throne
Pokud se některý z andělských řádů nejvíce vzdaluje obvyklé představě o humanoidních bytostech s křídly, pak jsou to právě Trůny. Vypadají totiž jako kola, posetá po obvodu očima, bývají spojováni s Božím trůnem a představují Boží spravedlnost.
Thunderbird
Hromový pták. O běžnou mytologickou figuru severoamerických Indiánů tu ale nejde (je jen inspirací jména), tady je to prostě běžnou herní elektřinou útočící monstrum.
Tiamat
V mezopotámských mytologiích byla Tiamat personifikací moře. Také matkou ostatních bohů, s nimiž ovšem – dnes by se to dalo nazval generačním konfliktem – bojovala, zastoupena armádou oblud, vedenou Kinguem. Jde o demiurgický příběh, představující vznik světa (rozříznutím Tiamaty vznikla země a nebe, z jejich očí řeky Eufrat a Tigris).
Titan
Opět nevyčerpatelná řecká mytologie. Titáni byli potomky Gaie a Úrana, nejslavnější z nich, Kronos svého otce svrhl z postu nejvyššího boha, celá generace se později ocitla ve stejném postavení, kdy se pro změnu je vydali odstranit Kronovi potomci, vedení Diem.
Titania
Návštěvnice z literárního světa, přesněji z Shakespearovy hry Sen noci svatojánské. Královna elfů se stala natolik populární, že – stejně jako mnoho Shakespearových postav – začala žít na dramatu nezávislým životem.
Tlaloc
Bůh plodnosti a vody, přesněji té padající z oblaků, který ovšem Aztékům nepřinášel jen blahodárné deště, ale také krupobití a bouřky. Byl patronem kalendářního dne Mazatl. Více v Bestiáři.
Tlaltecuhtli
Na počátku aztéckého vesmíru mořská obluda, s níž se museli Tezcatlipoka a Quetzalcóatl vypořádat, než z její mršiny postavili svět.
Tlazolteotl
Aztécká bohyně čistoty, parních lázní a porodních asistentek.
Tokisada
Mladý vůdce japonského křesťanského povstání, které v sedmnáctém století neuspělo. Přišel o hlavu, pro japonského katolíky se stal svatým.
Tonatiuh
Aztécký bůh Slunce a vládce pátého světa v pořadí. Toho našeho, který stále ještě trvá.
Toubyou
Démon ze západních částí Japonska. Aspoň to o něm říkají.
Trumpeter
Trubač. Tady pochopitelně jeden z andělů, kteří budou troubit k Poslednímu soudu.
Tsuchigumo
Zemní pavouk. Japonský bubák s tělem tygřím, tváří démona oni a pavoučími končetinami.
Tuofei
Prý čínský tvor, žijící v horách, chráněný svou kůži před všemi nehodami.
Tzitzimitl
Aztécké noční démonky, které při soumraku i svítání bojují se Sluncem. Neviditelnost není věčná a dokonalá, když dochází k onomu dnes tak turisticky atraktivnímu astronomickém
Ubu
Japonský démon, dítě matky, která zemřela při porodu.
Ukano Mitama
Japonské božstvo, spojované se zemědělstvím.
Undine
Paracelsus tak nazývá vodní démony. I když jsou vodní bytosti obého pohlaví, většinou se v legendách hovoří o vodních dámách, zmiňují se případy jejich manželství s lidmi, do nichž undiny (v touze po duši, neboť jen touto cestou mohou elementární bytosti duši získat) často vstupují. Více v Bestiáři.
Uriel
Ne tak populární, přesto také celkem známý archanděl.
Valkyrie
Patří mezi nejznámější ze skandinávských nižších mytologických bytostí. Krásné válečnice, které se na okřídlených koních snášejí po boji na bojiště, aby vybrané duše expedovaly do Valhaly. Po pravdě řečeno, mají toho na starosti mnohem více, dohlížejí na boj od jeho počátku, hlídají ty, kteří nesmějí padnout (aspoň prozatím). To vše dle požadavků samotného Ódina. Mimo boj potom posluhují bojovníkům na nekonečné hostině u stále prostřených stolů Valhaly, kde se řídí pokyny vrchní servírky a Ódinovy manželky bohyně Frigg.
Vasuki
Nágarádža, Král hadů v hinduismu i buddhismu. V Číně a Japonsku známý jako jeden z Osmi draků.
Vetala
Hinduistický démon, který řádí na hřbitovech. Přivádí lidi k šílenství, zabíjí děti, působí potraty.
Victor
Prý jeden z andělů.
Vidofnir
Jestřáb, nebo zlatý kohout skandinávských mýtů. Někdy sedí místo Vedrfolnira na hlavě orla, hřadujícího na Yggdrasilu, obvykle ale obývá svůj vlastní strom, Mimameidir (Mímiho strom). Který se s Yggdrasilem občas zaměňuje.
Virtue
Andělská sorta, jeden z devíti andělských kůrů, česky nazývaných Síly.
Vishnu
Jeden z trojice nejvyšších hinduistických bohů. Mnohdy zobrazován se čtyřma rukama a modrou kůží.
Vivian
Paní z jezera. Očarovala Merlina, dala Artušovi Excalibur, vychovala Lancelota.To ve zkratce a jen podle některých pověstí.
Vodyanik
Vodjanoj, východoslovanský vodník.
Vouivre
Dračice z francouzských pověstí.
Wendigo
Kanadský všežravec – což ve folklóru znamená, že žere především lidi –, stvořený z ledu a bahna. Umí měnit tvar, takže se někdy vyskytuje i v podobě psí.
White Rider
Bílýjezdec je jedním ze čtyř jezdců apokalypsy, Mor.
Wicker Man
Monstrum, postavené na základě proutěné klece, v jaké prý keltští druidové obětovali lidi.
Wild Hunt
Divoká honba, jinak Štvaní, je úkaz dobře známý i z našich pověstí. Fantomatičtí lovci a obludy, ženoucí se lesem, či po obloze.
Wildfire Horde
Horda plamenná, ničivě požárová.
Wu Kong
Je Sun Wu-Kchung, opičák, známý ze slavého čínského románu Vyprávění o putování na Západ. Vyšlo i česky, několikrát běželo coby televizní seriál.
Xi Wangmu
Královna matka Západu. Čínská bohyně, někdy vystupující v podobě člověčí, doplněné o tygří zuby a levhartí ocas, což porzrazuje, že nejde o božstvo, s nímž byste se chtěli potkat. Přinášela nemoci, zhoubu a války, než se stala oblíbenou.
Xiuhtecuhtli
Aztécký bůh vulkánů, ohně a věcí příbuzných, jako světlo v temnotách, nebo den, případně život po životě.
Yaksha
Jakšové jsou polobožská, polodémonská stvoření, žijí hluboko pod Himalájemi, kde střeží stejně jako naši permoníci zemské poklady. Jejich hlavou je bůh hojnosti Kubera.
Yakuza Horde
Banka japonských mafiánů
Yamato Takeru
Xamato Takeru no Mikoto, původně princ Ōsu syn dvanáctého japonského císaře. Byl povahy prchlivé (zabil staršího bratra), což se někdy ukázalo jako výhoda, zvláště, potýkala-li se říše s nepřáteli.
Yamawaro
Jednooké a chlupaté monstrum ze západního Japonska.
Yaso Magatsuhi
Magatsuhi-no-kami je japonský podsvětní démon, přinášející smůlu, neštěstí a jiné nepříjemnosti.
Yatagarasu
Velký třínohý krkavec, který byl vyslán z nebes, aby se stal průvodcem prvního japonského císaře Jimmu na jeho cestě za trůnem.
Yggdrasil
Yggdrasil je Světový strom, jehož kořeny podle staré skandinávské mytologie zasahují ke každé z říší. Niflhelmu, kde ze studny Hvergelmi vytéká dvanáct řek, vládne bohyně mrtvých Hel, yggdrasilův kořen, který k této studni sahá, okusuje drak Nidhögg. Druhý kořen vede do říše obrů z jinovatky a ke studni, tentokrát k prameni moudrosti, který hlídá obr Mimir, třetí kořen roste až k Ásům, k Urdině studni, u níž se bohové radí, kde soudí a odkud určují osud.
Ym
Jamm býval původně ugaritský a později i fénický bůh sladkovodního i mořského živlu, Pán řeky.
Yomotsu-Ikusa
Příslušník podsvětní armády, vedené čarodějnicí Shikome, kterou v japonských mýtech vyslala mrtvá Izanami na svého manžela Iznaagiho, neboť něchtěla, aby jí milovaný druh viděl ve stavu, v jakém se v záhrobí nachází.
Yoshitsune
Minamoto no Yoshitsune byl japonský generál z dvanáctého století, považovaný za jednoho z nejlepších stratégů a válečníků nejen své doby.
Yuki Jyorou
Sněžná žena, yuki onna, pochází z japonských legend. Někdy ztraceným ve sněhové bouři a mrazu pomáhá, jindy je naopak zavede z cesty a nechá umrznout.
Yurlungur
Yurlungur je jedním z mýtických duhových hadů australských mýtů.
Zaccoum
Podle islámu strom, vyrůstající z pekla.
Zhen
Pták jedovatého peří je opeřencem čínských pověstí. Dlouhý krk, šarlatový zobák, zelené peří. Jed prý získává požíráním zmijích hlav.
Zhong Kui
Českým přepisem Čung Kchuej, japonskou podobou Šoki je ochránce před zlými duchy a bojovníci s démony. V Japonsku to bývá poznat především pátý den pátého měsíce, kdy rodiny s malými chlapci vyvěšovaly před dům Šokiho podobiznu, v tento den, kdy se slaví svátek Tango no Sekku, je totiž povětří zlých démonů plné.
Zhu Tun She
(nevím)
Zhu Yin
Čínské kalendářní božstvo.Tři sta mil dlouhý šarlatový had s lidským obličejem žije na Zvonové hoře. Nejí, nepije, nedýchá. Přesto občas ústa otevře a začne respirovat; v takovém případě ovšem působí silné vichřice. Když zavře oči, přijde noc, když je otevře, rozední se. Křikem přivolá léto, fouknutím zimu.
Zombie
Populární oživlá mrtvola haitského voodoo, přesněji tělo bez duše, sloužící čarodějům coby spolehlivý sluha. Smrt nebývá nutná, zombii dokáže zkušený mág vyrobit i z živého člověka.
Zombie Cop
Zombifikovaný policista
Zouchouten
Jeden z čtyř buddhistických vládců světových stran, tou Zouchotenovou je Jih.

 

poslední úpravy 14.2.2019

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny