Bestiář, část devadesátá druhá
 
Bezejmenná stránka: Bestiář
obsah
předchozí část
následující část

Bestiář
část devadesátá druhá

Frigg

Frigg a její společnice

Manželce nejvyššího z bohů severského světa dodnes náleží pátý den týdnu, počítáno naším zvykem od pondělí. Patřila k bohyním, které znaly prakticky všechny germánské kmeny, objevuje se v mýtech v Itálii usazených Langobardů stejně jako u Anglosasů, byla tedy jak partnerkou Godanovou, tak Wodenovou. Ve Skandinávii se ovšem Fjörginově dceři dostalo díky vytrvalejšímu vzdorování novému náboženství větší pozornosti literární.

Jak v Okouzlení krále Gylfa prozradil Snorri Sturluson, Friggyn nádherný ásgardský palác se nazývá Fensalir. To jméno přivádí některé vědce do rozpaků, protože znamená Sídlo v bažinách, a bez náležitého detailu, který nikdo nikde nezmiňuje, se ubytování vznešené dámy v nevznešeném prostředí vysvětluje těžko. Nebo naopak podle libosti. (Teorie ovšem snovali už v třináctém století. Podle zmíněného díla říkají Ásgardu lidé Trója, dle Sturlusonova názoru přišli Ásové, skandinávští „bohové“, na sever z dnešního Turecka. Tedy z Asie).

Nejstarší z Ásynjur, která je také matkou Thora (pokud jí nebyla Jörð) zná osudy všech lidí i bohů. Nikomu, ani osobám nejbližším, je ale neprozrazuje. A nemůže do nich zasáhnout. Proto pro ni bylo zvlášť těžké, když přišla o milovaného syna Baldra. Nabízela tehdy i sebe samu tomu, kdo z podsvětí přivede nešťastným opomenutím a Lokiho krutým vtipem zabitého boha světla zpět. Nepodařilo se.

Loki ji také v jiném případě obvinil z nevěry; měla svou přízní obdařit Ódinovy bratry Víliho a Véa.

 

„Mlč, Friggo,

Fjörgynova dcero,

která po mužích vždy jen páslas.

Véa a Vilja jsi,

Vidriho ženo,

oba objala v náruč.“ 1

 

vzal si ji do úst ve skladbě Lokasenna (Lokiho pře). Něco si ale tehdy našel na všechny přítomné bohy a bohyně, takže těžko posoudit, zda šlo o drb, nebo informaci, založenou na pravdě. (Případně nepochopené převzetí mnohem starších mýtických skutečností, například představy, v níž tři zmínění bratři byli jedním trojjediným bohem a Frigg pak zcela logicky manželkou všech. To jsou ovšem úvahy moderní doby, k jakým se dostaneme v příštím odstavci.) Podobně jako jiné První dámy, se ale Frigg musela spíš vyrovnávat s nevěrami manželovými, než s proviněním vlastním. Těžko nevzpomenout řeckou Héru; skandinávská bohyně ovšem nebyla tolik agresivní. Byla diplomatičtější, to někdy nese lepší výsledky. A nemuselo jít jen o milenky, s těmi se podle všeho (soudíme z nedostatku příběhů) smířila. Ve známém případu bratrů Geirröda a Agnara vytrestala manželův výsměch naprosto dokonale, jak se na bohyni sluší, s tvrdými následky pro manželova oblíbence. Geirröd, podvodník, který připravil svého staršího bratra o trůn, a který se těšil Odinově přízni, byl její intrikou zavržen a přišel o život. Manželce se zkrátka neposmívejte, ženy mají tendenci dotahovat věci do konce.

Předpokládá se Friggino spojení s bohyní lásky Freyjou, které není jen v podobnosti jejich jmen, hluboko v minulosti mohly být obě jednou (Freyju, na rozdíl od Frigg, znají pouze ve Skandinávii). Proto jsou obě majitelkami sokolího pláště, zajišťujícího bezpečnou přepravu na velké vzdálenosti, proto někdy zjišťujeme, že Frigg, jak se zdá, opravdu nebývala vždy spořádanou manželkou a matkou, jakkoliv se k ní k jako takové, skandinávské ženy obracely. Dáma, spojovaná s elementem Země bývá samozřejmě z téhož důvodu i představitelkou plodnosti – a odtud už k možné promiskuitě daleko není. Instituce rodiny ovšem se stejnou zákonitostí nabývá v případě vysoko postavených bohyň na vážnosti a dostává přednost. I přesto měla Frigg ve svém týmu podřízenou, jejímž úkolem bylo přimlouvat se u Ódina za nerovné či nevhodné sňatky.

Na minulost se jen tak zapomenout nedá.

 

1 Edda. Přeložil Ladislav HEGER. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. Živá díla minulosti (SNKLU).

Frigg, její služebnice Fulla, Gná a její kůň Hófvarpnir na rytině Carla Emila Doeplera (1824-1905) [Public domain], via Wikimedia Commons

28.7.2018


Turan

Víla Turanna je mezi Toskánci známá jako ochránkyně zamilovaných. Má ovšem hlubokou historii, předkem tohoto ducha je etruská bohyně lásky, krásy a plodnosti Turan. Okřídlená, dobře oblečená mladá dívka ověšená šperky (později, pod řeckým vlivem ovšem někdy stojící modelem nahá), k jejímž symbolům patří labuť, ale také husa či holubice, byla patronkou jednoho z dvanácti měst etruského spolku, Velch (Vulci). Často ji doprovázela nymfa Lasa (nebo skupina nymf Lasae, nižších božstev osudu, do níž, kromě Lasy patřila například Evan, nebo Alpnu.

Její jméno, které nesl i etruský červenec, znamená Paní (nebo Holubice, jak tvrdí kurátoři belgického Gallo-Romeins Museum v Tongeren) a pochází z starořeckého túrannos, absolutní vládce.

5.8.2018


Alpnu (Alpan)

Protože ji někdy etruští umělci zobrazovali nahou, považuje se dnes tato podsvětní bohyně, jinak nosící volnější plášť, sandály a šperky, občas i za patronku sexuální aktivity. I ona, stejně jako Turan, zůstala v povědomí obyvatel někdejší Etrurie; v Toskánsku si lidé vyprávěli o Alpeně, dobrém duchu povětří, světla a květin.

5.8.2018


Calu

Chtonický, tedy podsvětní bůh, jehož si Etruskové představovali ve vlčí podobě. Nebo aspoň v plášti s kápí z vlčí kůže.

5.8.2018


Drop Bear

Už od dávných časů, prakticky od jeho vzniku, pronikali na stránky tohoto Bestiáře tvorové, jejichž existence nebyla ani tak nejistá, jako jistě vymyšlená. Najde se ovšem vždy někdo, kdo vtip nepochopí, někdo, k němuž dokodrcá informace na rozvrzané káře ledabylých vypravěčů přes výmoly jazykové bariéry.

Australský padmedvěd (jak původní jméno Drop Bear v Mrakoplašově dobrodružství na Posledním kontinentu, zaznamenaném Terrym Pratchettem přeložil Jan Kantůrek) patří do téhle rodiny také. Na první pohled jde o obyčejnou koalu, známého medvídka. Ovšem poněkud větší. Masožravou. Číhající nahoře na stromě na nic netušící oběť. Lovící využitím přírodních zákonů, konkrétně mechaniky volného pádu. Jak se kořist ocitne přímo pod ním, pustí se jí na hlavu. V dnešní době patří k neopatrné kořisti padmedvědů především turisté, jak uvedl v článku, publikovaném 1.4.2013 magazín Australian Geographic, obzvláště ti, hovořící s australským přízvukem. (Nebyli ovšem bychom lidé, kdybychom se nepokoušeli šťourat do prostých věcí, a tak přišla na svět i teorie, podle níž není padmedvěd veselým výmyslem, ale polozapomenutou vzpomínkou na vyhynulou vačnatou šelmu Thylacoleo carnifex, velkého tvora, zastupujícího před příchodem lidí na nejmenší kontinent v Austrálii velké kočky. Stokilový predátor byl dobře vybaven ke šplhu po stromech a k lovu ještě větších, leč býložravých diprotodonů, ne však připraven na příchod člověka, s nímž se na krátkou dobu setkal.)

12.8.2018


Ugatame

Stvořitel/ka vesmíru novo-guinejských Kapauku. Nebeské božstvo obojího pohlaví. Slunce i Měsíc. Dobro i Zlo. Tvůrce všeho, včetně lidí a duchů, o geografii nemluvě.

Plnilo i funkci Kulturního hrdiny, Dárce a Učitele. K lidem, tehdy menšího vzrůstu, neznalých ničeho a nevlastnících nic tak důležitého, jako jsou vepři, batáty nebo škebličkové měny, zato však věčně zdravým a nesmrtelným, přibyla ze severu v podobě štíhlé vysoké mladé dívky bílé pleti. Kam přišla, tam rozdávala prasata, taro (kolokázii jedlou, Colocasia esculenta, tamní ekvivalent brambor), peníze i další důležité věci. Putovala krajem, až dorazila do Magimi. Chtěla ve své záslužné činnosti pokračovat, ztratila se jí tu ale kanoe, kterou sebou přinesla. Místními muži přislíbená pomoc při hledání se ale proměnila ve znásilnění.

Rozzuřená dívka místo obvyklých darů věnovala lidstvu smrt, nemoci a temnotu. Odešla poté do Mapia, kde se provdala za vysokého muže, aby spolu z jižního pobřeží oba odpluli neznámo kam. Prý na nebe, kde se dnes objevují jako Slunce a Měsíc.

(Drobná teologická potíž: scéna se ztracenou lodí, násilníkem a následným trestem nemusela být tak docela nečekaná. Podle kapaukuckých představ totiž Ugatame stojí naprosto za vším, je jedinou bytostí svobodné vůle, my všichni ostatní konáme pouze to, co si Stvořitelstvo usmyslí.)

12.8.2018


Abeguwo

Když Ugatame stvořil svět, vyrobil ho plochý, bez podsvětí (tam dole je jen skála), s nebeskou bání, po níž každý den šplhá Slunce. A vznášejí se v ní oblaka. Ač jsou vertikálně celkem vzdáleni, pociťujeme existenci nebeských duchů, kteří je obývají, na vlastní kůži. Když dáma jménem Abeguwo koná malou potřebu, my tomu říkáme déšť. Když v noci pozorujeme hvězdy, pak se nedíváme na vzdálená astronomická tělesa, ale sledujeme oharky cigaret oblačných démonů. Zemětřesení pak není způsobeno pohybem zemské kůry, ale úderem ocasu tvora, známého jako Awega. Ten má ovšem svou podstatou a podobou velkého hada mnohem blíž ke zvířatům, než k duchům.

12.8.2018


enija, příkladem Tege

Démonům osudu, které Ugatame přivedl na svět, se v jazyce Kapauku říká enija. Jsou součástí všeho: štěstí, nemoci, neúspěchu, přírodních zákonů... Někdy léčí, jindy se v noci se plíží do domů, aby působili potíže. Vcházejí do těla ústy, jak je u duchů běžným zvykem, případně jako stín vstupují do stínu lidského. Jsou neviditelní, ovšem ne vždy. Pokud jsou v dobrém rozmaru, lze je někdy spatřit; ve snu, nebo ve stínech pralesa, zaslechnout mezi stromy. Hovořit s nimi, byť to někdy potrvá, jak potvrzuje příběh muže, který kdysi zahlédl v poledne v lese sympatického mladíka, sedícího na kameni. Oslovil ho, ačkoliv věděl, že je to Tege, nebezpečný duch, který svým lukem a šípy (jež měl i teď po ruce) zabíjí lidi. Démon neodpověděl. Zmizel. Objevil se až po několika letech v mužově snu – a tam už se do řeči dal. Díky tomu a vhodným obřadům pak mohl onen člověk démona ovládnout. Neboť to lze, stejně jako lze ducha porazit. A tím i využívat při čárech. Ať už v magii černé, nebo bílé. Pamatujte jen, že zničení jednoho řeší jen a jen problém váš, démonů stejného druhu jsou zástupy.

12.8.2018


Máte pocit, že v Bestiáři někdo nebo něco chybí? Nebo přímo konkrétní přání? Zde můžete klást požadavky . Také je tu Pátrání po bubácích, které vám může pomoci najít ty správné informace.
Můžete se seznámit i s prameny, z nichž tato stránka čerpá, tedy s bibliografií
Pokud chcete na jednotlivé kapitolky Bestiáře odkazovat, zde je seznam odkazů.

obsah
předchozí část
následující část

 

 
Google+ Facebook Instagram Twitter

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Hudba

Film a TV

Historie

Cokoliv
Opravník
Holmesiana

Poslední změny

 

TOPlist